Nieuws

Onderzoeksagenda 2022 gepubliceerd

Elk jaar worden wensen en kennisvragen vanuit de sector opgehaald.

Weet u het beter?

Om als Nederlandse pluimveesector een duurzame concurrentiepositie te behouden, is innovatie cruciaal. Uw mening als ondernemer in de pluimveesector telt. Dus, mocht u ideeën of interessante kennisvragen hebben, laat dit vooral weten via onze website.

Onderzoek: alternatieve methoden/middelen wormbestrijding

In 2022 start een praktijkonderzoek naar een alternatieve aanpak van wormbeheersing bij legpluimvee. Door dit onderzoek zal uiteindelijk een meer duurzame manier van worm bestrijding en beheersing ontwikkeld worden.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Monitoren van effect van managementaanpassingen op onbehandelde vermeerderingsdieren

Doel: Monitoring van effecten van het niet-behandelen van vleeskuikenouderdieren hanen op beschadigingen en uitval van de hennen
Thema: Preventieve diergezondheid incl. Welzijn
Looptijd: 2021-2023
Bijdrage sectoren: Vermeerderingsdieren vleessector
Financiering OB totaal(€): 35.542 (2021, 2022, 2023)
Projectpartners: Wageningen Livestock Research, ministerie van LNV, AVINED (stuurgroep ingrepen)
Meer informatie:

 

Er is tot 1 januari 2023 uitstel verleend voor het behandelen van de achterste teen en de snavel van vermeerderingshanen, omdat dit verbod met de huidige kennis van zaken zou leiden tot grote welzijnsproblemen bij de vleeskuikenmoederdieren. Tot nu toe zijn er nog maar enkele koppels met deels of volledig onbehandelde hanen gevolgd in de praktijk. Daarom is dit project opgezet om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden tot het houden van niet-behandelde hanen en het risico hiervan op het welzijn van de hennen.

Aanpak

Er worden vier koppels vleeskuikenouderdieren met volledig onbehandelde hanen gemonitord op praktijkbedrijven. Hiernaast worden behandelde koppels op dezelfde bedrijven gevolgd, om het verschil met de onbehandelde koppels te kunnen bepalen. Drie van de gemonitorde koppels zijn van trager groeiende rassen en één koppel is van een regulier ras.

Gedurende het onderzoek worden er verschillende gegevens vastgelegd van de koppels, namelijk:

  • Veer- en huidbeschadigingen bij de hanen en hennen op verschillende leeftijden
  • Snavellengte van de hanen op 2 momenten
  • Uitval en reden van uitval (door flankbeschadigingen of overig)
  • Technische resultaten, waaronder uitkomstpercentage

Status

Halverwege 2021 zijn er 4 koppels opgezet met onbehandelde hanen, elke 4 weken wordt er een meting gedaan door 2 onderzoekers. De laatste waarnemingen volgen binnenkort. Eind 2022 wordt een rapport verwacht.