Nieuws

Facturatie door AVINED op 21 april 2021

Rond 21 april worden de facturen vanuit AVINED verstuurd. Dit betekent dat u een factuur kunt verwachten voor een of meerdere van de onderstaande zaken. Mogelijk ontvangt u, als u deelnemer bent van QS, rond deze datum ook een factuur voor de QS deelnemersbijdrage 2021 (vanuit PLUIMNED). AVV onderzoeksbijdrage 2020 De onderzoeksbijdrage maakt onderzoek en

Effectiviteit ILT-vaccins onderzocht bij vleeskuikens

De GD heeft in opdracht van de pluimveesector de effectiviteit van twee commercieel beschikbare ILT-vaccins bij vleeskuikens onderzocht.

Belang goede bioveiligheid is bekend, maar vraagt wel maatwerk

De Universiteit Utrecht en de Gezondheidsdienst van Dieren (GD) voerden onderzoek uit naar mogelijke verbeteringen in bioveiligheid op (getroffen) risicobedrijven.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Doorontwikkeling hygiënescan

Doel: Verbeteren bioveiligheidsstatus op het bedrijf
Thema: Preventieve diergezondheid incl. welzijn
Looptijd: Doorlopend
Bijdrage sectoren: Reproductie vleessector, legpluimveesector, vleespluimvee, kalkoensector, eendensector
Financiering OB totaal(€): 23.460 (2018, 2020)
Projectpartners: Universiteit Utrecht, Gezondheidsdienst voor dieren

 

De biosecurity van de pluimveesector is van hoog niveau, toch heeft de pluimveesector te maken met een structurele dreiging van hoog pathogene vogelgriep (HPAI). De hygiënescan van AVINED kan hierbij uitkomst bieden. Hoe? Door ook risicofactoren voor vogelgriep te verwerken in de scan. Via een geoptimaliseerde hygiënescan kan een pluimveehouder namelijk meer inzicht krijgen in de bioveiligheid van zijn of haar bedrijf, en daarmee het risico op de insleep en versleep van vogelgriep verkleinen. En zelfs ook voor andere ziekteverwekkers, zoals Salmonella spp., Campylobacter spp., Mycoplasma spp. en Newcastle disease virus.

Aanpak

De doorontwikkeling van de hygiënescan wordt in drie fases uitgerold:

  1. Inventarisatie risicofactoren bij getroffen bedrijven
    In opdracht van de pluimveesector en het ministerie van LNV voerden de Universiteit van Utrecht (UU) en Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) een inventarisatie uit naar de belangrijkste risicofactoren voor insleep van vogelgriep op het bedrijf. (Tussentijdse resultaten – inventarisatie risicofactoren (fase 1))
  2. Toetsen van de toegevoegde waarde van de aangepaste hygiënescan
    In de vervolgstudie wordt de toepasbaarheid van de aangepaste hygiënescan uit fase 1 getoetst. Dit wordt gedaan door de aangepaste hygiënescan toe te passen op een aantal hoogrisicobedrijven. Vervolgens worden bedrijfsspecifieke adviezen gegeven voor optimalisaties in bioveligheidsmaatregelen. Zo wordt niet alleen duidelijk of de aangepaste hygiënescan werkt, maar ook of er nog aanvullende verbeterpunten zijn voor het verminderen van het insleeprisico bij de betreffende bedrijven, en vergelijkbare bedrijven.
  3. Plan van aanpak doorontwikkeling hygiënescan
    Afhankelijk van de uitkomsten uit de vervolgstudie van fase 2 wordt een plan van aanpak opgesteld voor een doorontwikkeling van de hygiënescan.

Status

Momenteel wordt de toegevoegde waarde van de aangepaste hygiënescan getoetst in een vervolgstudie (fase 2). Naar verwachting volgen de resultaten eind 2020. De onderzoeksresultaten en mogelijke vervolgstappen worden gedeeld via de nieuwsbrief van AVINED.