Nieuws

Wijzigingen certificatieschema IKB PSB per 1 maart 2024

Per 1 maart 2024 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in IKB PSB. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd om het schema actueel te houden met nieuwe wet- en regelgeving.

Jaarplannen en deelnemersbijdrage

De deelnemersbijdrage 2024 bedraagt  €750,- (excl. BTW) per certificaat. Een stijging van de bijdrage in verband met de gestegen kosten is voorkomen.

Wie oft machen Sie von der Dusche Gebrauch?

Der Geflügelsektor wird unter anderem mit der Geflügelpest konfrontiert und verfügt nur über ein begrenztes Potenzial zur Prävention. Aus diesem Grund möchten wir nochmals auf die Bedeutung des Duschens hinweisen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Uitnodiging: Workshop biosecurity – 24 november a.s.

6 oktober 2022

Graag nodigen wij u uit voor een workshop over biosecurity op donderdag 24 november op de Wageningen Universiteit. De afgelopen jaren hebben wij veel onderzoek gedaan naar de beheersing van Campylobacter in de pluimveesector. Daaruit is gebleken hoe belangrijk (en lastig) een goede biosecurity is. Dit geldt natuurlijk niet alleen voor Campylobacter, maar ook voor andere ziektekiemen, waaronder vogelgriep. De laatste tijd is er veel aandacht voor het onderwerp biosecurity. Dat is niet alleen nodig om allerlei ziektes buiten de deur te houden, maar heeft ook direct invloed op het verdienvermogen van u als pluimveehouder.

Deze dag willen wij onze opgedane kennis en nieuwe inzichten graag met u delen. Daarnaast is er ook ruimte om uw eigen ervaringen met ons en elkaar te delen.

Programma

Dagvoorzitter: Kees de Jong (LTO pluimvee)

10.30:   Inloop met koffie/thee

11:00:   Lezingen en workshops met als onderwerpen:

  • Resultaten campylobacter monitoring op slachthuizen (Mark den Hartog, NEPLUVI)
  • Wat komt er allemaal binnen via luchtinlaten? (Armin Elbers, WUR)
  • Praktijkervaringen; het perspectief van pluimveehouders
  • Biosecurity en hoe deze te verbeteren (Pieternel Luning, WUR)

16.00:   Einde programma

Meer informatie en aanmelden

Deelname is gratis, en een lunch wordt verzorgd. Wilt u hierbij aanwezig zijn? U zich tot donderdag 10 november aanmelden via deze link. Op deze website vindt u ook meer informatie over de sprekers.

Note:
De PPS Beheersing van Campylobacter in de pluimveesector is een publiek-private samenwerking tussen de overheid (ministerie van LNV) en het pluimveebedrijfsleven. Binnen de PPS werken de kennisinstellingen Wageningen Bioveterinary Research en Wageningen Livestock Research samen met NEPLUVI, AVINED, LTO-NOP en NVP aan de uitvoering van het onderzoek.