Nieuws

EU-doelstelling legsector in 2023 overschreden

De EU stelt doelstellingen voor het maximaal percentage Salmonella besmette koppels in een lidstaat. Op onze website kunt u lezen naar welke serotypes gekeken wordt voor de verschillende schakels. Dankzij uw inzet en betrokkenheid bij de aanpak van Salmonella, lag het aantal Salmonellabesmettingen in de Nederlandse legsector al jaren onder de doelstelling van de EU.

Salmonellabesmettingen in de legsector, wat kunt u doen?

Sinds de zomer van 2023 is er sprake van een stijging in het aantal Salmonellabesmettingen (m.n. Salmonella Enteritidis; S.E.) op legpluimveebedrijven. Zoals in dit bericht te lezen is, heeft dit geleid tot het overschrijden van de EU doelstelling van 2%. Hoewel deze overschrijding geen directe gevolgen heeft voor de monitoring van Salmonella, is het belangrijk

Teleurstellende uitspraak CBb over vangen van pluimvee

Ondanks de inzet vanuit AVINED in een collectieve juridische procedure heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in haar uitspraak van 4 juni 2024 aangegeven dat pluimvee niet aan de poten mag worden opgetild om ze in een krat of container te plaatsen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Herinnering wijzigingen en alarmplan

4 juni 2024

Via dit nieuwsbericht wil IKB Kip nogmaals de deelnemers op de wijzigingen attenderen, die per 1 juni 2024 ingaan. Controleer wat de wijzigingen in de voorschriften voor u betekenen, zodat u niet voor verassingen komt te staan, wanneer u gecontroleerd wordt in het kader van IKB Kip. In voorschriften B05, B06, B11 en B12 worden een alarmplan en in voorschrift F20 wordt een telersverklaring genoemd. Via deze link kunt u de voorbeelden van een alarmplan en een telersverklaring bekijken. Alle wijzigingen in het schema kunt u terugvinden op onze website. Mocht u nog vragen of opmerkingen hierover hebben, dan horen we het graag.

Wist-u-datjes over brandveiligheid

Wist u dat…
… Nieuwe stallen voor ingebruikname worden gekeurd volgens NEN 1010. De NEN 1010 keuring is een eenmalige keuring die uitgevoerd wordt bij oplevering van een elektrische installatie of een installatie die aanpassingen of uitbreidingen heeft ondergaan.
… Er een vijfjaarlijkse herkeuring via NEN 3140 of NTA 8220 moet plaatsvinden.
… Een keuring volgens de NEN 3140 norm een periodieke en dus terugkerende keuring is, waarbij de elektrische installaties op een bedrijf gekeurd worden. NEN 3140 gaat over het beheren van elektrische installaties gericht op arbeidsveiligheid.
… De NTA 8220 een norm is voor het beoordelen van de brandveiligheid van elektrische apparaten. De SCIOS scope 10  keuring voldoet aan de eisen van de NTA 8820. Bij een scope 10 keuring worden de elektrische installaties op brandgevaar gecontroleerd.
… Verzekeraars ook keuringen eisen. Door voorgaande uitleg over de verschillende keuringen hopen wij dubbele keuringen zoveel mogelijk te voorkomen.