Nieuws

Onderzoeksvragen of ideeën? Laat het AVINED weten

Uw mening als ondernemer in de pluimveesector telt. Niemand weet beter welke ontwikkelingen nodig zijn om (toekomstige) uitdagingen de baas te zijn. Dus, mocht u ideeën of interessante kennisvragen hebben, laat dit vooral weten via onze website.

Pilot uitgevoerd naar insleeprisico vogelgriep bij ontwikkeling nieuwe natte natuur

Uit onderzoek is gebleken dat de nabijheid van waterwegen en natuurgebieden een hoger risico vormen voor een introductie van vogelgriep.

Uitnodiging: Workshop biosecurity – 24 november a.s.

Graag nodigen wij u uit voor een workshop over biosecurity op donderdag 24 november op de Wageningen Universiteit.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Verenpikken bij vermeerderingsdieren: Wat kunnen we leren van de leg

Doel: Informatie verzamelen over het voorkomen van (schade door) verenpikken bij vermeerderingsdieren
Thema: Preventieve diergezondheid incl. Welzijn
Looptijd: 2022
Bijdrage sectoren: Vermeerderingsdieren vleessector
Financiering OB totaal(€): 4.500 (2022)
Projectpartners: Wageningen Livestock Research
Meer informatie:

 

Verenpikken is een probleem dat vooral in de legsector voorkomt, maar ook in legouderdieren en vleeskuikenouderdieren een probleem kan zijn. Eerder al zijn er voor de legsector diverse kennisproducten verschenen, die pluimveehouders handvatten biedt om verenpikken te voorkomen en, als het zich voordoet, de schade te beperken (zie deze pagina). Hoewel dit vooral gericht is op de legsector, zijn er veel overeenkomsten met de vermeerderingssector. In dit project worden de beschikbare kennisproducten gebundeld om informatie over verenpikken aan te bieden richting vermeerderaars.

Aanpak

Er wordt een inventarisatie uitgevoerd naar de beschikbare kennis van verenpikken bij leghennen. Dit wordt aangevuld met (wetenschappelijke) literatuur specifiek over ouderdieren. De verzamelde informatie wordt ingebracht in een brainstormsessie met experts vanuit de vermeerderingssector. Uiteindelijk zal alle input verwerkt worden tot een kennis product voor vermeerderaars, met bruikbare tips om (schade door) verenpikken te voorkomen.

Status

Dit project is gestart in juni 2022. De resultaten zullen later dit jaar volgen.