Nieuws

Kunnen insecten veilig groeien op vleeskuikenmest?

Dat is een vraag die centraal staat in de PPS Safe Insects. In dit project wordt onderzocht of het haalbaar is om insecten te kweken op reststromen.

Onderzoek AVV: drie nieuw opkomende ziektekiemen

De afgelopen jaren is er een stijging te zien in het aantal bacteriële aandoeningen bij pluimvee. Om deze aandoeningen aan te kunnen gaan pakken heeft de Royal GD in opdracht van AVINED drie bacteriegroepen onderzocht:

Vervolgonderzoek windbreekgaas: hoe fijner het gaas, hoe meer AI-virus inlaat wordt tegengehouden

Het plaatsen van windbreekgaas heeft een duidelijk verlagend effect op het risico op vogelgriepbesmettingen via de luchtinlaten. Uit vervolgonderzoek blijkt: hoe fijner het gaas, hoe sterker het verlagende effect is op de hoeveelheid virus in aerosolvorm (zeer kleine vochtdruppeltjes) dat wordt doorgelaten.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Verzamelen van anonieme data en ervaringen bij legbroederijen met onbehandelde snavels bij legvermeerderingsdieren

Financiële bijdrage vanuit resterend budget 2021 PO-GW2204

Doel: Ervaringen en data van legbroederijen verzamelen en omvormen naar informatie voor de vermeerderingssector
Thema: Preventieve diergezondheid incl. Welzijn
Looptijd: 2021-2022
Bijdrage sectoren:
Financiering OB totaal(€):
Projectpartners: Wageningen Livestock Research
Meer informatie:

 

De laatste jaren is door de legbroederijen praktijkonderzoek gedaan naar de (on)mogelijkheden om legouderdieren met onbehandelde snavels te houden. Dit is gefaciliteerd door het toepassen van een breed scala aan (management)maatregelen, zoals verlichting (intensiteit, kleur, soort, etc.), bezettingsdichtheid, aangepaste voeders, klimaat, drinkwateradditieven, etc. Een overzicht van deze kennis ontbreekt echter. Bundeling van deze informatie kan meer inzicht geven in het achterwegen laten van snavelbehandelingen bij legouderdieren en kan bovendien mogelijk ook nuttig zijn bij ouderdieren van trager groeiende vleeskuikens.

Aanpak

Via gesprekken met legbroederijen zal informatie worden ingewonnen over toegepaste managementmaatregelen. Bovendien wordt een data-analyse uitgevoerd over technische prestaties van koppels legouderdieren.

Status

Eind 2021 zijn de eerste gesprekken gestart met de verschillende legbroederijen. Daarbij is de kennis op het gebied van onbehandelde snavels bij legouderdieren geïnventariseerd. Daarnaast is data aangeleverd door de legbroederijen van koppels met behandelde en onbehandelde snavels. Die data is geanalyseerd en samen met de verzamelde kennis gebundeld in een memo en een artikel (zie link). Daarmee is dit project afgerond.