Nieuws

Afvoermogelijkheden beperkingsgebied Putten (5 december 2023)

Vanaf heden is afvoer van consumptie-eieren en vleeskuikens uit het beperkingsgebied Putten onder voorwaarden weer mogelijk.

Vogelgriep vastgesteld bij legbedrijf in Putten (2 december 2023)

Het ministerie van LNV meldt dat in Putten (gemeente Putten, provincie Gelderland) vogelgriep is vastgesteld op een leghennenbedrijf.

IKB Kip - Jaarplan en deelnemersbijdrage 2024

Het jaarplan en de deelnemersbijdrage 2024 voor IKB Kip zijn vastgesteld.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Traaggroeiende vleeskuikens (SloGro 2.0)

Doel: Verdere integrale verduurzaming van het BLK 1* vleeskuikenproductiesysteem
Thema: Preventieve diergezondheid incl. welzijn
Looptijd: 2023-2026
Bijdrage sectoren: Vleespluimvee
Financiering OB totaal (€): €20.000 (2023, 2024, 2025, 2026)
Projectpartners: WLR, Hubbard Nederland, Morren broederij, De Heus, Hotraco, 2Sisters Storteboom, MSD Animal Health, Petersime, Dierenbescherming, Poulvet, HAS green academy, min. LNV en AVINED.
Meer informatie:

 

Op dit moment is er vrijwel geen (wetenschappelijke) literatuur voorhanden die zich specifiek richt op de Beter Leven 1 ster (BLK 1*) vleeskuikens. Sinds een jaar of vijftien is er in de praktijk eerst op kleinere schaal, en de laatste jaren op zo’n 150 bedrijven, ervaring opgedaan met deze manier van het houden van vleeskuikens. Met oog op de ontwikkeling in de Nederlandse retail, waardoor een groot deel van de Nederlandse vleeskuikenbedrijven de overstap naar BLK 1* zal overwegen, is het belangrijk om het management binnen dit concept goed te inventariseren en analyseren. Het doel van dit project is om een extra stap te zetten richting een verdere integrale verduurzaming van het BLK 1* vleeskuikenproductiesysteem. Binnen het project wordt integraal onderzoek gedaan naar de behoeften van deze trager groeiende kuikens op het gebied van diergedrag, diergezondheid en huisvesting.

Aanpak

Dit project is opgedeeld in drie onderdelen:

  • Diergedrag (o.a. multifunctioneel platform en gebruik overdekte uitloop)
  • Diergezondheid (o.a. vaccinatie)
  • Huisvesting (o.a. klimaat en ventilatie i.r.t. uitlaatopeningen naar overdekte uitloop)

Hoewel deze onderdelen integraal onderzocht worden, is er per onderdeel een werkgroep ingesteld om de projectaanpak verder uit te werken en aan te sturen.

Status

Dit onderzoek is in 2023 opgestart. Momenteel wordt ingezet op alle thema’s. Dit wordt gedaan via werkgroepen met specialisten op een specifiek onderwerp. Er zijn nog geen resultaten te melden.