Nieuws

Screening en kadaverbemonstering in plaats van preventief ruimen

In de plaats van preventief ruimen komt een dagelijkse screening en een kadaverbemonstering in een 3 km-zone rond het besmette bedrijf in het pluimveedichte gebied.

Niet meer (standaard) preventief ruimen bij vogelgriep in pluimveedichte gebieden

Het ministerie van LNV heeft het beleid van preventief ruimen van bedrijven bij vogelgriepbesmettingen gewijzigd.

Intrekking ophokplicht in regio 19 en versoepeling verbod bezoek pluimveestallen (30-08-23)

Het ministerie van LNV heeft besloten de ophokplicht met ingang van 31 augustus 2023 ook in regio 19 (De Peel) in te trekken.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Uitnodiging: Workshop biosecurity – 24 november a.s.

6 oktober 2022

Graag nodigen wij u uit voor een workshop over biosecurity op donderdag 24 november op de Wageningen Universiteit. De afgelopen jaren hebben wij veel onderzoek gedaan naar de beheersing van Campylobacter in de pluimveesector. Daaruit is gebleken hoe belangrijk (en lastig) een goede biosecurity is. Dit geldt natuurlijk niet alleen voor Campylobacter, maar ook voor andere ziektekiemen, waaronder vogelgriep. De laatste tijd is er veel aandacht voor het onderwerp biosecurity. Dat is niet alleen nodig om allerlei ziektes buiten de deur te houden, maar heeft ook direct invloed op het verdienvermogen van u als pluimveehouder.

Deze dag willen wij onze opgedane kennis en nieuwe inzichten graag met u delen. Daarnaast is er ook ruimte om uw eigen ervaringen met ons en elkaar te delen.

Programma

Dagvoorzitter: Kees de Jong (LTO pluimvee)

10.30:   Inloop met koffie/thee

11:00:   Lezingen en workshops met als onderwerpen:

  • Resultaten campylobacter monitoring op slachthuizen (Mark den Hartog, NEPLUVI)
  • Wat komt er allemaal binnen via luchtinlaten? (Armin Elbers, WUR)
  • Praktijkervaringen; het perspectief van pluimveehouders
  • Biosecurity en hoe deze te verbeteren (Pieternel Luning, WUR)

16.00:   Einde programma

Meer informatie en aanmelden

Deelname is gratis, en een lunch wordt verzorgd. Wilt u hierbij aanwezig zijn? U zich tot donderdag 10 november aanmelden via deze link. Op deze website vindt u ook meer informatie over de sprekers.

Note:
De PPS Beheersing van Campylobacter in de pluimveesector is een publiek-private samenwerking tussen de overheid (ministerie van LNV) en het pluimveebedrijfsleven. Binnen de PPS werken de kennisinstellingen Wageningen Bioveterinary Research en Wageningen Livestock Research samen met NEPLUVI, AVINED, LTO-NOP en NVP aan de uitvoering van het onderzoek.