Nieuws

Teleurstellende uitspraak CBb over vangen van pluimvee

Ondanks de inzet vanuit AVINED in een collectieve juridische procedure heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in haar uitspraak van 4 juni 2024 aangegeven dat pluimvee niet aan de poten mag worden opgetild om ze in een krat of container te plaatsen.

Herinnering wijzigingen en alarmplan

Via dit nieuwsbericht wil IKB Kip nogmaals de deelnemers op de wijzigingen attenderen, die per 1 juni 2024 ingaan. Controleer wat de wijzigingen in de voorschriften voor u betekenen, zodat u niet voor verassingen komt te staan, wanneer u gecontroleerd wordt in het kader van IKB Kip. In voorschriften B05, B06, B11 en B12 worden een

Positieve resultaten veldproef vaccinatie vogelgriep (28 mei 2024)

In september 2023 zijn eendagskuikens in een veldproef gevaccineerd tegen vogelgriep. Uit de resultaten blijkt nu dat de twee geteste vaccins, acht weken na vaccinatie, effectief zijn.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Tenenpikken bij leghennen

Doel: Meer inzicht krijgen in de prevalentie, risicofactoren en ontogenie van tenenpikken
Thema: Preventieve diergezondheid incl. welzijn
Looptijd: 2024-2027
Bijdrage sectoren: Legsector
Financiering OB totaal(€): 40.000 (2024, 2025, 2026)
Projectpartners:  Agromix Broederij en Opfokintegratie, Lohmann Breeders GmbH, Cargill, Vencomatic,Wageningen Livestock Research, LNV en AVINED.
Meer informatie:

 

Tenenpikken is een beschadigende gedraging bij leghennen, welke kan leiden tot pijn, verwondingen en uitval. Het is nog onduidelijk wat tenenpikken bij leghennen veroorzaakt en hoe het voorkomen kan worden. Wel is het waarschijnlijk dat er veel factoren meespelen in het ontwikkelen van dit gedrag. Daarom wordt er binnen dit onderzoek gekeken naar de prevalentie van tenenpikken in de pluimveesector en mogelijke oorzaken en oplossingen voor tenenpikken.

Aanpak

In dit project wordt eerst onderzocht hoe vaak tenenpikken voorkomt in Nederlandse legkoppels. Bij koppels waar tenenpikken optreedt wordt nagegaan hoe dit gedrag zich ontwikkeld heeft en wat mogelijke factoren zijn die dit gedrag veroorzaakt hebben. Op basis van de resultaten uit dit eerste onderdeel van het project, wordt in het tweede deel van het onderzoek geëxperimenteerd met mogelijke preventieve of mitigerende maatregelen. Ook wordt in dit tweede deel onderzoek gedaan naar het specifieke effect van de verschillende geïdentificeerde risicofactoren.

Status

Dit onderzoek is in 2024 gestart. Er is nog geen voortgang te melden.