Nieuws

Onderzoeksvragen of ideeën? Laat het AVINED weten

Uw mening als ondernemer in de pluimveesector telt. Niemand weet beter welke ontwikkelingen nodig zijn om (toekomstige) uitdagingen de baas te zijn. Dus, mocht u ideeën of interessante kennisvragen hebben, laat dit vooral weten via onze website.

Pilot uitgevoerd naar insleeprisico vogelgriep bij ontwikkeling nieuwe natte natuur

Uit onderzoek is gebleken dat de nabijheid van waterwegen en natuurgebieden een hoger risico vormen voor een introductie van vogelgriep.

Uitnodiging: Workshop biosecurity – 24 november a.s.

Graag nodigen wij u uit voor een workshop over biosecurity op donderdag 24 november op de Wageningen Universiteit.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Praktijkmonitoring onbehandelde vermeerderingsdieren hennen

Doel: Monitoren van onbehandelde hanen en hennen.
Thema: Preventieve diergezondheid incl. welzijn
Looptijd: 2019-2022
Bijdrage sectoren: Vleespluimvee
Financiering OB totaal(€): 31.750 (2019, 2020, 2021, 2022)
Projectpartners: LNV
Meer informatie: Projectpagina WLR

 

Per 1 januari 2019 is er een verbod op het behandelen van de snavels van moederdieren van reguliere vleeskuikens. Een verbod voor moederdieren van trager groeiende kuikens en de hanen is uitgesteld tot 2023. Het doel van dit project is meer inzicht geven in het effect van niet behandelen van de snavel op het welzijn van hennen en hanen in deze koppels.

Aanpak

Er is weinig bekend over het effect van niet-snavelbehandelen op veer-, huidbeschadigingen en uitval in niet snavel-behandelde koppels. Daarom worden tot het einde van het uitstel gegevens verzameld over het effect van het niet behandelen van deze hennen of hanen. Er zijn zes koppels opgezet (Hubbard, Ranger & Cobb) en per koppel wordt indien mogelijk het volgende vastgelegd:

  • Ingangscontrole;
  • Controle rond 40 weken: scoren van veerbeschadiging, uitval tot moment van bezoek, eiproductie, bijzonderheden en eventuele aanpassingen in management om pikkerij te voorkomen;
  • Aan het einde van de productie: zelfde gegevens vastgelegd als tijdens 40 weken controle.

Status

In 2019 en 2020 zijn de verschillende koppels bezocht meermaals bezocht. Er is besloten de monitoring eind 2020 te stoppen. Meer monitoren levert waarschijnlijk geen nieuwe informatie op. In overleg met de sector wordt gekeken welke onderzoeksvragen nog leven en in 2021 en 2022 onderzocht kunnen worden.

Een eindrapportage van het project wordt voorbereid.