Nieuws

Kunnen insecten veilig groeien op vleeskuikenmest?

Dat is een vraag die centraal staat in de PPS Safe Insects. In dit project wordt onderzocht of het haalbaar is om insecten te kweken op reststromen.

Onderzoek AVV: drie nieuw opkomende ziektekiemen

De afgelopen jaren is er een stijging te zien in het aantal bacteriële aandoeningen bij pluimvee. Om deze aandoeningen aan te kunnen gaan pakken heeft de Royal GD in opdracht van AVINED drie bacteriegroepen onderzocht:

Vervolgonderzoek windbreekgaas: hoe fijner het gaas, hoe meer AI-virus inlaat wordt tegengehouden

Het plaatsen van windbreekgaas heeft een duidelijk verlagend effect op het risico op vogelgriepbesmettingen via de luchtinlaten. Uit vervolgonderzoek blijkt: hoe fijner het gaas, hoe sterker het verlagende effect is op de hoeveelheid virus in aerosolvorm (zeer kleine vochtdruppeltjes) dat wordt doorgelaten.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Trager groeiende vleeskuikens (SloBro/SloGro)

Doel: Meer informatie over traaggroeiende vleeskuikens
Thema: Preventieve diergezondheid incl. welzijn
Looptijd: 2019-2022
Bijdrage sectoren: Vleespluimvee
Financiering OB totaal(€): 20.000 (2019, 2020, 2021, 2022)
Projectpartners: Hubbard Nederland, Morren broederij, De Hoop mengvoeders, HATO BV, Storteboom, Meyn, MSD Animal Health, Petersime, AVINED, adVee, Dierenbescherming, FAI
Meer informatie: Projectpagina WLR

 

Het doel van dit project is de concepten met trager groeiende kuikens naar een nog hoger niveau van dierenwelzijn en diergezondheid te tillen en dus toekomstbestendiger te maken. Dit door:

  • Kennisontwikkeling;
  • Aanpassing van huisvesting;
  • Management en optimalisatie van data-uitwisseling;
  • Verbetering van knelpunten ten aanzien van klimaatneutraliteit;
  • Aandacht voor al bestaande dierziekten.

Om dit te bereiken is het van belang fundamenteel- en praktijkonderzoek naar de specifieke behoeften van traag groeiende kuikens (deze zijn anders dan de behoeften van snelgroeiende kuikens). Dit project richt zich specifiek op diverse Kip van Morgen concepten en Beter Leven Keurmerk 1 ster.

Aanpak

Ongeveer 30% van de Nederlandse vleeskuikenhouders heeft een concept met een trager groeiend ras. Basiskennis omtrent gedragsbehoeften, nutriëntenbehoefte, licht, temperatuur en diergezondheid ontbreekt en wordt vaak via ‘trial and error’ verkregen. Dit leidt niet tot optimaal dierenwelzijn en een systematische optimalisatie van de productieketen. Verbeteringen op alle duurzaamheidaspecten van de keten worden minder snel doorgevoerd dan wenselijk. Hierdoor zijn deze concepten minder efficiënt en hebben een grotere impact op milieu en economie dan noodzakelijk is. Om in te zoomen op verschillende aspecten van het houden van traaggroeiende kuikens, zijn 5 thema’s ingericht:

  • Resource efficiëntie;
  • Milieu;
  • Diergezondheid;
  • Gedragsbehoefte;
  • Productkwaliteit.

Status

Momenteel wordt ingezet op alle thema’s. Dit wordt gedaan via werkgroepen met specialisten op een specifiek onderwerp.

Artikelen 2019: