Nieuws

Onderzoeksagenda AVV

Elk jaar worden wensen en kennisvragen vanuit de sector opgehaald. Ook kunnen ondernemers zelf kennisvragen indienen via onze website. Met behulp van deze ideeën stellen we jaarlijks de Onderzoeksagenda op.

Onderzoek: Functionele lichtprogramma's voor opfoklegpluimvee

In het FUNCTILIGHT-project wordt onderzocht waar de voorkeur van de dieren zelf ligt en hoe dit past bij een optimale productie en dierenwelzijn.

Onderzoeksvragen of ideeën? Laat het AVINED weten

Uw mening als ondernemer in de pluimveesector telt. Niemand weet beter welke ontwikkelingen nodig zijn om (toekomstige) uitdagingen de baas te zijn. Dus, mocht u ideeën of interessante kennisvragen hebben, laat dit vooral weten via onze website.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Beheersing van Campylobacter

Doel: Campylobacter op pluimveebedrijven terugdringen.
Thema: Preventieve diergezondheid incl. welzijn
Looptijd: 2019-2023
Bijdrage sectoren: Vleespluimvee
Financiering OB totaal(€): 200.000 (2019, 2020, 2021, 2022)
Projectpartners: Wageningen UR, NEPLUVI, AVINED
Meer informatie: Projectpagina

 

Campylobacter is de belangrijkste veroorzaker van bacteriële voedselinfecties in Nederland ( en de gehele EU) waarbij de consumptie van pluimvee(vlees) een belangrijke bron is voor deze besmetting. Dit project heeft als doel om voor de pluimveesector in Nederland bedrijfsspecifieke handvatten te bieden om het niveau van campylobacter nog verder terug te dringen.

Aanpak

Hoewel er al stappen zijn gezet in preventie heeft dit nog niet geleid tot het produceren van Campylobacter vrije koppels of de productie van vlees zonder Campylobacter. Blootstelling aan kleine hoeveelheden Campylobacter geeft een kleine kans op ziekte, maar kan leiden tot immuniteit. Bij producten met een hoge concentratie Campylobacter is de kans op ziekte groter. De beheersing van Campylobacter moet dus gericht zijn op het voorkomen van hoge concentraties van de stof in het eindproduct. Hiervoor zijn verschillende onderzoekslijnen opgesteld. Tijdens het onderzoek wordt gekeken naar:

 • Monitoring op pluimveebedrijven en transmissie van Campylobacter in pluimvee;
 • Verschillen tussen Campylobacter resultaten van reguliere kuikens en concepten;
 • De inzet van nudging;
 • Risico’s rondom het uitladen;
 • Water/ omgeving;
 • Nieuwe/slimme technologieën voor snelle detectie van Campylobacter;
 • Monitoring op slachterijen.

Status

Het project wordt momenteel afgerond. De volgende resultaten zijn gepubliceerd vanuit de PPS:

 • Een filmpje over biosecurity en insleep van Campylobacter is ontwikkeld en gedeeld.
 • Eindrapportage Campylobacter monitoring op Nederlandse vleeskuikenslachterijen t/m 2022 (https://www.nepluvi.nl/eindapportage-monitoring-campylobacter-2013-2022/)
 • Combating Campylobacter in the Dutch broiler meat production – A joint venture. M. van der Most, E. Pacholewicz, M.A. Dame-Korevaar, J. Schreuder, M.L. den Hartog, J. Visser, M.G.J. Koene. Poster EAVLD 6th congress of the European Association of Veterinary Laboratory Diagnosticians. Sevilla 24-26 Oct 2022.
 • A metabolomics approach for the early detection of Campylobacter spp. in broiler chicken houses by volatile compounds. Roland Mumm, Marleen van der Most, Conny van Solt, Ewa Pacholewicz, Miriam Koene. Poster 14th Rapid Methods Europe (RME), 3-5 oktober 2022, Amsterdam.
 • Workshop Campylobacter; Hoe houd ik ziektekiemen buiten de (stal)deur? Afsluitingsbijeenkomst Campylobacter monitoring, Wageningen (Omnia), 24 november 2022.
 • Artikel Pluimveeweb januari 2023 (https://www.pluimveeweb.nl/artikel/628606-minder-besmettingen-campylobacter-bij-traaggroeiers/)
 • Artikel Pluimveehouderij februari 2023
 • Eindrapportage ‘Beheersing van Campylobacter in de pluimveesectorhttps://edepot.wur.nl/573974