Nieuws

Facturatie door AVINED op 21 april 2021

Rond 21 april worden de facturen vanuit AVINED verstuurd. Dit betekent dat u een factuur kunt verwachten voor een of meerdere van de onderstaande zaken. Mogelijk ontvangt u, als u deelnemer bent van QS, rond deze datum ook een factuur voor de QS deelnemersbijdrage 2021 (vanuit PLUIMNED). AVV onderzoeksbijdrage 2020 De onderzoeksbijdrage maakt onderzoek en

Effectiviteit ILT-vaccins onderzocht bij vleeskuikens

De GD heeft in opdracht van de pluimveesector de effectiviteit van twee commercieel beschikbare ILT-vaccins bij vleeskuikens onderzocht.

Belang goede bioveiligheid is bekend, maar vraagt wel maatwerk

De Universiteit Utrecht en de Gezondheidsdienst van Dieren (GD) voerden onderzoek uit naar mogelijke verbeteringen in bioveiligheid op (getroffen) risicobedrijven.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Trager groeiende vleeskuikens (SloBro/SloGro)

Doel: Meer informatie over traaggroeiende vleeskuikens
Thema: Preventieve diergezondheid incl. welzijn
Looptijd: 2019-2022
Bijdrage sectoren: Vleespluimvee
Financiering OB totaal(€): 20.000 (2019, 2020, 2021, 2022)
Projectpartners: Hubbard Nederland, Morren broederij, De Hoop mengvoeders, HATO BV, Storteboom, Meyn, MSD Animal Health, Petersime, AVINED, adVee, Dierenbescherming, FAI
Meer informatie: Projectpagina WLR

 

Het doel van dit project is de concepten met trager groeiende kuikens naar een nog hoger niveau van dierenwelzijn en diergezondheid te tillen en dus toekomstbestendiger te maken. Dit door:

  • Kennisontwikkeling;
  • Aanpassing van huisvesting;
  • Management en optimalisatie van data-uitwisseling;
  • Verbetering van knelpunten ten aanzien van klimaatneutraliteit;
  • Aandacht voor al bestaande dierziekten.

Om dit te bereiken is het van belang fundamenteel- en praktijkonderzoek naar de specifieke behoeften van traag groeiende kuikens (deze zijn anders dan de behoeften van snelgroeiende kuikens). Dit project richt zich specifiek op diverse Kip van Morgen concepten en Beter Leven Keurmerk 1 ster.

Aanpak

Ongeveer 30% van de Nederlandse vleeskuikenhouders heeft een concept met een trager groeiend ras. Basiskennis omtrent gedragsbehoeften, nutriëntenbehoefte, licht, temperatuur en diergezondheid ontbreekt en wordt vaak via ‘trial and error’ verkregen. Dit leidt niet tot optimaal dierenwelzijn en een systematische optimalisatie van de productieketen. Verbeteringen op alle duurzaamheidaspecten van de keten worden minder snel doorgevoerd dan wenselijk. Hierdoor zijn deze concepten minder efficiënt en hebben een grotere impact op milieu en economie dan noodzakelijk is. Om in te zoomen op verschillende aspecten van het houden van traaggroeiende kuikens, zijn 5 thema’s ingericht:

  • Resource efficiëntie;
  • Milieu;
  • Diergezondheid;
  • Gedragsbehoefte;
  • Productkwaliteit.

Status

Momenteel wordt ingezet op alle thema’s. Dit wordt gedaan via werkgroepen met specialisten op een specifiek onderwerp.

Artikelen 2019: