Nieuws

EU-doelstelling legsector in 2023 overschreden

De EU stelt doelstellingen voor het maximaal percentage Salmonella besmette koppels in een lidstaat. Op onze website kunt u lezen naar welke serotypes gekeken wordt voor de verschillende schakels. Dankzij uw inzet en betrokkenheid bij de aanpak van Salmonella, lag het aantal Salmonellabesmettingen in de Nederlandse legsector al jaren onder de doelstelling van de EU.

Salmonellabesmettingen in de legsector, wat kunt u doen?

Sinds de zomer van 2023 is er sprake van een stijging in het aantal Salmonellabesmettingen (m.n. Salmonella Enteritidis; S.E.) op legpluimveebedrijven. Zoals in dit bericht te lezen is, heeft dit geleid tot het overschrijden van de EU doelstelling van 2%. Hoewel deze overschrijding geen directe gevolgen heeft voor de monitoring van Salmonella, is het belangrijk

Teleurstellende uitspraak CBb over vangen van pluimvee

Ondanks de inzet vanuit AVINED in een collectieve juridische procedure heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in haar uitspraak van 4 juni 2024 aangegeven dat pluimvee niet aan de poten mag worden opgetild om ze in een krat of container te plaatsen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Breeders of the Future (BoF)

Doel: Het verder verduurzamen en innoveren van de vermeerderingssector.
Thema: Klimaat en circulariteit
Looptijd: 2024 – 2027
Bijdrage sectoren: Reproductie vleessector
Financiering OB totaal(€): 140.000 (2024, 2025, 2026, 2027)
Projectpartners: ABZ De Samenwerking, Agrifirm, Aviagen-EPI BV, De Heus Voeders BV, ForFarmers, Hubbard SAS, VDL-Agrotech, NOVUS Europe NV, Trouw Nutrition Nederland BV, Veterinair Centrum Someren,  HAS Den Bosch, Wageningen Livestock Research, LNV en AVINED.
Meer informatie:

 

De markt voor vleeskuikenouderdieren (VKOD) is sinds 2014 flink in beweging door de snelle introductie van trager groeiende vleeskuikens. Voor de productie van deze kuikens worden trager groeiende mini VKOD gehouden met hun eigen specifieke kenmerken, behoeften en uitdagingen. De toegepaste kennis op het gebied van huisvesting, houderij en management voor de nieuwe VKOD rassen is voornamelijk gebaseerd op de kennis van VKOD voor reguliere vleeskuikens. Daardoor is het houden van deze nieuwe rassen VKOD niet optimaal en ontstaan hiaten in diergedrag/dierenwelzijn, diergezondheid, milieu en management. Voor de vermeerderaars die inmiddels werken of binnenkort gaan werken met deze nieuwe rassen, is daarom dringende behoefte aan specifieke kennisontwikkeling. Daarnaast zal binnen dit project ook aandacht worden besteed aan reguliere VKOD omdat die een belangrijk aandeel blijven behouden in de markt en waarvan de houderij ook nog de nodige uitdagingen met zich meebrengt. Binnen dit project zal de nadruk liggen op de geïntegreerde aanpak van de een aantal onderdelen (diergedrag/dierwelzijn, diergezondheid, milieu en management) om tot een geoptimaliseerde veehouderij te komen binnen de verschillende nieuwe maar ook bestaande rassen vleeskuikenouderdieren.

Aanpak

In dit project staat duurzaamheid centraal. Er wordt onderzoek gedaan naar het verduurzamen van de volgende onderdelen:

  • Verbeteren van het paargedrag via aangepast management;
  • Onbeperkt water verstrekken;
  • Verbeteren van eetgedrag (tweemaal daags voeren);
  • Halveren van de uitval (en selectie) van hanen;
  • Uitstoot van milieuschadelijke stoffen en gassen verlagen;
  • Optimaliseren van management.

Status

Dit project is in 2024 gestart. Er zijn nog geen resultaten te melden.