Nieuws

Kunnen insecten veilig groeien op vleeskuikenmest?

Dat is een vraag die centraal staat in de PPS Safe Insects. In dit project wordt onderzocht of het haalbaar is om insecten te kweken op reststromen.

Onderzoek AVV: drie nieuw opkomende ziektekiemen

De afgelopen jaren is er een stijging te zien in het aantal bacteriële aandoeningen bij pluimvee. Om deze aandoeningen aan te kunnen gaan pakken heeft de Royal GD in opdracht van AVINED drie bacteriegroepen onderzocht:

Vervolgonderzoek windbreekgaas: hoe fijner het gaas, hoe meer AI-virus inlaat wordt tegengehouden

Het plaatsen van windbreekgaas heeft een duidelijk verlagend effect op het risico op vogelgriepbesmettingen via de luchtinlaten. Uit vervolgonderzoek blijkt: hoe fijner het gaas, hoe sterker het verlagende effect is op de hoeveelheid virus in aerosolvorm (zeer kleine vochtdruppeltjes) dat wordt doorgelaten.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Doorontwikkeling hygiënescan

Doel: Verbeteren bioveiligheidsstatus op het bedrijf
Thema: Preventieve diergezondheid incl. welzijn
Looptijd: Doorlopend, afronding najaar 2021
Bijdrage sectoren: Reproductie vleessector, legpluimveesector, vleespluimvee, kalkoensector, eendensector
Financiering OB totaal(€): 23.460 (2018, 2020, 2021)
Projectpartners: Universiteit Utrecht, Gezondheidsdienst voor dieren

 

De biosecurity van de pluimveesector is van hoog niveau, toch heeft de pluimveesector te maken met een structurele dreiging van hoog pathogene vogelgriep (HPAI). De hygiënescan van AVINED kan hierbij uitkomst bieden. Hoe? Door ook risicofactoren voor vogelgriep te verwerken in de scan. Via een geoptimaliseerde hygiënescan kan een pluimveehouder namelijk meer inzicht krijgen in de bioveiligheid van zijn of haar bedrijf, en daarmee het risico op de insleep en versleep van vogelgriep verkleinen. En zelfs ook voor andere ziekteverwekkers, zoals Salmonella spp., Campylobacter spp., Mycoplasma spp. en Newcastle disease virus.

Aanpak

De doorontwikkeling van de hygiënescan wordt in drie fases uitgerold:

  1. Inventarisatie risicofactoren bij getroffen bedrijven
    In opdracht van de pluimveesector en het ministerie van LNV voerden de Universiteit van Utrecht (UU) en Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) een inventarisatie uit naar de belangrijkste risicofactoren voor insleep van vogelgriep op het bedrijf. (Tussentijdse resultaten – inventarisatie risicofactoren (fase 1))
  2. Toetsen van de toegevoegde waarde van de aangepaste hygiënescan
    In de vervolgstudie wordt de toepasbaarheid van de aangepaste hygiënescan uit fase 1 getoetst. Dit wordt gedaan door de aangepaste hygiënescan toe te passen op een aantal hoogrisicobedrijven. Vervolgens worden bedrijfsspecifieke adviezen gegeven voor optimalisaties in bioveligheidsmaatregelen. Zo wordt niet alleen duidelijk of de aangepaste hygiënescan werkt, maar ook of er nog aanvullende verbeterpunten zijn voor het verminderen van het insleeprisico bij de betreffende bedrijven, en vergelijkbare bedrijven.
  3. Plan van aanpak doorontwikkeling hygiënescan
    In het voorjaar van 2021 is een plan van aanpak voor de doorontwikkeling van de hygiënescan opgesteld, deze wordt momenteel uitgevoerd. Naar verwachting wordt de eerste vernieuwde versie van de hygiënescan in het najaar van 2021 opgeleverd.

Status

Momenteel wordt de hygiënescan doorontwikkeld, oplevering 1e versie volgt in het najaar van 2021.