Nieuws

Kunnen insecten veilig groeien op vleeskuikenmest?

Dat is een vraag die centraal staat in de PPS Safe Insects. In dit project wordt onderzocht of het haalbaar is om insecten te kweken op reststromen.

Onderzoek AVV: drie nieuw opkomende ziektekiemen

De afgelopen jaren is er een stijging te zien in het aantal bacteriële aandoeningen bij pluimvee. Om deze aandoeningen aan te kunnen gaan pakken heeft de Royal GD in opdracht van AVINED drie bacteriegroepen onderzocht:

Vervolgonderzoek windbreekgaas: hoe fijner het gaas, hoe meer AI-virus inlaat wordt tegengehouden

Het plaatsen van windbreekgaas heeft een duidelijk verlagend effect op het risico op vogelgriepbesmettingen via de luchtinlaten. Uit vervolgonderzoek blijkt: hoe fijner het gaas, hoe sterker het verlagende effect is op de hoeveelheid virus in aerosolvorm (zeer kleine vochtdruppeltjes) dat wordt doorgelaten.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Verenpikken bij vermeerderingsdieren: Wat kunnen we leren van de leg

Doel: Informatie verzamelen over het voorkomen van (schade door) verenpikken bij vermeerderingsdieren
Thema: Preventieve diergezondheid incl. Welzijn
Looptijd: 2022
Bijdrage sectoren: Vermeerderingsdieren vleessector
Financiering OB totaal(€): 4.500 (2022)
Projectpartners: Wageningen Livestock Research
Meer informatie:

 

Verenpikken is een probleem dat vooral in de legsector voorkomt, maar ook in legouderdieren en vleeskuikenouderdieren een probleem kan zijn. Eerder al zijn er voor de legsector diverse kennisproducten verschenen, die pluimveehouders handvatten biedt om verenpikken te voorkomen en, als het zich voordoet, de schade te beperken (zie deze pagina). Hoewel dit vooral gericht is op de legsector, zijn er veel overeenkomsten met de vermeerderingssector. In dit project worden de beschikbare kennisproducten gebundeld om informatie over verenpikken aan te bieden richting vermeerderaars.

Aanpak

Er wordt een inventarisatie uitgevoerd naar de beschikbare kennis van verenpikken bij leghennen. Dit wordt aangevuld met (wetenschappelijke) literatuur specifiek over ouderdieren. De verzamelde informatie wordt ingebracht in een brainstormsessie met experts vanuit de vermeerderingssector. Uiteindelijk zal alle input verwerkt worden tot een kennis product voor vermeerderaars, met bruikbare tips om (schade door) verenpikken te voorkomen.

Status

Dit project is gestart in juni 2022. De resultaten zullen later dit jaar volgen.