Nieuws

Kunnen insecten veilig groeien op vleeskuikenmest?

Dat is een vraag die centraal staat in de PPS Safe Insects. In dit project wordt onderzocht of het haalbaar is om insecten te kweken op reststromen.

Onderzoek AVV: drie nieuw opkomende ziektekiemen

De afgelopen jaren is er een stijging te zien in het aantal bacteriële aandoeningen bij pluimvee. Om deze aandoeningen aan te kunnen gaan pakken heeft de Royal GD in opdracht van AVINED drie bacteriegroepen onderzocht:

Vervolgonderzoek windbreekgaas: hoe fijner het gaas, hoe meer AI-virus inlaat wordt tegengehouden

Het plaatsen van windbreekgaas heeft een duidelijk verlagend effect op het risico op vogelgriepbesmettingen via de luchtinlaten. Uit vervolgonderzoek blijkt: hoe fijner het gaas, hoe sterker het verlagende effect is op de hoeveelheid virus in aerosolvorm (zeer kleine vochtdruppeltjes) dat wordt doorgelaten.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Monitoren van effect van managementaanpassingen op onbehandelde vermeerderingsdieren

Doel: Monitoring van effecten van managementaanpassingen op onbehandelde vermeerderingsdieren
Thema: Preventieve diergezondheid incl. Welzijn
Looptijd: 2021-2023
Bijdrage sectoren: Reproductie vleessector
Financiering OB totaal(€): 73.000 (2021, 2022, 2023)
Projectpartners: WLR, AVINED, Min. LNV
Meer informatie:

 

Er is tot 1 januari 2023 uitstel verleend voor het behandelden van de achterste teen bij hanen van reguliere vleeskuikenouderdieren. Tot nu toe is alleen aandacht besteedt aan het monitoren van koppels, waarbij de effecten van het niet behandelen van het achterste kleine teentje bij hanen in beeld zijn en worden gebracht. Nu is het zaak om kansrijke oplossingen te onderzoeken. Daarom is het doel van dit onderzoek om het effect van managementaanpassingen op het houden van onbehandelde vermeerderingsdieren te monitoren.

Aanpak

Er worden circa vijftien koppels vleeskuikenouderdieren met volledig onbehandelde hanen gemonitord op praktijkbedrijven. Gedurende het onderzoek worden er verschillende gegevens vastgelegd van de koppels en het bedrijf, namelijk:

  • Veer- en huidbeschadigingen bij de hanen en hennen op verschillende leeftijden
  • Nagellengte van de hanen op 3 momenten
  • Uitval en reden van uitval (door flankbeschadigingen of overig)
  • Technische resultaten, waaronder uitkomstpercentage
  • Houderij- en managementaspecten van de stal (o.a. lichtniveau)
  • Logboek van toegepaste managementaanpassingen.

Status

De deelnemende koppels worden momenteel gevolgd. De resultaten worden eind 2023 verwacht. Op basis van de voortgang binnen dit onderzoek is het verbod op het behandelen van de achterste teen bij hanen uitgesteld tot 1 juli 2025.