Nieuws

Kunnen insecten veilig groeien op vleeskuikenmest?

Dat is een vraag die centraal staat in de PPS Safe Insects. In dit project wordt onderzocht of het haalbaar is om insecten te kweken op reststromen.

Onderzoek AVV: drie nieuw opkomende ziektekiemen

De afgelopen jaren is er een stijging te zien in het aantal bacteriële aandoeningen bij pluimvee. Om deze aandoeningen aan te kunnen gaan pakken heeft de Royal GD in opdracht van AVINED drie bacteriegroepen onderzocht:

Vervolgonderzoek windbreekgaas: hoe fijner het gaas, hoe meer AI-virus inlaat wordt tegengehouden

Het plaatsen van windbreekgaas heeft een duidelijk verlagend effect op het risico op vogelgriepbesmettingen via de luchtinlaten. Uit vervolgonderzoek blijkt: hoe fijner het gaas, hoe sterker het verlagende effect is op de hoeveelheid virus in aerosolvorm (zeer kleine vochtdruppeltjes) dat wordt doorgelaten.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Breeders in Balance (BIB)

Doel: Het leveren van concrete tools voor het verbeteren van dierenwelzijn, diergezondheid en (re)productie van vleeskuikenouderdieren.
Thema: Vermindering milieu- emissies, preventieve diergezondheid
Looptijd: 2016-2020
Bijdrage sectoren: Reproductie vleessector
Financiering OB (€) 145.000 (2018, 2019, 2020)
Projectpartners:  

ABZ Diervoeding, Aviagen-EPI BV, Cobb Europe BV, De Hoop Mengvoeders BV, De Heus Voeders BV, Hubbard (HNL Agri BV), Jansen Poultry Equipment, MSD Animal Health Nederland /Intervet Nederland BV, Pluimned, PoutryPlus BV (ForFarmers Group), Veterinair Centrum Someren, Universiteit Utrecht, Wageningen Livestock Research.

 

Meer informatie: Projectpagina WLR

 

Het project levert nieuwe kennis op omtrent het ontwikkelen van innovatieve huisvestingssystemen voor vleeskuikenouderdieren, het optimaliseren van opfok- en foktoomvoeders, betere aansluiting van fokproducten en verbetering van diergezondheid.

Het levert als geheel concrete tools voor het verbeteren van dierenwelzijn, diergezondheid en (re)productie. Daarnaast draagt het bij aan een positief imago van de pluimveesector.

Kennis uit het onderzoek wordt gedeeld via de nieuwsmedia en in het vakblad van vermeerderaars. Recente resultaten worden gedeeld op bijeenkomsten en conferenties.

Aanpak

Binnen de veehouderij, en dus ook binnen de vleeskuikenouderdierensector gaan een aantal onderwerpen de komende jaren een dominante rol spelen. Vanuit maatschappelijke en politieke hoek zijn dit dierenwelzijn, milieu (overlast voor de omgeving) en AB gebruik (diergezondheid). Daarnaast zijn binnen de sector milieu (vergunningen), diergezondheid (uitval) en verbetering van reproductie (economie) belangrijke aandachtspunten om een gezonde sector te behouden.

Het doel van deze PPS is het ontwikkelen van integraal duurzame huisvestings- en managementsystemen voor vleeskuikenouderdieren die ontworpen worden met het oog op verbetering van de belangrijkste uitdagingen binnen de gebieden: dierenwelzijn, milieu, diergezondheid (en AB gebruik) en (re)productie.

Breeders in Balance (BIB) focust zich op 4 deelthema’s. Binnen het thema welzijn is het effect van verhoogde zitplaatsen onderzocht. Daarnaast is een proef uitgevoerd om de negatieve effecten van gecontroleerd voeren te verminderen. Het thema milieu focust zich op ammoniakemmissies van pluimvee. Er is een praktijkinventarisatie van diergezondheid gedaan om inzicht te krijgen in de managementfactoren die effect hebben op diergezondheid. Binnen reproductie is het paargedrag onderzocht.

Status

Artikelen 2020

 • Split-feeding en twice a day-feeding bij vleeskuikenouderdieren. Wageningen Livestock Research, Rapport 1272
 • Pluimveehouderij 26 november 2020 – Ander gedrag bij tweemaal voeren in opfok
 • Pluimveehouderij 5 november 2020 – Ander gedrag bij tweemaal daags voeren
 • Pluimveehouderij 23 mei 2020 – Skip-a-day (haan/hen contact) nauwelijks effecten
 • Pluimveehouderij 30 april 2020 – Andere grill voorkomt borstblaren
 • Pluimveehouderij 9 april 2020 – Rusten op het rooster heeft de voorkeur
 • Pluimveehouderij 19 maart 2020 – Meer voerkbaklengte geeft betere bevedering
 • Rapport: Effect verhoogde rustplaats op gebruik en gedrag opfok vleeskuikenouderdieren.

Artikelen 2019

 

Artikelen 2018

 •  Rust voor meer reproductie vleeskuikenouderdieren
 • Gebruik van platforms met rooster of zitstok bij opfok vkod in Pluimveehouderij nr 2018/1
 • Gezondheid en reproductie BIB’ dit jaar in Pluimveehouderij
 • Tips & Trucs; Hoe verbeter ik de prestaties van mijn vleeskuikenouderdieren? (Op te vragen bij Rick van Emous
 • Meer kuikens door minder onrust. Pluimveehouderij, maart 2018.
 • Infrarood stralers: minder ammoniak uit drogere roostermest. Pluimveehouderij, november 2018.

Artikelen  2017

•    Laag-eiwitvoer geeft minder ammoniak bij ouderdieren. Pluimveehouderij no. 11, 17 augustus 2017.

•    Emissiereductie in bestaande stallen vleeskuikenouderdieren. Pluimveehouderij no. 13, 28 september 2017.

•    Factsheet: Er is toekomst voor vleeskuikenouderdieren in Nederland. November 2017.

•    Ouderdieren sector flink efficiënter. BRAVO december editie 2017.