Nieuws

Niet meer (standaard) preventief ruimen bij vogelgriep in pluimveedichte gebieden

Het ministerie van LNV heeft het beleid van preventief ruimen van bedrijven bij vogelgriepbesmettingen gewijzigd.

Intrekking ophokplicht in regio 19 en versoepeling verbod bezoek pluimveestallen (30-08-23)

Het ministerie van LNV heeft besloten de ophokplicht met ingang van 31 augustus 2023 ook in regio 19 (De Peel) in te trekken.

Onderzoek AVV: drie nieuw opkomende ziektekiemen

De afgelopen jaren is er een stijging te zien in het aantal bacteriële aandoeningen bij pluimvee. Om deze aandoeningen aan te kunnen gaan pakken heeft de Royal GD in opdracht van AVINED drie bacteriegroepen onderzocht:

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Nieuw in ‘Mijn AVINED’: dieraantallen per stal

30 mei 2023

Heeft u het al gezien? Sinds kort kunt u in Mijn AVINED zien hoeveel dieren aanwezig zijn in uw stal(len). Zo kunt u gemakkelijk controleren of het aantal aanwezige dieren correct is of dat u mogelijk nog een verplaatsing dient vast te leggen. Het aantal aanwezige dieren per stal kunt u vinden op het dashboard van Mijn AVINED, maar ook als u doorklikt naar het overzicht van de stallen. Daarnaast kunt u per stal onderaan de pagina van elke stal alle historische aan- en afvoermeldingen inzien.

Zijn uw verplaatsingen nog niet compleet? Meldt de verplaatsing dan zo spoedig mogelijk zelf of neem contact op met onze helpdesk via 088 – 998 43 40 of info@avined.nl.