Card image cap

Houd uw gegevens actueel

26 april 2022

Het is van belang om uw gegevens up to date te houden.

Card image cap

Samen bioveiligheid verbeteren, meld je aan!

13 januari 2022

ZLTO heeft samen met de GD een online kennisprogramma opgesteld, waarbij kennisuitwisseling tussen pluimveehouders, dierenartsen en adviseurs centraal staat. Meld je nu aan.

Card image cap

AVINED-hygiënescan vernieuwd per 20 oktober

18 oktober 2021

De afgelopen periode heeft AVINED de hygiënescan vernieuwd, opnieuw in samenwerking met o.a. pluimveehouders, dierenartsen en onderzoekspartners.

Card image cap

Tips bij zomers weer

7 juli 2021

De zomer periode is weer aangebroken, waardoor de buitentemperaturen hoog kunnen oplopen.

Card image cap

Facturatie door AVINED

15 juni 2021

Deze week worden de jaarlijkse facturen verstuurd voor de databases voor identificatie en registratie, antibioticaregistratie en registratie van salmonella-uitslagen.

Card image cap

Registratie leghanen

14 mei 2021

Houdt u leghanen? Zorg dan dat u deze dieren conform de geldende regelgeving juist registreert in MijnAVINED (KIP-systeem).

Card image cap

Belang goede bioveiligheid is bekend, maar vraagt wel maatwerk

16 april 2021

De Universiteit Utrecht en de Gezondheidsdienst van Dieren (GD) voerden onderzoek uit naar mogelijke verbeteringen in bioveiligheid op (getroffen) risicobedrijven.

Card image cap

Wijzigingen VKI-formulier per 1 januari 2021

29 december 2020

De VKI-formulieren zijn per 1 januari 2021 gewijzigd.

Card image cap

Letselpercentage invullen in MijnAVINED

27 november 2020

Vanaf 1 december wordt het mogelijk om letselpercentage in te vullen in MijnAVINED. Door deze gegevens te verzamelen krijgt de pluimveesector meer inzicht in dit kenmerk.

Card image cap

Lijst met dagelijkse mortaliteit verplicht aanleveren aan slachterij vanaf 1 januari 2021

27 november 2020

Heeft u als vleeskuikenhouder een bezettingsdichtheid van meer dan 33kg/m3? Dan moet u vanaf 1 januari 2021 bij de slachterij een lijst aanleveren met de dagelijkse mortaliteit van uw koppel.