Nieuws

Wijzigingen certificatieschema IKB PSB per 1 maart 2024

Per 1 maart 2024 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in IKB PSB. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd om het schema actueel te houden met nieuwe wet- en regelgeving.

Jaarplannen en deelnemersbijdrage

De deelnemersbijdrage 2024 bedraagt  €750,- (excl. BTW) per certificaat. Een stijging van de bijdrage in verband met de gestegen kosten is voorkomen.

Wie oft machen Sie von der Dusche Gebrauch?

Der Geflügelsektor wird unter anderem mit der Geflügelpest konfrontiert und verfügt nur über ein begrenztes Potenzial zur Prävention. Aus diesem Grund möchten wir nochmals auf die Bedeutung des Duschens hinweisen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Onderzoek: Functionele lichtprogramma’s voor opfoklegpluimvee

30 mei 2023

Licht is een belangrijk aspect in het management van opfoklegpluimvee, aangezien het welzijn, gezondheid en productie beïnvloedt. In het FUNCTILIGHT-project wordt onderzocht waar de voorkeur van de dieren zelf ligt en hoe dit past bij een optimale productie en dierenwelzijn.

Tijdens eerdere onderzoeken is tot 10 weken leeftijd gekeken naar voorkeur van witte en bruine opfok leghennen voor verschillende lichtintensiteiten en UVa licht. Hieruit bleek dat de meeste kuikens bij 100 lux zitten, maar dat er altijd ook kuikens bij andere intensiteiten zitten (5, 20 en 50 lux). Er lijkt dus geen unieke voorkeur te zijn voor een bepaalde intensiteit. Ook voor UVa licht zagen we geen duidelijke voorkeur.

Op basis hiervan gaat de voorkeur uit naar het starten van een praktijkproef waarbij een egale lichtintensiteit in de stal wordt vergeleken met het aanbieden van keuzes voor de dieren. Die keuzes bestaan dan uit verschillende lichtintensiteiten (hoog en laag, bijv. 100 en 5 lux) in de stal, zodat de dieren zelf hun voorkeursplek kunnen kiezen. Het doel is om te kijken naar effecten van deze licht behandelingen op het gedrag van de dieren, maar ook op productiekenmerken (o.a. groei) en welzijn tijdens de opfok legperiode.

Gezocht
Voor deze praktijkproef zoeken we opfoklegbedrijven met witte en/of bruine opfokleghennen. Idealiter zoeken we stallen met meerdere compartimenten/afdelingen zodat we voldoende data kunnen verzamelen.

Mocht u als opfoklegpluimveehouder belangstelling hebben kunt u contact opnemen met:
Jerine van der Eijk, jerine.vandereijk@wur.nl

Dit onderzoek zal bijdragen aan functionele lichtprogramma’s voor opfok leghennen die natuurlijk gedrag stimuleren en zorgen voor optimale productie en dierenwelzijn. Functilight opfok leghennen wordt gefinancierd door Avined, Big Dutchmann, Lohmann en het Ministerie van LNV.