Nieuws

EU-doelstelling legsector in 2023 overschreden

De EU stelt doelstellingen voor het maximaal percentage Salmonella besmette koppels in een lidstaat. Op onze website kunt u lezen naar welke serotypes gekeken wordt voor de verschillende schakels. Dankzij uw inzet en betrokkenheid bij de aanpak van Salmonella, lag het aantal Salmonellabesmettingen in de Nederlandse legsector al jaren onder de doelstelling van de EU.

Salmonellabesmettingen in de legsector, wat kunt u doen?

Sinds de zomer van 2023 is er sprake van een stijging in het aantal Salmonellabesmettingen (m.n. Salmonella Enteritidis; S.E.) op legpluimveebedrijven. Zoals in dit bericht te lezen is, heeft dit geleid tot het overschrijden van de EU doelstelling van 2%. Hoewel deze overschrijding geen directe gevolgen heeft voor de monitoring van Salmonella, is het belangrijk

Teleurstellende uitspraak CBb over vangen van pluimvee

Ondanks de inzet vanuit AVINED in een collectieve juridische procedure heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in haar uitspraak van 4 juni 2024 aangegeven dat pluimvee niet aan de poten mag worden opgetild om ze in een krat of container te plaatsen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Onderzoeksagenda 2024

Elk jaar stelt het bestuur van AVINED de onderzoeksvragen en de bijbehorende financiering vast. De financiering volgt uit de onderzoeksbijdrage. Ook bepalen de adviescommissies en het bestuur welke (deel)sector aan welk onderzoek meefinanciert en in welke verhouding.

De tariefberekening per bedrijfssoort en aangevoerd dier, vindt u op de pagina tarieven onderzoeksbijdrage.

Onderzoeksagenda 2024  (Onderzoek uit de onderzoeksbijdrage)
naam Onderzoeksbijdrage*
1. Klimaat en circulariteit
RENEW** 0
Uitvoeringsagenda pluimveesector*** 0
Breeders of the Future (BoF) 25
Doorontwikkeling mestschuifel en stofbadhuis 70
Pilotprojecten emissiereductie 100
2. Voedselveiligheid en volksgezondheid
Insectenteelt op wettelijk niet-toegestane reststromen** 0
Bedrijfsgerichte aanpak wormbesmettingen 45
Factsheets pluimveesector 8
 
3. Preventieve diergezondheid incl. welzijn
Oorzaken en oplossingen vang- en ketenletsel 0
Lichtmanagement bij vleeskuikens en opfok leghennen 65
Traaggroeiende vleeskuikens (SloGro 2.0) 5
Onderzoek achterwege laten ingrepen 74
Tenenpikken bij leghennen 10
Vangen van legpluimvee 56,5
Roadmap uitfaseren doden eendagshaantjes 75
Ad Hoc budget praktijkonderzoek 14
Veterinair praktijkonderzoek (o.a. GBA, IB en AI) 711,1
Diergezondheid – beleid 300
4. Projectorganisatie en kennisuitwisseling
Uitvoeringskosten 170
Verrekening AVV resultaat t/m 2022**** -340
Totaal 1.388,6
* bedragen € x1000
** AVINED draagt bij als kennispartner
*** onderzoek wordt gefinancierd via budget uit voorgaande jaren
**** voor meer informatie klik hier