Card image cap

Meest voorkomende afwijkingen in 2020 – wat kunt u doen om deze te voorkomen?

11 mei 2021

Elk jaar maken we een overzicht van de meest geconstateerde afwijkingen van het voorgaande jaar. We geven u graag een aantal tips om afkeur op deze voorschriften te voorkomen.

Card image cap

Hulpmiddelen voor verantwoord middelengebruik

11 mei 2021

Als pluimveehouder zet u regelmatig middelen in. Weet u, als voedselproducent, hoe u de juiste keuzes maakt rondom inzet van middelen en producten?

Card image cap

Update afvinklijsten voor de IKB Kip controle

11 mei 2021

De afvinklijsten per schakel hebben een update gekregen. Zo bent u goed voorbereid, heeft u de juiste documenten voorhanden en kan de controle efficiënter verlopen.

Card image cap

Belang van correcte stalnummers

11 mei 2021

Zorg dat het stalnummer op uw stal duidelijk zichtbaar is en overeenkomt met uw stalnummer in KIP (Mijn AVINED).

Card image cap

Blijf alert op vogelgriep en biosecurity

11 mei 2021

Het vogelgriepvirus circuleert nog steeds in wilde vogels. Er geldt nog steeds: geen bezoek aan stal of andere vogelverblijfplaats tenzij noodzakelijk.

Card image cap

Wijzigingen monitoring pluimveeziekten op pluimveebedrijven

21 april 2021

Sinds 21 april 2021 is de nieuwe Europese diergezondheidsregelgeving in werking getreden. Hierbij zijn ook enige kleine wijzigingen in de monitoring van pluimveeziekten op pluimveebedrijven.

Card image cap

Nieuwe diergezondheidsregelgeving van kracht

21 april 2021

Sinds 21 april 2021 is de nieuwe Europese diergezondheidsregelgeving in werking getreden. Diergezondheid is van internationaal belang. Daarom heeft de Europese Commissie de afgelopen jaren gewerkt aan een verbetering en bundeling van huidige Europese regels.

Card image cap

Facturatie door AVINED op 21 april 2021

16 april 2021

Rond 21 april worden de facturen vanuit AVINED verstuurd. Dit betekent dat u een factuur kunt verwachten voor een of meerdere van de onderstaande zaken. Mogelijk ontvangt u, als u deelnemer bent van QS, rond deze datum ook een factuur voor de QS deelnemersbijdrage 2021 (vanuit PLUIMNED). AVV onderzoeksbijdrage 2020 De onderzoeksbijdrage maakt onderzoek en

Card image cap

Effectiviteit ILT-vaccins onderzocht bij vleeskuikens

16 april 2021

De GD heeft in opdracht van de pluimveesector de effectiviteit van twee commercieel beschikbare ILT-vaccins bij vleeskuikens onderzocht.

Card image cap

Belang goede bioveiligheid is bekend, maar vraagt wel maatwerk

16 april 2021

De Universiteit Utrecht en de Gezondheidsdienst van Dieren (GD) voerden onderzoek uit naar mogelijke verbeteringen in bioveiligheid op (getroffen) risicobedrijven.