Nieuws

Onderzoeksagenda 2022 gepubliceerd

Elk jaar worden wensen en kennisvragen vanuit de sector opgehaald.

Weet u het beter?

Om als Nederlandse pluimveesector een duurzame concurrentiepositie te behouden, is innovatie cruciaal. Uw mening als ondernemer in de pluimveesector telt. Dus, mocht u ideeën of interessante kennisvragen hebben, laat dit vooral weten via onze website.

Onderzoek: alternatieve methoden/middelen wormbestrijding

In 2022 start een praktijkonderzoek naar een alternatieve aanpak van wormbeheersing bij legpluimvee. Door dit onderzoek zal uiteindelijk een meer duurzame manier van worm bestrijding en beheersing ontwikkeld worden.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Verenpikken bij vermeerderingsdieren: Wat kunnen we leren van de leg

Doel: Informatie verzamelen over het voorkomen van (schade door) verenpikken bij vermeerderingsdieren
Thema: Preventieve diergezondheid incl. Welzijn
Looptijd: 2022
Bijdrage sectoren: Vermeerderingsdieren vleessector
Financiering OB totaal(€): 4.500 (2022)
Projectpartners: Wageningen Livestock Research
Meer informatie:

 

Verenpikken is een probleem dat vooral in de legsector voorkomt, maar ook in legouderdieren en vleeskuikenouderdieren een probleem kan zijn. Eerder al zijn er voor de legsector diverse kennisproducten verschenen, die pluimveehouders handvatten biedt om verenpikken te voorkomen en, als het zich voordoet, de schade te beperken (zie deze pagina). Hoewel dit vooral gericht is op de legsector, zijn er veel overeenkomsten met de vermeerderingssector. In dit project worden de beschikbare kennisproducten gebundeld om informatie over verenpikken aan te bieden richting vermeerderaars.

Aanpak

Er wordt een inventarisatie uitgevoerd naar de beschikbare kennis van verenpikken bij leghennen. Dit wordt aangevuld met (wetenschappelijke) literatuur specifiek over ouderdieren. De verzamelde informatie wordt ingebracht in een brainstormsessie met experts vanuit de vermeerderingssector. Uiteindelijk zal alle input verwerkt worden tot een kennis product voor vermeerderaars, met bruikbare tips om (schade door) verenpikken te voorkomen.

Status

Dit project is gestart in juni 2022. De resultaten zullen later dit jaar volgen.