Nieuws

Kunnen insecten veilig groeien op vleeskuikenmest?

Dat is een vraag die centraal staat in de PPS Safe Insects. In dit project wordt onderzocht of het haalbaar is om insecten te kweken op reststromen.

Onderzoek AVV: drie nieuw opkomende ziektekiemen

De afgelopen jaren is er een stijging te zien in het aantal bacteriële aandoeningen bij pluimvee. Om deze aandoeningen aan te kunnen gaan pakken heeft de Royal GD in opdracht van AVINED drie bacteriegroepen onderzocht:

Vervolgonderzoek windbreekgaas: hoe fijner het gaas, hoe meer AI-virus inlaat wordt tegengehouden

Het plaatsen van windbreekgaas heeft een duidelijk verlagend effect op het risico op vogelgriepbesmettingen via de luchtinlaten. Uit vervolgonderzoek blijkt: hoe fijner het gaas, hoe sterker het verlagende effect is op de hoeveelheid virus in aerosolvorm (zeer kleine vochtdruppeltjes) dat wordt doorgelaten.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Circulair ketenontwerp voor Eco-feed (RENEW)

Doel: Ontwikkelen van een circulair integraal voedselsysteem.
Thema: Klimaat en circulariteit
Looptijd: 2021-2024
Bijdrage sectoren:
Financiering OB totaal(€):
Projectpartners: NEVEDI, Samen Tegen Voedselverspilling, Nijsen/Granico, Kipster, Ten Have Mellema, Vermaat, Natuur & Milieu, De Dierenbescherming, Wageningen Research en AVINED
Meer informatie: Projectpagina WUR

 

Het project heeft als doel het ontwikkelen van een integraal voedselsysteem ontwerp voor het toepassen van rest- en zijstromen vanuit retail en out-of-home sector/organisaties als diervoeder (Eco-feed) voor onder andere pluimvee. AVINED is onderdeel van dit project als kennispartner.

Via het project wordt inzicht gekregen in de volgende zaken:

  • Onder welke voorwaarden is een positieve business case mogelijk (zowel vanuit economisch, milieu/klimaat en dierenwelzijn opzicht)?
  • Welke voorwaarden zijn nodig voor acceptatie door consument en ketenpartijen?
  • Het optimaliseren van scenario’s voor voorbeeld ketenconcepten die bijdragen aan het tot stand komen van een circulair voedselsysteem.

Aanpak

Deze hoofdzaken worden onderzocht door middel van drie werkplannen:

  1. Het doorrekenen van de economische randvoorwaarden, praktische haalbaarheid en klimaat- en milieudruk van Eco-feed.
  2. Het bepalen van acceptatie van Eco-feed door ketenpartijen en consumenten door het inventariseren, informeren en consulteren van stakeholders en het gezamenlijk creëren van mogelijke Eco-feed producten.
  3. Het vertalen van de resultaten uit werkplan 1 en 2 naar praktische vereisten die noodzakelijk zijn voor implementatie en opschaling.

Status

Dit project is in 2021 gestart. Er zijn nog geen resultaten te melden.

Start multidisciplinair onderzoek naar benutting van voedselverspilling voor duurzaam veevoer