Nieuws

Onderzoeksagenda 2022 gepubliceerd

Elk jaar worden wensen en kennisvragen vanuit de sector opgehaald.

Weet u het beter?

Om als Nederlandse pluimveesector een duurzame concurrentiepositie te behouden, is innovatie cruciaal. Uw mening als ondernemer in de pluimveesector telt. Dus, mocht u ideeën of interessante kennisvragen hebben, laat dit vooral weten via onze website.

Onderzoek: alternatieve methoden/middelen wormbestrijding

In 2022 start een praktijkonderzoek naar een alternatieve aanpak van wormbeheersing bij legpluimvee. Door dit onderzoek zal uiteindelijk een meer duurzame manier van worm bestrijding en beheersing ontwikkeld worden.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Oorzaken en oplossingen van vang- & ketenletsel

Doel: Tools ontwikkelen om vang- en ketenletsel te verminderen.
Thema: Preventieve diergezondheid incl. Welzijn
Looptijd: 2021-2023
Bijdrage sectoren: Vleessector
Financiering OB totaal(€): 120.000 (2021, 2022, 2023)
Projectpartners: NVPSB, Nepluvi, Wageningen Livestock Research
Meer informatie: Project pagina WLR

 

In het proces richting de slacht van vleeskuikens kan letsel optreden. Het is van belang om het hele ketenproces verder te blijven verbeteren om dit letsel te voorkomen. Uit eerder onderzoek naar letsel rondom het vangen en laden van pluimvee is gebleken in welke mate letsel voorkomt (WLR rapport 1107, 2019). Echter is hier niet uit gebleken nog waar de oorzaak van het letsel ligt of hoe dit tegen kan worden gegaan. Daarom is dit onderzoek opgestart om inzicht te krijgen in oorzaken van vang- en ketenletsel en om tools te ontwikkelen voor het verminderen van vang- en ketenletsel.

Aanpak

Binnen dit project wordt informatie verzameld over verschillende factoren rondom het proces van vangen tot de slacht. In combinatie met het scoren van letsel op verschillende plaatsen in het proces, kan inzicht verkregen worden in het ontstaan van letsel en de factoren die letsel beïnvloeden. Voorbeelden van factoren die hierbij worden meegenomen zijn:

  • Diertype (reguliere/trager groeiende kuikens)
  • Vangmethode (Handmatig/machinaal en regulier/rechtop)
  • Vangproces (tijdsduur, vangploeg, e.d.)

Status

Dit onderzoek heeft vertraging opgelopen, waardoor de start is uitgesteld tot het eerste kwartaal van 2022. Momenteel loopt de uitvoering. Er zijn nog geen resultaten te melden.