Nieuws

Nieuw convenant Diergezondheidsfonds (26 april 2024)

De pluimveesector heeft samen met de andere veehouderijsectoren nieuwe afspraken gemaakt met het ministerie van LNV over het Diergezondheidsfonds (DGF) voor de periode 2025 t/m 2029.

Wijzigingen IKB Kip certificatieschema per 1 juni 2024

In overleg met het Centraal College van Deskundigen (CCvD) IKB Kip is een aantal wijzigingen in het certificatieschema IKB Kip voorbereid. De wijzigingen gaan over verschillende onderwerpen. Zo zijn onder andere wijzigingen doorgevoerd om aan te sluiten bij de gewijzigde wet- en regelgeving rondom nood- en alarmsystemen. Meer informatie leest u in deze nieuwsbrief.

Gebruik hygiëneprotocol bij bezoek pluimveestallen (25 april 2024)

Het ministerie van LNV heeft op 24 april 2024 de bezoekersregeling voor pluimveestallen aangepast. Bezoek van pluimveestallen is weer toegestaan.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Nieuw convenant Diergezondheidsfonds (26 april 2024)

1 mei 2024

De pluimveesector heeft samen met de andere veehouderijsectoren nieuwe afspraken gemaakt met het ministerie van LNV over het Diergezondheidsfonds (DGF) voor de periode 2025 t/m 2029. Elke vijf jaar worden de afspraken over het DGF vernieuwd in een convenant. Uit het DGF worden kosten betaald op het gebied van monitoring en bestrijding van dierziekten.

De vaste, terugkerende kosten (waaronder de basismonitoring, monitoring specifieke dierziekten, kosten van de High Containment Unit bij WUR) worden over het algemeen voor de helft betaald door LNV en de andere helft door de veehouders. In het nieuwe convenant is ook ruimte gecreëerd om op initiatief van de sector onderzoek, monitoring en bestrijding van bepaalde dierziekten makkelijker te regelen.

De kosten bij verdenkingen en uitbraken van besmettelijke dierziekten, zoals bij pluimvee vogelgriep en in sommige gevallen ook Salmonella en Mycoplasma, worden uit het DGF betaald. Deze kosten worden volledig door de sector opgebracht, wanneer het uitbraken bij commerciële bedrijven betreft. In het DGF worden ook afspraken gemaakt over het maximumbedrag (plafond) dat een sector betaalt voor bestrijding en voor de totale DGF-kosten over de gehele convenantsperiode van vijf jaar.

Plafondbedrag pluimveesector
Het huidige plafondbedrag bij pluimvee is vanwege de vele vogelgriepuitbraken fors overschreden. Alle kosten boven het plafondbedrag zijn voor de overheid. LNV wil de kans op overschrijding van het plafond in de nieuwe convenantsperiode flink verkleinen. De WUR heeft berekend dat in dit geval het plafond van de bestrijdingskosten voor vogelgriep € 127,5 miljoen bedraagt over 5 jaar. Daarnaast geldt voor Salmonella en Mycoplasma nog een bedrag van 15 miljoen over 5 jaar. Op aandringen van AVINED is het plafondbedrag voor de bestrijding van vogelgriep nog fors verlaagd onder andere door rekening te houden met wijzigingen in het ruimingsbeleid voor vogelgriep en mogelijke vaccinatie tegen vogelgriep later in de convenantsperiode. Het totale bestrijdingsplafond (vogelgriep, Salmonella en Mycoplasma) over vijf jaar bedraagt nu € 97,8 miljoen. Dit bedrag geldt alleen als deze kosten ook werkelijk worden  gemaakt. Samen met de vaste kosten voor de komende 5 jaar komt het totale plafondbedrag voor DGF voor de pluimveesector in de periode 2025 – 2029 uit op € 130 miljoen.

Meer informatie over het nieuwe convenant: Kamerbrief Convenant.

Meer informatie

Meer informatie over Avined kunt u vinden op de website: www.avined.nl. Heeft u aanvullende vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met AVINED: info@avined.nl | 088 998 4340. Ontvangt u de nieuwsbrief op het verkeerde e-mailadres? U kunt uw e-mailadres aanpassen via Mijn AVINED.