Nieuws

Onderzoek naar drie nieuwe opkomende ziektekiemen

Uit monitoringsdata van de afgelopen jaren is een stijging te zien voor een aantal bacteriële aandoeningen. Meer inzicht in het voorkomen, de verspreiding, de genetische variatie en het ziekmakend vermogen is een belangrijke stap om deze kiemen aan te kunnen pakken. In opdracht van de pluimveesector onderzocht Royal GD drie bacteriën: Gallibacterium anatis, de vlekziektebacterie

Onderzoeksagenda 2022 gepubliceerd

Elk jaar worden wensen en kennisvragen vanuit de sector opgehaald.

Weet u het beter?

Om als Nederlandse pluimveesector een duurzame concurrentiepositie te behouden, is innovatie cruciaal. Uw mening als ondernemer in de pluimveesector telt. Dus, mocht u ideeën of interessante kennisvragen hebben, laat dit vooral weten via onze website.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Onderzoeksagenda 2022

Elk jaar stelt het bestuur van AVINED de onderzoeksvragen en de bijbehorende financiering vast. De financiering volgt uit de onderzoeksbijdrage. Ook bepalen de adviescommissies en het bestuur welke (deel)sector aan welk onderzoek meefinanciert en in welke verhouding.

De tariefberekening per bedrijfssoort en aangevoerd dier, vindt u op de pagina tarieven onderzoeksbijdrage.

Onderzoeksagenda 2022  (Onderzoek uit de onderzoeksbijdrage)
naam Onderzoeksbijdrage*
1. Klimaat en circulariteit
Breeders in Technology (BiTe) 30
RENEW** 0
Uitvoeringsagenda pluimveesector*** 0
2. Voedselveiligheid en volksgezondheid
Insectenteelt op wettelijk niet toegestane reststromen** 0
Bedrijfsgerichte aanpak wormbesmettingen*** 0
Beheersing van Campylobacter 50
 
3. Preventieve diergezondheid incl. welzijn
Trager groeiende vleeskuikens 5
Oorzaken en oplossingen vangletsel & ketenletsel 60
Lichtmanagement bij vleeskuikens en opfokleghennen 75
Managementinformatie voor vleeskuikenhouders 26
Praktijkmonitoring onbehandelde vermeerderingsdieren 12
Monitoren van effect van managementaanpassingen op onbehandelde vermeerderingsdieren 49
Verenpikken bij vermeerderingsdieren: Wat kunnen we leren van de leg? 4,50
Verzamelen van anonieme data en ervaringen bij legbroederijen met onbehandelde snavels bij legvermeerderingsdieren*** 0
Ad hoc budget praktijkonderzoek 25
Veterinair praktijkonderzoek (o.a. Reovirus, vlekziekte, AI en NCD) 1067,10
Roadmap AI: Onderhoud hygienescan & structuurmaatregelen 15
Beleid diergezondheid 203
4. Projectorganisatie en kennisuitwisseling 110
Verrekening inning 2021**** 184
Totaal 1915,60
* bedragen € x1000
** AVINED draagt bij als kennispartner
*** onderzoek wordt gefinancierd via budget uit voorgaande jaren
**** voor meer informatie klik hier