Nieuws

Onderzoeksvragen of ideeën? Laat het AVINED weten

Uw mening als ondernemer in de pluimveesector telt. Niemand weet beter welke ontwikkelingen nodig zijn om (toekomstige) uitdagingen de baas te zijn. Dus, mocht u ideeën of interessante kennisvragen hebben, laat dit vooral weten via onze website.

Pilot uitgevoerd naar insleeprisico vogelgriep bij ontwikkeling nieuwe natte natuur

Uit onderzoek is gebleken dat de nabijheid van waterwegen en natuurgebieden een hoger risico vormen voor een introductie van vogelgriep.

Uitnodiging: Workshop biosecurity – 24 november a.s.

Graag nodigen wij u uit voor een workshop over biosecurity op donderdag 24 november op de Wageningen Universiteit.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Bedrijfsgerichte aanpak wormbesmettingen

Doel: Het reduceren van het gebruik van chemische middelen ter bestrijding van worminfecties bij leghennen.
Thema: Voedselveiligheid en volksgezondheid
Looptijd: Afhankelijk van toekenning
Bijdrage sectoren: Legpluimveesector
Financiering OB totaal(€): 135.000 (2021, 2022, 2023)
Projectpartners: WLR, WFSR, AviVet, Stichting AERES Groep, Stichting Louis Bolk Instituut, Provincie Gelderland, Agrifirm, Bio-NL B.V., Reudink B.V., Allicin Animal Care, Ropapharm, Jan Smit Kruidenelixer, Coöperatieve vereniging Bionext UA, AVINED en pakstations
Meer informatie:

 

Wormbesmettingen bij leghennen worden tot nu toe standaard bestreden met chemische middelen. Chemische middelen hebben echter een negatief effect op vrij levende wormen en dus op het bodemleven, persisteren in het milieu en bedreigen de kwaliteit van het oppervlaktewater. Alternatieven zijn tot nu toe onbekend of onvoldoende onderzocht in de praktijk. Ook de monitoring van wormbesmettingen staat nog in de kinderschoenen. Dit project heeft tot doel om het gebruik van chemische middelen substantieel te verminderen.

Aanpak

Vanuit een brede samenwerking tussen onderzoek en praktijk worden de werkpakketten van dit project momenteel uitgewerkt.

Status

De opzet van dit project wordt momenteel verder uitgewerkt. Naar verwachting zal het project in 2022 van start gaan.