Nieuws

Onderzoeksvragen of ideeën? Laat het AVINED weten

Uw mening als ondernemer in de pluimveesector telt. Niemand weet beter welke ontwikkelingen nodig zijn om (toekomstige) uitdagingen de baas te zijn. Dus, mocht u ideeën of interessante kennisvragen hebben, laat dit vooral weten via onze website.

Pilot uitgevoerd naar insleeprisico vogelgriep bij ontwikkeling nieuwe natte natuur

Uit onderzoek is gebleken dat de nabijheid van waterwegen en natuurgebieden een hoger risico vormen voor een introductie van vogelgriep.

Uitnodiging: Workshop biosecurity – 24 november a.s.

Graag nodigen wij u uit voor een workshop over biosecurity op donderdag 24 november op de Wageningen Universiteit.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Tarieven onderzoeksbijdrage

Door een optelsom te maken van alle bedragen die een deelsector bijdraagt per onderzoek wordt een onderzoeksbijdrage per deelsector bepaald. De onderzoeksbijdrage per deelsector wordt verdeeld over de bedrijfstypes in de deelsector.  Er wordt daarom een tarief vastgesteld per bedrijfssoort.

Wat is mijn onderzoeksbijdrage?

De onderzoeksbijdrage bestaat uit:

  1. Een vaste jaarlijkse bijdrage eerste dier/ingelegde ei; U betaalt een vaste jaarlijkse bijdrage eerste dier/ingelegde ei van 25 euro. De vaste bijdrage eerste dier/ingelegde ei is het bedrag dat u betaalt voor het eerste dier/ingelegde ei op een kipnummer.
  2. Een variabel bedrag o.b.v. het aantal aangevoerde dieren / ingelegde eieren.
   De tarieven per aangevoerd dier (of in het geval van pakstations of broederijen: aangevoerde eieren) worden jaarlijks vastgesteld.

Onderzoeksbijdrage = (Aantal kipnummers* 25 euro) + (variabel tarief * aantal aangevoerde dieren)

Rekenvoorbeeld 1 (gebaseerd op tarieven 2021)

 • U heeft 1 kipnummer als vleeskuikenbedrijf met traaggroeiende vleeskuikens.
 • Uw vaste bijdrage eerste dier voor 2021 is met 1 kipnummer 25 euro.
 • U heeft vanaf 1 april 2021 tot eind 2021 250.000 vleeskuikens aangevoerd.
 • Uw variabel tarief 2021 voor traaggroeiende vleeskuikens is 0,0019 euro per aangevoerd dier en dus voor 250.000 vleeskuikens 475 euro.
 • Uw onderzoeksbijdrage is daarmee (inclusief vaste bijdrage) 500 euro.
Rekenvoorbeeld 2 (gebaseerd op tarieven 2021)
 • U heeft een scharrel leghennenbedrijf met 2 kipnummers.
 • Uw vaste bijdrage eerste dier voor 2021 is met 2 kipnummers 50 euro
 • U heeft vanaf 1 april 2021 tot eind 2021 40.000 scharrel leghennen aangevoerd.
 • Uw variabel tarief 2021 voor scharrel leghennen is 0,0121 euro per aangevoerd dier en dus voor 40.000 scharrel leghennen 484 euro.
 • Uw onderzoeksbijdrage is daarmee (inclusief vaste bijdrage) 534 euro.

Downloads

Tarieven onderzoeksbijdrage 2018
Tarieven onderzoeksbijdrage 2019
Tarieven onderzoeksbijdrage 2020
Tarieven onderzoeksbijdrage 2021
Tarieven onderzoeksbijdrage 2022