Nieuws

Vogelgriep op Duits pluimveebedrijf - beperkingsgebied in Nederland (02-07-24)

Op een legpluimveebedrijf In Bad Bentheim net over de grens in Duitsland is vogelgriep vastgesteld.  Duitsland heeft een beperkingszone ingesteld dat deels in Nederland valt.

EU-doelstelling legsector in 2023 overschreden

De EU stelt doelstellingen voor het maximaal percentage Salmonella besmette koppels in een lidstaat. Op onze website kunt u lezen naar welke serotypes gekeken wordt voor de verschillende schakels. Dankzij uw inzet en betrokkenheid bij de aanpak van Salmonella, lag het aantal Salmonellabesmettingen in de Nederlandse legsector al jaren onder de doelstelling van de EU.

Salmonellabesmettingen in de legsector, wat kunt u doen?

Sinds de zomer van 2023 is er sprake van een stijging in het aantal Salmonellabesmettingen (m.n. Salmonella Enteritidis; S.E.) op legpluimveebedrijven. Zoals in dit bericht te lezen is, heeft dit geleid tot het overschrijden van de EU doelstelling van 2%. Hoewel deze overschrijding geen directe gevolgen heeft voor de monitoring van Salmonella, is het belangrijk

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Nieuw in ‘Mijn AVINED’: dieraantallen per stal

30 mei 2023

Heeft u het al gezien? Sinds kort kunt u in Mijn AVINED zien hoeveel dieren aanwezig zijn in uw stal(len). Zo kunt u gemakkelijk controleren of het aantal aanwezige dieren correct is of dat u mogelijk nog een verplaatsing dient vast te leggen. Het aantal aanwezige dieren per stal kunt u vinden op het dashboard van Mijn AVINED, maar ook als u doorklikt naar het overzicht van de stallen. Daarnaast kunt u per stal onderaan de pagina van elke stal alle historische aan- en afvoermeldingen inzien.

Zijn uw verplaatsingen nog niet compleet? Meldt de verplaatsing dan zo spoedig mogelijk zelf of neem contact op met onze helpdesk via 088 – 998 43 40 of info@avined.nl.