Nieuws

Nieuw convenant Diergezondheidsfonds (26 april 2024)

De pluimveesector heeft samen met de andere veehouderijsectoren nieuwe afspraken gemaakt met het ministerie van LNV over het Diergezondheidsfonds (DGF) voor de periode 2025 t/m 2029.

Wijzigingen IKB Kip certificatieschema per 1 juni 2024

In overleg met het Centraal College van Deskundigen (CCvD) IKB Kip is een aantal wijzigingen in het certificatieschema IKB Kip voorbereid. De wijzigingen gaan over verschillende onderwerpen. Zo zijn onder andere wijzigingen doorgevoerd om aan te sluiten bij de gewijzigde wet- en regelgeving rondom nood- en alarmsystemen. Meer informatie leest u in deze nieuwsbrief.

Gebruik hygiëneprotocol bij bezoek pluimveestallen (25 april 2024)

Het ministerie van LNV heeft op 24 april 2024 de bezoekersregeling voor pluimveestallen aangepast. Bezoek van pluimveestallen is weer toegestaan.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Gebruik hygiëneprotocol bij bezoek pluimveestallen (25 april 2024)

26 april 2024

Het ministerie van LNV heeft op 24 april 2024 de bezoekersregeling voor pluimveestallen aangepast. Bezoek van pluimveestallen is weer toegestaan. Het hygiëneprotocol bezoekers pluimveebedrijven moet daarbij worden gevolgd.

Protocol

Lees voor het bezoek aan het pluimveebedrijf het hygiëneprotocol bezoekers pluimveebedrijven.

  • In het protocol staat dat bezoekers van een pluimveestal altijd moeten douchen. In principe kan slechts één pluimveebedrijf per dag worden bezocht. Deze beperking geldt niet als de douche in de hygiënesluis aanwezig is. De bezoeker kan dus meerdere bedrijven / pluimveestallen op een dag betreden zolang er op een pluimveebedrijf gebruik gemaakt kan worden van een douche in de hygiënesluis. Wanneer er gebruik gemaakt moet worden van een douche buiten de hygiënesluis, bijvoorbeeld in het woongedeelte, dan is het de bezoeker niet toegestaan om die dag nog een pluimveestal op een ander bedrijf te betreden.
  • Na het douchen wordt bedrijfseigen kleding en schoeisel aangetrokken. Bij bezoek aan meerdere stallen op een bedrijf moet per stal in de voorruimte/hygiënesluis gewisseld worden naar staleigen schoeisel.
  • Lees ook de flyer: douchen en omkleden op het bedrijf

Meer informatie bioveiligheid

Het risico van introductie van vogelgriep op commerciële pluimveebedrijven is op dit moment relatief laag. Het virus is echter nog aanwezig bij wilde vogels en met de vogeltrek kunnen nieuwe varianten van het virus worden meegebracht. Blijf de hygiënemaatregelen volgen die nodig zijn om mogelijke insleep van het virus tegen te gaan. U kunt meer informatie vinden op: