Nieuws

IKB Kip: Amendments to IKB Kip with effect from 1 June 2023

We would like to draw your attention again to the amendments to the IKB Kip certification scheme.

Wijzigingen IKB Kip per 1 juni 2023

Wij brengen graag de wijzigingen in het certificatieschema IKB Kip nogmaals onder uw aandacht. De wijzigingen zijn van kracht sinds 1 juni 2023.

Meldplicht IKB Kip deelnemer

Iedere IKB Kip deelnemer is verplicht om alle incidenten op het eigen bedrijf binnen 24 uur na constatering te melden bij de schemabeheerder.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Handige tools voor deelnemers

Afvinklijsten voor IKB Kip controle

Om u te helpen bij het voorbereiden van uw IKB Kip controle zijn handige afvinklijsten ontwikkeld. Deze lijsten geven een overzicht van de documenten die u tijdens een IKB Kip controle bij de hand moet hebben. Zo bent u goed voorbereid, heeft u de juiste documenten bij de hand en kan de controle efficiënter verlopen.

Bij een aantal IKB Kip voorschriften moet informatie geregistreerd worden. Hieronder staan verschillende voorbeelddocumenten die u kunt gebruiken. U kunt de voorbeelden zelf aanpassen naar uw bedrijfssituatie. De formulieren kunnen geprint of digitaal bijgehouden worden. Mist u nog iets op deze pagina? Laat het ons weten via info@ikbkip.nl.

Downloads

Bezoekersregister IKB Kip
Bezoekersregister IKB Kip (Word)
Hygiëneprotocol IKB Kip
Hygiëneprotocol IKB Kip (Word)
Legionella beheersing protocol (Word)
Reinigen in eigen beheer (PDF met invulvelden)