Nieuws

Ophokplicht grotendeels ingetrokken (26 maart 2024)

Het ministerie van LNV meldt dat de ophok- en afschermplicht voor pluimvee per direct is ingetrokken voor bijna heel Nederland. De ophokplicht blijft voorlopig nog van kracht in de Gelderse Vallei en de Limburgse Peel (de regio’s 7, 10 en 19) vanwege de pluimveedichtheid in deze regio’s.

Wijzigingen certificatieschema IKB PSB per 1 maart 2024

Per 1 maart 2024 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in IKB PSB. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd om het schema actueel te houden met nieuwe wet- en regelgeving.

Jaarplannen en deelnemersbijdrage

De deelnemersbijdrage 2024 bedraagt  €750,- (excl. BTW) per certificaat. Een stijging van de bijdrage in verband met de gestegen kosten is voorkomen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Nieuw in ‘Mijn AVINED’: dieraantallen per stal

30 mei 2023

Heeft u het al gezien? Sinds kort kunt u in Mijn AVINED zien hoeveel dieren aanwezig zijn in uw stal(len). Zo kunt u gemakkelijk controleren of het aantal aanwezige dieren correct is of dat u mogelijk nog een verplaatsing dient vast te leggen. Het aantal aanwezige dieren per stal kunt u vinden op het dashboard van Mijn AVINED, maar ook als u doorklikt naar het overzicht van de stallen. Daarnaast kunt u per stal onderaan de pagina van elke stal alle historische aan- en afvoermeldingen inzien.

Zijn uw verplaatsingen nog niet compleet? Meldt de verplaatsing dan zo spoedig mogelijk zelf of neem contact op met onze helpdesk via 088 – 998 43 40 of info@avined.nl.