Nieuws

Kunnen insecten veilig groeien op vleeskuikenmest?

Dat is een vraag die centraal staat in de PPS Safe Insects. In dit project wordt onderzocht of het haalbaar is om insecten te kweken op reststromen.

Onderzoek AVV: drie nieuw opkomende ziektekiemen

De afgelopen jaren is er een stijging te zien in het aantal bacteriële aandoeningen bij pluimvee. Om deze aandoeningen aan te kunnen gaan pakken heeft de Royal GD in opdracht van AVINED drie bacteriegroepen onderzocht:

Vervolgonderzoek windbreekgaas: hoe fijner het gaas, hoe meer AI-virus inlaat wordt tegengehouden

Het plaatsen van windbreekgaas heeft een duidelijk verlagend effect op het risico op vogelgriepbesmettingen via de luchtinlaten. Uit vervolgonderzoek blijkt: hoe fijner het gaas, hoe sterker het verlagende effect is op de hoeveelheid virus in aerosolvorm (zeer kleine vochtdruppeltjes) dat wordt doorgelaten.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Praktijkmonitoring onbehandelde vermeerderingsdieren hennen

Doel: Monitoren van onbehandelde hanen en hennen.
Thema: Preventieve diergezondheid incl. welzijn
Looptijd: 2021-2023
Bijdrage sectoren: Reproductie vleessector
Financiering OB totaal(€): 35.542 (2021, 2022, 2023)
Projectpartners: WLR, AVINED, Min. LNV
Meer informatie:

 

Er is tot 1 januari 2023 uitstel verleend voor het behandelen van de achterste teen en de snavel van vermeerderingshanen, omdat dit verbod met de huidige kennis van zaken zou leiden tot grote welzijnsproblemen bij de vleeskuikenmoederdieren. Tot nu toe zijn er nog maar enkele koppels met deels of volledig onbehandelde hanen gevolgd in de praktijk. Daarom is dit project opgezet om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden tot het houden van niet-behandelde hanen en het risico hiervan op het welzijn van de hennen.

Aanpak

Er worden vier koppels vleeskuikenouderdieren met volledig onbehandelde hanen gemonitord op praktijkbedrijven. Hiernaast worden behandelde koppels op dezelfde bedrijven gevolgd, om het verschil met de onbehandelde koppels te kunnen bepalen. Drie van de gemonitorde koppels zijn van trager groeiende rassen en één koppel is van een regulier ras.

Gedurende het onderzoek worden er verschillende gegevens vastgelegd van de koppels, namelijk:

  • Veer- en huidbeschadigingen bij de hanen en hennen op verschillende leeftijden
  • Snavellengte van de hanen op 2 momenten
  • Uitval en reden van uitval (door flankbeschadigingen of overig)
  • Technische resultaten, waaronder uitkomstpercentage

Status

Halverwege 2021 zijn er 4 koppels opgezet met onbehandelde hanen, elke 4 weken wordt er een meting gedaan door 2 onderzoekers. Inmiddels zijn de laatste waarnemingen bij de koppels afgerond. Er wordt nog een rapport verwacht.