Nieuws

Kunnen insecten veilig groeien op vleeskuikenmest?

Dat is een vraag die centraal staat in de PPS Safe Insects. In dit project wordt onderzocht of het haalbaar is om insecten te kweken op reststromen.

Onderzoek AVV: drie nieuw opkomende ziektekiemen

De afgelopen jaren is er een stijging te zien in het aantal bacteriële aandoeningen bij pluimvee. Om deze aandoeningen aan te kunnen gaan pakken heeft de Royal GD in opdracht van AVINED drie bacteriegroepen onderzocht:

Vervolgonderzoek windbreekgaas: hoe fijner het gaas, hoe meer AI-virus inlaat wordt tegengehouden

Het plaatsen van windbreekgaas heeft een duidelijk verlagend effect op het risico op vogelgriepbesmettingen via de luchtinlaten. Uit vervolgonderzoek blijkt: hoe fijner het gaas, hoe sterker het verlagende effect is op de hoeveelheid virus in aerosolvorm (zeer kleine vochtdruppeltjes) dat wordt doorgelaten.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Onderzoeksagenda 2022

Elk jaar stelt het bestuur van AVINED de onderzoeksvragen en de bijbehorende financiering vast. De financiering volgt uit de onderzoeksbijdrage. Ook bepalen de adviescommissies en het bestuur welke (deel)sector aan welk onderzoek meefinanciert en in welke verhouding.

De tariefberekening per bedrijfssoort en aangevoerd dier, vindt u op de pagina tarieven onderzoeksbijdrage.

Onderzoeksagenda 2022  (Onderzoek uit de onderzoeksbijdrage)
naam Onderzoeksbijdrage*
1. Klimaat en circulariteit
Breeders in Technology (BiTe) 30
RENEW** 0
Uitvoeringsagenda pluimveesector*** 0
2. Voedselveiligheid en volksgezondheid
Insectenteelt op wettelijk niet toegestane reststromen** 0
Bedrijfsgerichte aanpak wormbesmettingen*** 0
Beheersing van Campylobacter 50
 
3. Preventieve diergezondheid incl. welzijn
Trager groeiende vleeskuikens 5
Oorzaken en oplossingen vangletsel & ketenletsel 60
Lichtmanagement bij vleeskuikens en opfokleghennen 75
Managementinformatie voor vleeskuikenhouders 26
Praktijkmonitoring onbehandelde vermeerderingsdieren 12
Monitoren van effect van managementaanpassingen op onbehandelde vermeerderingsdieren 49
Verenpikken bij vermeerderingsdieren: Wat kunnen we leren van de leg? 4,50
Verzamelen van anonieme data en ervaringen bij legbroederijen met onbehandelde snavels bij legvermeerderingsdieren*** 0
Ad hoc budget praktijkonderzoek 25
Veterinair praktijkonderzoek (o.a. Reovirus, vlekziekte, AI en NCD) 1067,10
Roadmap AI: Onderhoud hygienescan & structuurmaatregelen 15
Beleid diergezondheid 203
4. Projectorganisatie en kennisuitwisseling 110
Verrekening inning 2021**** 184
Totaal 1915,60
* bedragen € x1000
** AVINED draagt bij als kennispartner
*** onderzoek wordt gefinancierd via budget uit voorgaande jaren
**** voor meer informatie klik hier