Card image cap

Waakzaamheid bij inzet ruwvoeders uit overstromingsgebieden

30 juli 2021

Wees waakzaam bij het gebruik van ruwvoeder uit door overstromingen getroffen gebieden.

Card image cap

Controleer register IKB erkende pluimveeservicebedrijven

30 juli 2021

Er zijn signalen uit het veld gekomen dat een (nog) niet gecertificeerd pluimveeservice bedrijf werkzaam is geweest op IKB erkende pluimveebedrijven.

Card image cap

Let bij bezoek op uw bedrijf op het hygiëneprotocol

30 juli 2021

Blijf alert op vogelgriep. Door het hygiëneprotocol na te leven kan het risico op een nieuwe uitbraak verkleind worden.

Card image cap

Homeopathische diergeneesmiddelen alleen toegelaten met Reg-NL-H registratie

30 juli 2021

Homeopathische diergeneesmiddelen zonder Reg NL-H nummer niet meer vervoerd, aangeboden, afgeleverd, ontvangen en in voorraad gehouden worden.

Card image cap

Onaangekondigde controles weer structureel uitgevoerd

30 juli 2021

In de voorgaande jaren zijn regelmatig onaangekondigde controles uitgevoerd bij IKB Kip deelnemers. In het afgelopen jaar zijn door de corona-pandemie en de aanhoudende vogelgriep beperkt onaangekondigde controles uitgevoerd. Voor de waarborging en het imago van IKB Kip en haar deelnemers is het belangrijk dat iedereen zich jaarrond houdt aan de voorschriften. Nu fysieke controle

Card image cap

IKB Kip geaccepteerd door Ketenborging

30 juli 2021

In de vorige nieuwsbrief hebben wij u een update gegeven over het acceptatietraject voor Ketenborging. Inmiddels staat IKB Kip als geaccepteerd kwaliteitsschema op de website. Hiermee toont IKB Kip via een externe beoordeling aan dat het beheer en het schema op onafhankelijke, betrouwbare en transparante wijze wordt uitgevoerd. Iets waar we trots op mogen zijn.

Card image cap

IKB PSB: Wijzigingen per 1 september 2021

16 juli 2021

In overleg met de Adviescommissie IKB PSB is een aantal wijzigingen in het certificatieschema IKB PSB voorbereid.

Card image cap

IKB PSB: Aangescherpte wetgeving voor gebruik Precursors (uitgangsstoffen)

16 juli 2021

Om te voorkomen dat er misbruik gemaakt wordt van grondstoffen in het kader van terrorisme, is vanaf 1 februari 2021 de verordening EU 2019/1148 van kracht.

Card image cap

QS: Actualiteit en volledigheid verklaring van deelname en volmacht

15 juli 2021

Om goed voorbereid te zijn op een audit en om fouten te voorkomen, dienen alle documenten altijd beschikbaar en up-to-date te zijn.

Card image cap

QS: Controle-indexen voor pluimveebedrijven

15 juli 2021

Vanaf 1 juli 2021 zijn de BSI en LFI auditindexen beschikbaar gesteld op het softwareplatform voor pluimveebedrijven.