Nieuws

Onderzoeksagenda 2022 gepubliceerd

Elk jaar worden wensen en kennisvragen vanuit de sector opgehaald.

Weet u het beter?

Om als Nederlandse pluimveesector een duurzame concurrentiepositie te behouden, is innovatie cruciaal. Uw mening als ondernemer in de pluimveesector telt. Dus, mocht u ideeën of interessante kennisvragen hebben, laat dit vooral weten via onze website.

Onderzoek: alternatieve methoden/middelen wormbestrijding

In 2022 start een praktijkonderzoek naar een alternatieve aanpak van wormbeheersing bij legpluimvee. Door dit onderzoek zal uiteindelijk een meer duurzame manier van worm bestrijding en beheersing ontwikkeld worden.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Verzamelen van anonieme data en ervaringen bij legbroederijen met onbehandelde snavels bij legvermeerderingsdieren

Financiele bijdrage vanuit resterend budget 2021 PO-GW2204

Doel: Ervaringen en data van legbroederijen verzamelen en omvormen naar informatie voor de vermeerderingssector
Thema: Preventieve diergezondheid incl. Welzijn
Looptijd: 2021-2022
Bijdrage sectoren:
Financiering OB totaal(€):
Projectpartners: Wageningen Livestock Research
Meer informatie:

 

De laatste jaren is door de legbroederijen praktijkonderzoek gedaan naar de (on)mogelijkheden om legouderdieren met onbehandelde snavels te houden. Dit is gefaciliteerd door het toepassen van een breed scala aan (management)maatregelen, zoals verlichting (intensiteit, kleur, soort, etc.), bezettingsdichtheid, aangepaste voeders, klimaat, drinkwateradditieven, etc. Een overzicht van deze kennis ontbreekt echter. Bundeling van deze informatie kan meer inzicht geven in het achterwegen laten van snavelbehandelingen bij legouderdieren en kan bovendien mogelijk ook nuttig zijn bij ouderdieren van trager groeiende vleeskuikens.

Aanpak

Via gesprekken met legbroederijen zal informatie worden ingewonnen over toegepaste managementmaatregelen. Bovendien wordt een data-analyse uitgevoerd over technische prestaties van koppels legouderdieren.

Status

Eind 2021 zijn de eerste gesprekken gestart met de verschillende legbroederijen. Daarbij is de kennis op het gebied van onbehandelde snavels bij legouderdieren geïnventariseerd. Daarnaast is data aangeleverd door de legbroederijen van koppels met behandelde en onbehandelde snavels. Die data is geanalyseerd en samen met de verzamelde kennis gebundeld in een memo en een artikel (zie link). Daarmee is dit project afgerond.