Nieuws

Kunnen insecten veilig groeien op vleeskuikenmest?

Dat is een vraag die centraal staat in de PPS Safe Insects. In dit project wordt onderzocht of het haalbaar is om insecten te kweken op reststromen.

Onderzoek AVV: drie nieuw opkomende ziektekiemen

De afgelopen jaren is er een stijging te zien in het aantal bacteriële aandoeningen bij pluimvee. Om deze aandoeningen aan te kunnen gaan pakken heeft de Royal GD in opdracht van AVINED drie bacteriegroepen onderzocht:

Vervolgonderzoek windbreekgaas: hoe fijner het gaas, hoe meer AI-virus inlaat wordt tegengehouden

Het plaatsen van windbreekgaas heeft een duidelijk verlagend effect op het risico op vogelgriepbesmettingen via de luchtinlaten. Uit vervolgonderzoek blijkt: hoe fijner het gaas, hoe sterker het verlagende effect is op de hoeveelheid virus in aerosolvorm (zeer kleine vochtdruppeltjes) dat wordt doorgelaten.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Lichtmanagement bij vleeskuikens en opfokleghennen

Doel: Verbeteren welzijn en productie van vleeskuikens en opfokleghennen.
Thema: Preventieve diergezondheid incl. welzijn
Looptijd: 2021-2024
Bijdrage sectoren: Vleespluimvee en legsector
Financiering OB (€) 250.000 (2021, 2022, 2023, 2024)
Projectpartners: Vleeskuikens: AVINED, Aviagen EPI, Hubbard, Signify, Norsk Kylling en Wageningen Livestock Research
Opfokleg: AVINED, Big Dutchman, Lohmann Breeders en Wageningen Livestock Research
Meer informatie: Projectpagina WUR

 

Licht is een belangrijk aspect in het management van pluimvee, aangezien het welzijn, gezondheid en productie beïnvloedt. In het FUNCTILIGHT-project wordt onderzocht hoe welzijn en de productie verbeterd kunnen worden voor zowel vleeskuikens als opfok leghennen door het verstrekken van een optimaal licht programma.

Dit project levert op:

 • Fundamentele kennis over de voorkeur en behoeften van vleeskuikens (regulier en trager groeiend) en opfok leghennen op het gebied van licht aspecten (lichtspectrum, -intensiteit en -bron).
 • Optimale lichtprogramma’s voor vleeskuikens die natuurlijk gedrag stimuleren, dierenwelzijn verbeteren en productie verhogen.
 • Optimale lichtprogramma’s voor opfok leghennen die natuurlijk gedrag stimuleren, de ontwikkeling van schadelijk pikgedrag voorkomen en dierenwelzijn verbeteren.

Aanpak

Het project is opgedeeld in werkpakket 1 voor vleeskuikens en werkpakket 2 voor opfokleghennen. Deze werkpakketten lopen parallel aan elkaar. De werkpakketten zijn een combinatie van kleinschalige fundamentele experimenten en grootschalig praktijkonderzoek. Hierbij werken onderzoeksinstellingen samen met private bedrijven en de primaire sector, om tot een goed toepasbaar resultaat en een snelle vertaling van kennis naar de praktijk te komen.

Werkpakket 1 – vleeskuikens
In werkpakket 1 werken Signify, Aviagen EPI, Hubbard, Norsk Kylling, AVINED en Wageningen Livestock Research samen aan het onderzoeken van:

 • Voorkeuren van regulier en trager groeiende vleeskuikens voor lichtintensiteit en -kleur.
 • Het effect van kunstmatig en natuurlijk daglicht op welzijn en productie van vleeskuikens (trager groeiend) en de voorkeuren van vleeskuikens (regulier en trager groeiend) voor verschillende bronnen en eigenschappen van daglicht.
 • Het effect van dynamische lichtprogramma’s en ruimtelijke variatie in lichtintensiteit en -kleur op commerciële koppels (regulier en trager groeiend).
 • Functionele lichtprogramma’s, gebaseerd op de resultaten uit bovenstaande onderzoeken.

Werkpakket 2 – opfok leghennen
In werkpakket 2 werken Big Dutchman, Lohmann Breeders, AVINED en Wageningen Livestock Research samen aan het onderzoeken van:

 • De voorkeur van opfok leghennen (wit en bruin) voor lichtintensiteit en UV licht.
 • Het effect van lichtintensiteit en UV licht op het welzijn en navigatievermogen van opfok leghennen.
 • Functionele lichtprogramma’s, gebaseerd op de resultaten uit bovenstaande onderzoeken.

Status

Dit project is in 2021 gestart. Sindsdien hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden op de twee werkpakketten:

Werkpakket 1 – vleeskuikens

 • Voor reguliere en trager-groeiende vleeskuikens zijn experimenten uitgevoerd naar de voorkeur voor verschillende lichtintensiteiten en de combinatie van lichtintensiteit en -kleur. Uit de eerste resultaten blijkt dat zowel reguliere als trager-groeiende vleeskuikens op jonge leeftijd (<10 dagen) een voorkeur hadden voor de hoogst aangeboden lichtintensiteit (1000 lux). Dit verschuift in de loop van tijd naar de lagere intensiteiten, waarbij trager-groeiende vleeskuikens uiteindelijk lagere lichtintensiteiten opzoeken dan reguliere vleeskuikens. Ook is er een verschil te zien in het soort gedragingen wat de vleeskuikens uitvoeren in de verschillende lichtintensiteiten, waarbij de vleeskuikens actiever zijn, meer scharrelen en meer eten bij hogere lichtintensiteiten.
 • In Noorwegen wordt er in de tussentijd onderzoek gedaan naar de effecten van kunstmatig daglicht versus natuurlijk daglicht. Deze proef loopt over meerdere seizoenen. Er zijn nog geen resultaten te rapporteren.
 • Er zal een praktijkproef plaatsvinden waarbij een egale lichtintensiteit wordt vergeleken met het aanbieden van verschillende lichtintensiteiten (in gradiënt) in de stal. Deze proef wordt momenteel voorbereid.

Werkpakket 2 – opfok leghennen

 • Bij witte en bruine opfok leghennen heeft een experiment plaatsgevonden rondom de voorkeur voor verschillende lichtintensiteiten. Daarnaast is onderzoek gedaan naar de voorkeur van bruine en witte opfok leghennen voor licht zonder UVa en licht met UVa verrijking. De resultaten voor beide proeven worden nog gepubliceerd.
 • Er wordt momenteel een praktijkproef voorbereidt waarbij een egale lichtintensiteit wordt vergeleken met het aanbieden van verschillende lichtintensiteiten in de stal.