Card image cap

Screening en kadaverbemonstering in plaats van preventief ruimen

26 september 2023

In de plaats van preventief ruimen komt een dagelijkse screening en een kadaverbemonstering in een 3 km-zone rond het besmette bedrijf in het pluimveedichte gebied.

Card image cap

Niet meer (standaard) preventief ruimen bij vogelgriep in pluimveedichte gebieden

6 september 2023

Het ministerie van LNV heeft het beleid van preventief ruimen van bedrijven bij vogelgriepbesmettingen gewijzigd.

Card image cap

Intrekking ophokplicht in regio 19 en versoepeling verbod bezoek pluimveestallen (30-08-23)

31 augustus 2023

Het ministerie van LNV heeft besloten de ophokplicht met ingang van 31 augustus 2023 ook in regio 19 (De Peel) in te trekken.

Card image cap

Onderzoek AVV: drie nieuw opkomende ziektekiemen

30 augustus 2023

De afgelopen jaren is er een stijging te zien in het aantal bacteriële aandoeningen bij pluimvee. Om deze aandoeningen aan te kunnen gaan pakken heeft de Royal GD in opdracht van AVINED drie bacteriegroepen onderzocht:

Card image cap

Facturatie door AVINED

30 augustus 2023

Deze week worden de facturen van NPR (Nationaal Plan Residuen) en AVV onderzoeksbijdrage verzonden.

Card image cap

Monstername Salmonella met veegdoekjes

30 augustus 2023

De Nederlandse pluimveesector zet zich in voor veilig voedsel. Daarom neemt u als pluimveehouder monsters voor de verplichte monitoring op zoönotische Salmonella, of u laat deze nemen door bijvoorbeeld uw dierenarts.

Card image cap

Intrekkingsdatum beperkingsgebied Biddinghuizen

18 augustus 2023

Met ingang van 25 augustus 2023 wordt het beperkingsgebied rond Biddinghuizen ingetrokken.

Card image cap

Afvoermogelijkheden beperkingsgebied Biddinghuizen

27 juli 2023

Vanaf heden is afvoer van consumptie-eieren en vleeskuikens uit het beperkingsgebied Biddinghuizen weer mogelijk.

Card image cap

Belang bioveiligheidsmaatregelen

27 juli 2023

Voor een goede preventie en bestrijding is het van het grootste belang dat bioveiligheidsmaatregelen in acht worden genomen. Dat geldt voor bedrijven waar pluimvee binnen wordt gehouden, maar evenzeer voor uitloopbedrijven, ook al is dat voor de buitenuitloop natuurlijk lastig.

Card image cap

Vogelgriep vastgesteld bij biologische leghennen in Biddinghuizen (24 juli 2023)

25 juli 2023

Het ministerie van LNV meldt dat in Biddinghuizen (gemeente Dronten, provincie Flevoland) vogelgriep is vastgesteld op een biologisch legpluimveebedrijf.