Nieuws

Wijzigingen certificatieschema IKB PSB per 1 maart 2024

Per 1 maart 2024 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in IKB PSB. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd om het schema actueel te houden met nieuwe wet- en regelgeving.

Jaarplannen en deelnemersbijdrage

De deelnemersbijdrage 2024 bedraagt  €750,- (excl. BTW) per certificaat. Een stijging van de bijdrage in verband met de gestegen kosten is voorkomen.

Wie oft machen Sie von der Dusche Gebrauch?

Der Geflügelsektor wird unter anderem mit der Geflügelpest konfrontiert und verfügt nur über ein begrenztes Potenzial zur Prävention. Aus diesem Grund möchten wir nochmals auf die Bedeutung des Duschens hinweisen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Breeders of the Future (BoF)

Doel: Het verder verduurzamen en innoveren van de vermeerderingssector.
Thema: Klimaat en circulariteit
Looptijd: 2024 – 2027
Bijdrage sectoren: Reproductie vleessector
Financiering OB totaal(€): 140.000 (2024, 2025, 2026, 2027)
Projectpartners: ABZ De Samenwerking, Agrifirm, Aviagen-EPI BV, De Heus Voeders BV, ForFarmers, Hubbard SAS, VDL-Agrotech, NOVUS Europe NV, Trouw Nutrition Nederland BV, Veterinair Centrum Someren,  HAS Den Bosch, Wageningen Livestock Research, LNV en AVINED.
Meer informatie:

 

De markt voor vleeskuikenouderdieren (VKOD) is sinds 2014 flink in beweging door de snelle introductie van trager groeiende vleeskuikens. Voor de productie van deze kuikens worden trager groeiende mini VKOD gehouden met hun eigen specifieke kenmerken, behoeften en uitdagingen. De toegepaste kennis op het gebied van huisvesting, houderij en management voor de nieuwe VKOD rassen is voornamelijk gebaseerd op de kennis van VKOD voor reguliere vleeskuikens. Daardoor is het houden van deze nieuwe rassen VKOD niet optimaal en ontstaan hiaten in diergedrag/dierenwelzijn, diergezondheid, milieu en management. Voor de vermeerderaars die inmiddels werken of binnenkort gaan werken met deze nieuwe rassen, is daarom dringende behoefte aan specifieke kennisontwikkeling. Daarnaast zal binnen dit project ook aandacht worden besteed aan reguliere VKOD omdat die een belangrijk aandeel blijven behouden in de markt en waarvan de houderij ook nog de nodige uitdagingen met zich meebrengt. Binnen dit project zal de nadruk liggen op de geïntegreerde aanpak van de een aantal onderdelen (diergedrag/dierwelzijn, diergezondheid, milieu en management) om tot een geoptimaliseerde veehouderij te komen binnen de verschillende nieuwe maar ook bestaande rassen vleeskuikenouderdieren.

Aanpak

In dit project staat duurzaamheid centraal. Er wordt onderzoek gedaan naar het verduurzamen van de volgende onderdelen:

  • Verbeteren van het paargedrag via aangepast management;
  • Onbeperkt water verstrekken;
  • Verbeteren van eetgedrag (tweemaal daags voeren);
  • Halveren van de uitval (en selectie) van hanen;
  • Uitstoot van milieuschadelijke stoffen en gassen verlagen;
  • Optimaliseren van management.

Status

Dit project is in 2024 gestart. Er zijn nog geen resultaten te melden.