Nieuws

Wijzigingen certificatieschema IKB PSB per 1 maart 2024

Per 1 maart 2024 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in IKB PSB. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd om het schema actueel te houden met nieuwe wet- en regelgeving.

Jaarplannen en deelnemersbijdrage

De deelnemersbijdrage 2024 bedraagt  €750,- (excl. BTW) per certificaat. Een stijging van de bijdrage in verband met de gestegen kosten is voorkomen.

Wie oft machen Sie von der Dusche Gebrauch?

Der Geflügelsektor wird unter anderem mit der Geflügelpest konfrontiert und verfügt nur über ein begrenztes Potenzial zur Prävention. Aus diesem Grund möchten wir nochmals auf die Bedeutung des Duschens hinweisen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Tenenpikken bij leghennen

Doel: Meer inzicht krijgen in de prevalentie, risicofactoren en ontogenie van tenenpikken
Thema: Preventieve diergezondheid incl. welzijn
Looptijd: 2024-2027
Bijdrage sectoren: Legsector
Financiering OB totaal(€): 40.000 (2024, 2025, 2026)
Projectpartners:  Agromix Broederij en Opfokintegratie, Lohmann Breeders GmbH, Cargill, Vencomatic,Wageningen Livestock Research, LNV en AVINED.
Meer informatie:

 

Tenenpikken is een beschadigende gedraging bij leghennen, welke kan leiden tot pijn, verwondingen en uitval. Het is nog onduidelijk wat tenenpikken bij leghennen veroorzaakt en hoe het voorkomen kan worden. Wel is het waarschijnlijk dat er veel factoren meespelen in het ontwikkelen van dit gedrag. Daarom wordt er binnen dit onderzoek gekeken naar de prevalentie van tenenpikken in de pluimveesector en mogelijke oorzaken en oplossingen voor tenenpikken.

Aanpak

In dit project wordt eerst onderzocht hoe vaak tenenpikken voorkomt in Nederlandse legkoppels. Bij koppels waar tenenpikken optreedt wordt nagegaan hoe dit gedrag zich ontwikkeld heeft en wat mogelijke factoren zijn die dit gedrag veroorzaakt hebben. Op basis van de resultaten uit dit eerste onderdeel van het project, wordt in het tweede deel van het onderzoek geëxperimenteerd met mogelijke preventieve of mitigerende maatregelen. Ook wordt in dit tweede deel onderzoek gedaan naar het specifieke effect van de verschillende geïdentificeerde risicofactoren.

Status

Dit onderzoek is in 2024 gestart. Er is nog geen voortgang te melden.