Nieuws

Kunnen insecten veilig groeien op vleeskuikenmest?

Dat is een vraag die centraal staat in de PPS Safe Insects. In dit project wordt onderzocht of het haalbaar is om insecten te kweken op reststromen.

Onderzoek AVV: drie nieuw opkomende ziektekiemen

De afgelopen jaren is er een stijging te zien in het aantal bacteriële aandoeningen bij pluimvee. Om deze aandoeningen aan te kunnen gaan pakken heeft de Royal GD in opdracht van AVINED drie bacteriegroepen onderzocht:

Vervolgonderzoek windbreekgaas: hoe fijner het gaas, hoe meer AI-virus inlaat wordt tegengehouden

Het plaatsen van windbreekgaas heeft een duidelijk verlagend effect op het risico op vogelgriepbesmettingen via de luchtinlaten. Uit vervolgonderzoek blijkt: hoe fijner het gaas, hoe sterker het verlagende effect is op de hoeveelheid virus in aerosolvorm (zeer kleine vochtdruppeltjes) dat wordt doorgelaten.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Bedrijfsgerichte aanpak wormbesmettingen

Doel: Het reduceren van het gebruik van chemische middelen ter bestrijding van worminfecties bij leghennen.
Thema: Voedselveiligheid en volksgezondheid
Looptijd: 2022-2024
Bijdrage sectoren: Legpluimveesector
Financiering OB totaal(€): 135.000 (2021, 2022, 2023, 2024)
Projectpartners: WLR, WFSR, LBI, Eierhandel R. van Zetten, Gebroeders van Beek, Interovo Egg Group, Kwetters, Agrifirm, Bio-NL, Reudink, Demetris, Poultry Vets, Veterinair Centrum Someren, Dierenkliniek Den Ham, Ropapharm International en AVINED.
Meer informatie: Bericht WLR

 

Wormbesmettingen bij leghennen worden tot nu toe standaard bestreden met chemische middelen. Chemische middelen hebben echter een negatief effect op vrij levende wormen en dus op het bodemleven, persisteren in het milieu en bedreigen de kwaliteit van het oppervlaktewater. Alternatieven zijn tot nu toe onbekend of onvoldoende onderzocht in de praktijk. Ook de monitoring van wormbesmettingen staat nog in de kinderschoenen. Het doel van dit project is daarom om kennis te vergaren waarmee een geïntegreerde aanpak van wormen op het legpluimveebedrijf mogelijk is, met minimale inzet van chemische antiwormmiddelen.

Aanpak

De aanpak van dit project bestaat uit twee delen:

  1. Via praktijkmonitoring beter inzicht krijgen in de wormdynamiek in relatie tot diergezondheid op het bedrijf, zodat kennis beschikbaar komt voor wormbeheersing op maat.
  2. Het onderzoeken van alternatieve middelen voor verbetering van de darmgezondheid en/of de algehele weerstand tegen infecties van de hennen en beheersing van de wormendruk.

Status

Dit project is in 2022 gestart. Momenteel worden er bedrijven gezocht om deel te nemen aan de praktijkmonitoring, welke binnenkort zal starten.