Nieuws

Facturatie door AVINED op 21 april 2021

Rond 21 april worden de facturen vanuit AVINED verstuurd. Dit betekent dat u een factuur kunt verwachten voor een of meerdere van de onderstaande zaken. Mogelijk ontvangt u, als u deelnemer bent van QS, rond deze datum ook een factuur voor de QS deelnemersbijdrage 2021 (vanuit PLUIMNED). AVV onderzoeksbijdrage 2020 De onderzoeksbijdrage maakt onderzoek en

Effectiviteit ILT-vaccins onderzocht bij vleeskuikens

De GD heeft in opdracht van de pluimveesector de effectiviteit van twee commercieel beschikbare ILT-vaccins bij vleeskuikens onderzocht.

Belang goede bioveiligheid is bekend, maar vraagt wel maatwerk

De Universiteit Utrecht en de Gezondheidsdienst van Dieren (GD) voerden onderzoek uit naar mogelijke verbeteringen in bioveiligheid op (getroffen) risicobedrijven.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Beheersing van Campylobacter

Doel: Campylobacter op pluimveebedrijven terugdringen.
Thema: Preventieve diergezondheid incl. welzijn
Looptijd: 2019-2022
Bijdrage sectoren: Vleespluimvee
Financiering OB totaal(€): 200.000 (2019, 2020, 2021, 2022)
Projectpartners: Wageningen UR, NEPLUVI, AVINED
Meer informatie: Projectpagina

 

Campylobacter is de belangrijkste veroorzaker van bacteriële voedselinfecties in Nederland ( en de gehele EU) waarbij de consumptie van pluimvee(vlees) een belangrijke bron is voor deze besmetting. Dit project heeft als doel om voor de pluimveesector in Nederland bedrijfsspecifieke handvatten te bieden om het niveau van campylobacter nog verder terug te dringen.

Aanpak

Hoewel er al stappen zijn gezet in preventie heeft dit nog niet geleid tot het produceren van Campylobacter vrije koppels of de productie van vlees zonder Campylobacter. Blootstelling aan kleine hoeveelheden Campylobacter geeft een kleine kans op ziekte, maar kan leiden tot immuniteit. Bij producten met een hoge concentratie Campylobacter is de kans op ziekte groter. De beheersing van Campylobacter moet dus gericht zijn op het voorkomen van hoge concentraties van de stof in het eindproduct. Hiervoor zijn zes onderzoekslijnen opgesteld gericht op monitoring en interventies op het pluimveebedrijf. Tijdens het onderzoek wordt gekeken naar:

  • Besmettingsniveaus door de tijd;
  • Het verschil tussen vleeskuikenconcepten;
  • De inzet van nudging;
  • Risico’s rondom het uitladen;
  • Water/ omgeving;
  • Nieuwe/slimme technologieën voor snelle detectie van Campylobacter.

Status

Het project is in mei 2019 van start gegaan. Er is begonnen met de monitoring van de Campylobacterbacterie op een aantal bedrijven, samen met het verzamelen van een aantal gegevens op het gebied van biosecurity. Er is na een pilot met nieuwe detectiemethoden, aanvullende financiering gevonden om deze detectiemethode voor Campylobacter verder te testen.  Deze methode kan Campylobacter aantonen door het meten van vluchtige stoffen in de stal en op kratten/containers die worden gebruikt met uitladen.

Een filmpje over biosecurity en insleep van Campylobacter is ontwikkeld en gedeeld.