Nieuws

EU-doelstelling legsector in 2023 overschreden

De EU stelt doelstellingen voor het maximaal percentage Salmonella besmette koppels in een lidstaat. Op onze website kunt u lezen naar welke serotypes gekeken wordt voor de verschillende schakels. Dankzij uw inzet en betrokkenheid bij de aanpak van Salmonella, lag het aantal Salmonellabesmettingen in de Nederlandse legsector al jaren onder de doelstelling van de EU.

Salmonellabesmettingen in de legsector, wat kunt u doen?

Sinds de zomer van 2023 is er sprake van een stijging in het aantal Salmonellabesmettingen (m.n. Salmonella Enteritidis; S.E.) op legpluimveebedrijven. Zoals in dit bericht te lezen is, heeft dit geleid tot het overschrijden van de EU doelstelling van 2%. Hoewel deze overschrijding geen directe gevolgen heeft voor de monitoring van Salmonella, is het belangrijk

Teleurstellende uitspraak CBb over vangen van pluimvee

Ondanks de inzet vanuit AVINED in een collectieve juridische procedure heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in haar uitspraak van 4 juni 2024 aangegeven dat pluimvee niet aan de poten mag worden opgetild om ze in een krat of container te plaatsen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Onderzoek achterwege laten ingrepen

Doel: Onderzoeken van (on)mogelijkheden om ingrepen in de vermeerderingssector achterwege te laten
Thema: Preventieve diergezondheid incl. Welzijn
Looptijd: 2023-2025
Bijdrage sectoren: Reproductie vleessector en legsector
Financiering OB totaal(€): 74.000 (2023, 2024, 2025)
Projectpartners: WLR, AVINED, Min. LNV
Meer informatie:

 

Momenteel wordt er in de pluimveesector gewerkt aan het uitfaseren van ingrepen. De Stuurgroep Ingrepen, bestaande uit opfokkers, vermeerderaars, LTO/NOP, COBK, Dierenbescherming en NVP, werkt samen met de overheid om deze stappen te zetten, zonder dat dit een negatief effect heeft op de dieren via bijvoorbeeld beschadigingen of uitval. Vanuit de Stuurgroep zijn verschillende onderzoeken naar de mogelijkheden om ingrepen achterwege te laten uitgevoerd. Deze onderzoeken dienen om mogelijkheden te vinden om ingrepen zoals het verwijderen van de achterste teen bij hanen en snavelbehandelingen verantwoord achterwege te kunnen laten, door verder onderzoek te doen naar mogelijke innovaties in stalsystemen en/of managementfactoren.

Aanpak

In 2024 lopen de volgende onderzoeken naar het achterwege laten van ingrepen:

  • Onderzoek achterwege laten snavelbehandelen traaggroeiende moederdieren;
  • Onderzoek achterwege laten snavelbehandelen legouderdieren;
  • Monitoren aangepast management onbehandelde teentjes vleeskuikenvaderdieren;
  • Literatuuronderzoek pikkerij kalkoenen.

Status

Op basis van de voortgang binnen deze onderzoeken is het verbod op het behandelen van de achterste teen bij hanen uitgesteld tot 1 juli 2025. Bovenstaande onderzoeken zijn in 2024 gestart. Hier is nog geen voortgang op te melden.