Nieuws

Nieuw convenant Diergezondheidsfonds (26 april 2024)

De pluimveesector heeft samen met de andere veehouderijsectoren nieuwe afspraken gemaakt met het ministerie van LNV over het Diergezondheidsfonds (DGF) voor de periode 2025 t/m 2029.

Wijzigingen IKB Kip certificatieschema per 1 juni 2024

In overleg met het Centraal College van Deskundigen (CCvD) IKB Kip is een aantal wijzigingen in het certificatieschema IKB Kip voorbereid. De wijzigingen gaan over verschillende onderwerpen. Zo zijn onder andere wijzigingen doorgevoerd om aan te sluiten bij de gewijzigde wet- en regelgeving rondom nood- en alarmsystemen. Meer informatie leest u in deze nieuwsbrief.

Gebruik hygiëneprotocol bij bezoek pluimveestallen (25 april 2024)

Het ministerie van LNV heeft op 24 april 2024 de bezoekersregeling voor pluimveestallen aangepast. Bezoek van pluimveestallen is weer toegestaan.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Meld elke verplaatsing binnen 5 werkdagen in KIP

19 oktober 2023

Nog steeds worden veel verplaatsingen van pluimvee te laat gemeld in Mijn AVINED (KIP). De wettelijke termijn hiervoor is vijf werkdagen. In 2023 werden tot nu toe 16% van de verplaatsingen te laat gemeld. In 2018 was dit nog ruim 36%. Veel pluimveehouders zijn op tijd gaan melden, maar het moet nog beter.

Waarom is het belangrijk om op tijd te melden?
Te laat gemelde gegevens bemoeilijken de bestrijding van dierziekten en zijn dus voor de hele sector een risico. Het is daarom een wettelijke overtreding. Daarnaast overweegt RVO de administratieve kosten in rekening te gaan brengen bij pluimveehouders die te laat melden, omdat te late meldingen ook extra uitvoeringskosten veroorzaken. Daarom is in Mijn AVINED nu duidelijk zichtbaar welke formulieren te laat gemeld zijn, zodat kan worden bekeken wat er misging en dit in de toekomst kan worden voorkomen.