Nieuws

EU-doelstelling legsector in 2023 overschreden

De EU stelt doelstellingen voor het maximaal percentage Salmonella besmette koppels in een lidstaat. Op onze website kunt u lezen naar welke serotypes gekeken wordt voor de verschillende schakels. Dankzij uw inzet en betrokkenheid bij de aanpak van Salmonella, lag het aantal Salmonellabesmettingen in de Nederlandse legsector al jaren onder de doelstelling van de EU.

Salmonellabesmettingen in de legsector, wat kunt u doen?

Sinds de zomer van 2023 is er sprake van een stijging in het aantal Salmonellabesmettingen (m.n. Salmonella Enteritidis; S.E.) op legpluimveebedrijven. Zoals in dit bericht te lezen is, heeft dit geleid tot het overschrijden van de EU doelstelling van 2%. Hoewel deze overschrijding geen directe gevolgen heeft voor de monitoring van Salmonella, is het belangrijk

Teleurstellende uitspraak CBb over vangen van pluimvee

Ondanks de inzet vanuit AVINED in een collectieve juridische procedure heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in haar uitspraak van 4 juni 2024 aangegeven dat pluimvee niet aan de poten mag worden opgetild om ze in een krat of container te plaatsen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Uitnodiging: Workshop biosecurity – 24 november a.s.

6 oktober 2022

Graag nodigen wij u uit voor een workshop over biosecurity op donderdag 24 november op de Wageningen Universiteit. De afgelopen jaren hebben wij veel onderzoek gedaan naar de beheersing van Campylobacter in de pluimveesector. Daaruit is gebleken hoe belangrijk (en lastig) een goede biosecurity is. Dit geldt natuurlijk niet alleen voor Campylobacter, maar ook voor andere ziektekiemen, waaronder vogelgriep. De laatste tijd is er veel aandacht voor het onderwerp biosecurity. Dat is niet alleen nodig om allerlei ziektes buiten de deur te houden, maar heeft ook direct invloed op het verdienvermogen van u als pluimveehouder.

Deze dag willen wij onze opgedane kennis en nieuwe inzichten graag met u delen. Daarnaast is er ook ruimte om uw eigen ervaringen met ons en elkaar te delen.

Programma

Dagvoorzitter: Kees de Jong (LTO pluimvee)

10.30:   Inloop met koffie/thee

11:00:   Lezingen en workshops met als onderwerpen:

  • Resultaten campylobacter monitoring op slachthuizen (Mark den Hartog, NEPLUVI)
  • Wat komt er allemaal binnen via luchtinlaten? (Armin Elbers, WUR)
  • Praktijkervaringen; het perspectief van pluimveehouders
  • Biosecurity en hoe deze te verbeteren (Pieternel Luning, WUR)

16.00:   Einde programma

Meer informatie en aanmelden

Deelname is gratis, en een lunch wordt verzorgd. Wilt u hierbij aanwezig zijn? U zich tot donderdag 10 november aanmelden via deze link. Op deze website vindt u ook meer informatie over de sprekers.

Note:
De PPS Beheersing van Campylobacter in de pluimveesector is een publiek-private samenwerking tussen de overheid (ministerie van LNV) en het pluimveebedrijfsleven. Binnen de PPS werken de kennisinstellingen Wageningen Bioveterinary Research en Wageningen Livestock Research samen met NEPLUVI, AVINED, LTO-NOP en NVP aan de uitvoering van het onderzoek.