Nieuws

Vlekziekte-detectie in aanwezigheid van andere bacteriesoorten via PCR-test

GD ontwikkelde in opdracht van de pluimveesector een relatime PCR-test om vlekziekte te kunnen detecteren in een omgeving met andere bacteriesoorten.

Nieuw serotype betrokken bij Coryza-uitbraken, bieden bestaande vaccins bescherming?

GD zocht in opdracht van de pluimveesector uit of beschikbare vaccins bescherming bieden tegen het nieuwe serotype van Avibacterium paragallinarum (AvP).

Pootproblemen bij leghennen: op zoek naar de oorzaak

GD heeft in opdracht van de pluimveesector een pilot opgezet om meer inzicht te krijgen in ‘tenenpikkerij’.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Tarieven onderzoeksbijdrage

Door een optelsom te maken van alle bedragen die een deelsector bijdraagt per onderzoek wordt een onderzoeksbijdrage per deelsector bepaald. De onderzoeksbijdrage per deelsector wordt verdeeld over de bedrijfstypes in de deelsector.  Er wordt daarom een tarief vastgesteld per bedrijfssoort.

Wat is mijn onderzoeksbijdrage?

De onderzoeksbijdrage bestaat uit:

  1. Een vaste jaarlijkse bijdrage eerste dier/ingelegde ei; U betaalt een vaste jaarlijkse bijdrage eerste dier/ingelegde ei van 25 euro. De vaste bijdrage eerste dier/ingelegde ei is het bedrag dat u betaalt voor het eerste dier/ingelegde ei op een kipnummer.
  2. Een variabel bedrag o.b.v. het aantal aangevoerde dieren / ingelegde eieren.
   De tarieven per aangevoerd dier (of in het geval van pakstations of broederijen: aangevoerde eieren) worden jaarlijks vastgesteld.

Onderzoeksbijdrage = (Aantal kipnummers* 25 euro) + (variabel tarief * aantal aangevoerde dieren)

Rekenvoorbeeld 1

 • U heeft 1 kipnummer als vleeskuikenbedrijf met traaggroeiende vleeskuikens.
 • Uw vaste bijdrage eerste dier voor 2020 is met 1 kipnummer 25 euro.
 • U heeft vanaf 26 oktober 2020 tot eind 2020 250.000 vleeskuikens aangevoerd.
 • Uw variabel tarief 2020 voor traaggroeiende vleeskuikens is 0,0018 euro per aangevoerd dier en dus voor 250.000 vleeskuikens 450 euro.
 • Uw onderzoeksbijdrage is daarmee 475 euro.
Rekenvoorbeeld 2
 • U heeft een scharrel leghennenbedrijf met 2 kipnummers.
 • Uw vaste bijdrage eerste dier voor 2020 is met 2 kipnummers 50 euro
 • U heeft vanaf 26 oktober 2020 tot eind 2020 20.000 scharrel leghennen aangevoerd.
 • Uw variabel tarief 2020 voor scharrel leghennen is 0,0156 euro per aangevoerd dier en dus voor 20.000 scharrel leghennen 312 euro.
 • Uw onderzoeksbijdrage is daarmee 362 euro.

Downloads

Tarieven onderzoeksbijdrage 2018
Tarieven onderzoeksbijdrage 2019
Tarieven onderzoeksbijdrage 2020
Tarieven onderzoeksbijdrage 2021