Nieuws

Kunnen insecten veilig groeien op vleeskuikenmest?

Dat is een vraag die centraal staat in de PPS Safe Insects. In dit project wordt onderzocht of het haalbaar is om insecten te kweken op reststromen.

Onderzoek AVV: drie nieuw opkomende ziektekiemen

De afgelopen jaren is er een stijging te zien in het aantal bacteriële aandoeningen bij pluimvee. Om deze aandoeningen aan te kunnen gaan pakken heeft de Royal GD in opdracht van AVINED drie bacteriegroepen onderzocht:

Vervolgonderzoek windbreekgaas: hoe fijner het gaas, hoe meer AI-virus inlaat wordt tegengehouden

Het plaatsen van windbreekgaas heeft een duidelijk verlagend effect op het risico op vogelgriepbesmettingen via de luchtinlaten. Uit vervolgonderzoek blijkt: hoe fijner het gaas, hoe sterker het verlagende effect is op de hoeveelheid virus in aerosolvorm (zeer kleine vochtdruppeltjes) dat wordt doorgelaten.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Oorzaken en oplossingen van vang- & ketenletsel

Doel: Tools ontwikkelen om vang- en ketenletsel te verminderen.
Thema: Preventieve diergezondheid incl. Welzijn
Looptijd: 2021-2023
Bijdrage sectoren: Vleessector
Financiering OB totaal(€): 170.000 (2021, 2022, 2023)
Projectpartners: NVPSB, Nepluvi, Wageningen Livestock Research
Meer informatie: Project pagina WLR

 

In het proces richting de slacht van vleeskuikens kan letsel optreden. Het is van belang om het hele ketenproces verder te blijven verbeteren om dit letsel te voorkomen. Uit eerder onderzoek naar letsel rondom het vangen en laden van pluimvee is gebleken in welke mate letsel voorkomt (WLR rapport 1107, 2019). Echter is hier niet uit gebleken nog waar de oorzaak van het letsel ligt of hoe dit tegen kan worden gegaan. Daarom is dit onderzoek opgestart om inzicht te krijgen in oorzaken van vang- en ketenletsel en om tools te ontwikkelen voor het verminderen van vang- en ketenletsel.

Aanpak

Binnen dit project wordt informatie verzameld over verschillende factoren rondom het proces van vangen tot de slacht. In combinatie met het scoren van letsel op verschillende plaatsen in het proces, kan inzicht verkregen worden in het ontstaan van letsel en de factoren die letsel beïnvloeden. Voorbeelden van factoren die hierbij worden meegenomen zijn:

  • Diertype (reguliere/trager groeiende kuikens)
  • Vangmethode (Handmatig/machinaal en regulier/rechtop)
  • Vangproces (tijdsduur, vangploeg, e.d.)

Status

Dit onderzoek heeft vertraging opgelopen, waardoor de start is uitgesteld tot het eerste kwartaal van 2022. Momenteel loopt de uitvoering. Er zijn nog geen resultaten te melden.