Nieuws

Wijzigingen certificatieschema IKB PSB per 1 maart 2024

Per 1 maart 2024 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in IKB PSB. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd om het schema actueel te houden met nieuwe wet- en regelgeving.

Jaarplannen en deelnemersbijdrage

De deelnemersbijdrage 2024 bedraagt  €750,- (excl. BTW) per certificaat. Een stijging van de bijdrage in verband met de gestegen kosten is voorkomen.

Wie oft machen Sie von der Dusche Gebrauch?

Der Geflügelsektor wird unter anderem mit der Geflügelpest konfrontiert und verfügt nur über ein begrenztes Potenzial zur Prävention. Aus diesem Grund möchten wir nochmals auf die Bedeutung des Duschens hinweisen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Onderzoeksagenda 2024

Elk jaar stelt het bestuur van AVINED de onderzoeksvragen en de bijbehorende financiering vast. De financiering volgt uit de onderzoeksbijdrage. Ook bepalen de adviescommissies en het bestuur welke (deel)sector aan welk onderzoek meefinanciert en in welke verhouding.

De tariefberekening per bedrijfssoort en aangevoerd dier, vindt u op de pagina tarieven onderzoeksbijdrage.

Onderzoeksagenda 2024  (Onderzoek uit de onderzoeksbijdrage)
naam Onderzoeksbijdrage*
1. Klimaat en circulariteit
RENEW** 0
Uitvoeringsagenda pluimveesector*** 0
Breeders of the Future (BoF) 25
Doorontwikkeling mestschuifel en stofbadhuis 70
Pilotprojecten emissiereductie 100
2. Voedselveiligheid en volksgezondheid
Insectenteelt op wettelijk niet-toegestane reststromen** 0
Bedrijfsgerichte aanpak wormbesmettingen 45
Factsheets pluimveesector 8
 
3. Preventieve diergezondheid incl. welzijn
Oorzaken en oplossingen vang- en ketenletsel 0
Lichtmanagement bij vleeskuikens en opfok leghennen 65
Traaggroeiende vleeskuikens (SloGro 2.0) 5
Onderzoek achterwege laten ingrepen 74
Tenenpikken bij leghennen 10
Vangen van legpluimvee 56,5
Roadmap uitfaseren doden eendagshaantjes 75
Ad Hoc budget praktijkonderzoek 14
Veterinair praktijkonderzoek (o.a. GBA, IB en AI) 711,1
Diergezondheid – beleid 300
4. Projectorganisatie en kennisuitwisseling
Uitvoeringskosten 170
Verrekening AVV resultaat t/m 2022**** -340
Totaal 1.388,6
* bedragen € x1000
** AVINED draagt bij als kennispartner
*** onderzoek wordt gefinancierd via budget uit voorgaande jaren
**** voor meer informatie klik hier