Nieuws

Vlekziekte-detectie in aanwezigheid van andere bacteriesoorten via PCR-test

GD ontwikkelde in opdracht van de pluimveesector een relatime PCR-test om vlekziekte te kunnen detecteren in een omgeving met andere bacteriesoorten.

Nieuw serotype betrokken bij Coryza-uitbraken, bieden bestaande vaccins bescherming?

GD zocht in opdracht van de pluimveesector uit of beschikbare vaccins bescherming bieden tegen het nieuwe serotype van Avibacterium paragallinarum (AvP).

Pootproblemen bij leghennen: op zoek naar de oorzaak

GD heeft in opdracht van de pluimveesector een pilot opgezet om meer inzicht te krijgen in ‘tenenpikkerij’.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Praktijkmonitoring onbehandelde vermeerderingsdieren hennen

Doel: Monitoren van onbehandelde hanen en hennen.
Thema: Preventieve diergezondheid incl. welzijn
Looptijd: 2019-2022
Bijdrage sectoren: Vleespluimvee
Financiering OB totaal(€): 31.750 (2019, 2020, 2021, 2022)
Projectpartners: LNV
Meer informatie: Projectpagina WLR

 

Per 1 januari 2019 is er een verbod op het behandelen van de snavels van moederdieren van reguliere vleeskuikens. Een verbod voor moederdieren van trager groeiende kuikens en de hanen is uitgesteld tot 2023. Het doel van dit project is meer inzicht geven in het effect van niet behandelen van de snavel op het welzijn van hennen en hanen in deze koppels.

Aanpak

Er is weinig bekend over het effect van niet-snavelbehandelen op veer-, huidbeschadigingen en uitval in niet snavel-behandelde koppels. Daarom worden tot het einde van het uitstel gegevens verzameld over het effect van het niet behandelen van deze hennen of hanen. Er zijn zes koppels opgezet (Hubbard, Ranger & Cobb) en per koppel wordt indien mogelijk het volgende vastgelegd:

  • Ingangscontrole;
  • Controle rond 40 weken: scoren van veerbeschadiging, uitval tot moment van bezoek, eiproductie, bijzonderheden en eventuele aanpassingen in management om pikkerij te voorkomen;
  • Aan het einde van de productie: zelfde gegevens vastgelegd als tijdens 40 weken controle.

Status

In 2019 en 2020 zijn de verschillende koppels bezocht meermaals bezocht. Er is besloten de monitoring eind 2020 te stoppen. Meer monitoren levert waarschijnlijk geen nieuwe informatie op. In overleg met de sector wordt gekeken welke onderzoeksvragen nog leven en in 2021 en 2022 onderzocht kunnen worden.

Een eindrapportage van het project wordt voorbereid.