Nieuws

Wijzigingen certificatieschema IKB PSB per 1 maart 2024

Per 1 maart 2024 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in IKB PSB. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd om het schema actueel te houden met nieuwe wet- en regelgeving.

Jaarplannen en deelnemersbijdrage

De deelnemersbijdrage 2024 bedraagt  €750,- (excl. BTW) per certificaat. Een stijging van de bijdrage in verband met de gestegen kosten is voorkomen.

Wie oft machen Sie von der Dusche Gebrauch?

Der Geflügelsektor wird unter anderem mit der Geflügelpest konfrontiert und verfügt nur über ein begrenztes Potenzial zur Prävention. Aus diesem Grund möchten wir nochmals auf die Bedeutung des Duschens hinweisen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Onderzoek achterwege laten ingrepen

Doel: Onderzoeken van (on)mogelijkheden om ingrepen in de vermeerderingssector achterwege te laten
Thema: Preventieve diergezondheid incl. Welzijn
Looptijd: 2023-2025
Bijdrage sectoren: Reproductie vleessector en legsector
Financiering OB totaal(€): 74.000 (2023, 2024, 2025)
Projectpartners: WLR, AVINED, Min. LNV
Meer informatie:

 

Momenteel wordt er in de pluimveesector gewerkt aan het uitfaseren van ingrepen. De Stuurgroep Ingrepen, bestaande uit opfokkers, vermeerderaars, LTO/NOP, COBK, Dierenbescherming en NVP, werkt samen met de overheid om deze stappen te zetten, zonder dat dit een negatief effect heeft op de dieren via bijvoorbeeld beschadigingen of uitval. Vanuit de Stuurgroep zijn verschillende onderzoeken naar de mogelijkheden om ingrepen achterwege te laten uitgevoerd. Deze onderzoeken dienen om mogelijkheden te vinden om ingrepen zoals het verwijderen van de achterste teen bij hanen en snavelbehandelingen verantwoord achterwege te kunnen laten, door verder onderzoek te doen naar mogelijke innovaties in stalsystemen en/of managementfactoren.

Aanpak

In 2024 lopen de volgende onderzoeken naar het achterwege laten van ingrepen:

  • Onderzoek achterwege laten snavelbehandelen traaggroeiende moederdieren;
  • Onderzoek achterwege laten snavelbehandelen legouderdieren;
  • Monitoren aangepast management onbehandelde teentjes vleeskuikenvaderdieren;
  • Literatuuronderzoek pikkerij kalkoenen.

Status

Op basis van de voortgang binnen deze onderzoeken is het verbod op het behandelen van de achterste teen bij hanen uitgesteld tot 1 juli 2025. Bovenstaande onderzoeken zijn in 2024 gestart. Hier is nog geen voortgang op te melden.