Card image cap

Jaarplan en deelnemersbijdrage 2022

3 december 2021

Het jaarplan IKB Kip 2022 is goedgekeurd door het Centraal College van Deskundigen IKB Kip (CCvD) en vastgesteld door het bestuur. Het doel van IKB Kip is het versterken van de license to produce van deelnemende ondernemingen in de pluimveevleesketen, in en buiten Nederland. Daarbij draait het om het vertrouwen van marktpartijen en de maatschappij

Card image cap

Vogelgriep en het bezoekersprotocol

3 december 2021

De dreiging van vogelgriep blijft onverminderd groot. Belangrijk punt uit de landelijke regelingen is het verbod om stallen en andere vogelverblijfplaatsen te betreden. Ook ruimtes die niet goed zijn afgescheiden van deze verblijfplaatsen mogen niet betreden worden. Bezoek mag alleen de stal (of andere vogelverblijfplaats) in als dit noodzakelijk is in het kader van volksgezondheid,

Card image cap

Hygiënescan Avined vernieuwd

3 december 2021

Een aantal jaar geleden ontwikkelde AVINED in samenwerking met de Gezondheidsdienst voor Dieren een hygiënescan. Zodat u, als pluimveehouder, de bioveiligheidsstatus op uw bedrijf kunt bijhouden en mogelijk verder verbeteren. De afgelopen periode heeft AVINED de hygiënescan vernieuwd, opnieuw in samenwerking met o.a. pluimveehouders, dierenartsen en onderzoekspartners. Wat is er vernieuwd? Nieuwste onderzoeksresultaten vertaald naar

Card image cap

Wist u dat?!

3 december 2021

Wist u dat… U bij herhaaldelijke niet naleving van voorschriften geschorst of uitgesloten kunt worden? En dit consequenties kan hebben voor uw afzet? Voorkom dergelijke sancties op uw bedrijf door de voorschriften te kennen en berichten van uw CI over de controleresultaten goed te lezen. Op deze manier behouden we een robuust en eerlijk systeem

Card image cap

Stand van zaken vogelgriep (26 november 2021)

26 november 2021

In dit nieuwsbericht leest u over de volgende stand van zaken: nieuwe hygiëneprotocollen: doucheverplichting bij stalbezoek, voorlopige data intrekking beperkingsgebieden (= gewijzigd) en vogelgriepsituatie in Europa

Card image cap

Doucheverplichting bij stalbezoek pluimveebedrijven, ook bij uitladen van pluimvee (23 november 2021)

24 november 2021

De pluimveeorganisaties hebben in overleg met het ministerie van LNV besloten dat in verband met de aanhoudende dreiging van vogelgriep binnenkort douchen bij stalbezoek op pluimveebedrijven verplicht wordt.

Card image cap

Digitale Kakelsessie Salmonella bemonstering

22 november 2021

Lees hier over de Webinar (Kakelsessie) over het zelf nemen van Salmonellamonsters op 24 november en 2 december voor (opfok) (groot)ouderdierbedrijven en (opfok) legbedrijven.

Card image cap

Colistine niet altijd effectief tegen E. coli

22 november 2021

Lees hier het nieuwsbericht over het onderzoek naar de effectiviteit van colistine tegen E. coli.

Card image cap

Lagere heffing Diergezondheidsfonds

22 november 2021

De pluimveesector heeft de afgelopen jaren een overschot opgebouwd in het Diergezondheidsfonds (DGF).

Card image cap

Nog tien weken voor uw Salmonella subsidieaanvraag

22 november 2021

Graag herinneren wij u eraan dat u tot 31 januari 2022 17:00 de tijd heeft om een aanvraag voor de Salmonellasubsidie in te dienen.