Nieuws

Onderzoeksvragen of ideeën? Laat het AVINED weten

Uw mening als ondernemer in de pluimveesector telt. Niemand weet beter welke ontwikkelingen nodig zijn om (toekomstige) uitdagingen de baas te zijn. Dus, mocht u ideeën of interessante kennisvragen hebben, laat dit vooral weten via onze website.

Facturatie maart 2023

In de week van 20 maart worden de facturen van ADB en AVV verzonden.

Omschakeling van Bio naar Scharrel

Regelmatig krijgt AVINED vragen van legpluimveehouders die willen omschakelen van biologische houderijvorm naar houderijvorm scharrel of vrije uitloop. Graag informeren wij u over de stappen die hierbij komen kijken.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Uitnodiging: Workshop biosecurity – 24 november a.s.

6 oktober 2022

Graag nodigen wij u uit voor een workshop over biosecurity op donderdag 24 november op de Wageningen Universiteit. De afgelopen jaren hebben wij veel onderzoek gedaan naar de beheersing van Campylobacter in de pluimveesector. Daaruit is gebleken hoe belangrijk (en lastig) een goede biosecurity is. Dit geldt natuurlijk niet alleen voor Campylobacter, maar ook voor andere ziektekiemen, waaronder vogelgriep. De laatste tijd is er veel aandacht voor het onderwerp biosecurity. Dat is niet alleen nodig om allerlei ziektes buiten de deur te houden, maar heeft ook direct invloed op het verdienvermogen van u als pluimveehouder.

Deze dag willen wij onze opgedane kennis en nieuwe inzichten graag met u delen. Daarnaast is er ook ruimte om uw eigen ervaringen met ons en elkaar te delen.

Programma

Dagvoorzitter: Kees de Jong (LTO pluimvee)

10.30:   Inloop met koffie/thee

11:00:   Lezingen en workshops met als onderwerpen:

  • Resultaten campylobacter monitoring op slachthuizen (Mark den Hartog, NEPLUVI)
  • Wat komt er allemaal binnen via luchtinlaten? (Armin Elbers, WUR)
  • Praktijkervaringen; het perspectief van pluimveehouders
  • Biosecurity en hoe deze te verbeteren (Pieternel Luning, WUR)

16.00:   Einde programma

Meer informatie en aanmelden

Deelname is gratis, en een lunch wordt verzorgd. Wilt u hierbij aanwezig zijn? U zich tot donderdag 10 november aanmelden via deze link. Op deze website vindt u ook meer informatie over de sprekers.

Note:
De PPS Beheersing van Campylobacter in de pluimveesector is een publiek-private samenwerking tussen de overheid (ministerie van LNV) en het pluimveebedrijfsleven. Binnen de PPS werken de kennisinstellingen Wageningen Bioveterinary Research en Wageningen Livestock Research samen met NEPLUVI, AVINED, LTO-NOP en NVP aan de uitvoering van het onderzoek.