Nieuws

Ophokplicht grotendeels ingetrokken (26 maart 2024)

Het ministerie van LNV meldt dat de ophok- en afschermplicht voor pluimvee per direct is ingetrokken voor bijna heel Nederland. De ophokplicht blijft voorlopig nog van kracht in de Gelderse Vallei en de Limburgse Peel (de regio’s 7, 10 en 19) vanwege de pluimveedichtheid in deze regio’s.

Wijzigingen certificatieschema IKB PSB per 1 maart 2024

Per 1 maart 2024 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in IKB PSB. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd om het schema actueel te houden met nieuwe wet- en regelgeving.

Jaarplannen en deelnemersbijdrage

De deelnemersbijdrage 2024 bedraagt  €750,- (excl. BTW) per certificaat. Een stijging van de bijdrage in verband met de gestegen kosten is voorkomen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Ophokplicht grotendeels ingetrokken (26 maart 2024)

27 maart 2024

Het ministerie van LNV meldt dat de ophok- en afschermplicht voor pluimvee per direct is ingetrokken voor bijna heel Nederland. De ophokplicht blijft voorlopig nog van kracht in de Gelderse Vallei en de Limburgse Peel (de regio’s 7, 10 en 19) vanwege de pluimveedichtheid in deze regio’s. In die regio’s blijft ook de afschermplicht nog gelden voor houders met meer dan 250 fazanten, loopvogels of sierwatervogels.

Beoordeling vogelgriepsituatie

De minister heeft dit besloten op basis van een nieuw advies van de deskundigengroep. De deskundigengroep heeft de vogelgriepsituatie opnieuw geanalyseerd. Het risico op introductie van vogelgriep op pluimveebedrijven wordt nu ingeschat als ‘laag’ in heel Nederland, als de ophokplicht in stand blijft en ‘laag tot matig’ wanneer deze wordt ingetrokken. Eerder was het risico matig tot hoog. Het ministerie blijft de situatie nauwlettend in de gaten houden.

Het risico dat vogelgriep overgaat op mensen is nog steeds klein, blijkt ook uit een recent rapport van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid.

Andere vogelgriepmaatregelen

Het ministerie van LNV zal de andere landelijke maatregelen, waaronder de bezoekersregeling binnenkort evalueren, omdat het HPAI-virus het hele jaar aanwezig is, besmettingen niet meer seizoensgebonden zijn en met het oog op de recente risicobeoordeling door de deskundigengroep. U wordt op de hoogte gehouden van de voortgang.

Tweede R&O pluimveevervoer uit uit andere landen

De NVWA heeft een lijst met landen waarvoor een tweede R&O verplicht is voor vervoersmiddelen van pluimvee en broedeieren. Deze lijst is geactualiseerd.

Lijst landen met verplichte 2e R&O