Nieuws

Niet meer (standaard) preventief ruimen bij vogelgriep in pluimveedichte gebieden

Het ministerie van LNV heeft het beleid van preventief ruimen van bedrijven bij vogelgriepbesmettingen gewijzigd.

Intrekking ophokplicht in regio 19 en versoepeling verbod bezoek pluimveestallen (30-08-23)

Het ministerie van LNV heeft besloten de ophokplicht met ingang van 31 augustus 2023 ook in regio 19 (De Peel) in te trekken.

Onderzoek AVV: drie nieuw opkomende ziektekiemen

De afgelopen jaren is er een stijging te zien in het aantal bacteriële aandoeningen bij pluimvee. Om deze aandoeningen aan te kunnen gaan pakken heeft de Royal GD in opdracht van AVINED drie bacteriegroepen onderzocht:

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Onderzoek: Functionele lichtprogramma’s voor opfoklegpluimvee

30 mei 2023

Licht is een belangrijk aspect in het management van opfoklegpluimvee, aangezien het welzijn, gezondheid en productie beïnvloedt. In het FUNCTILIGHT-project wordt onderzocht waar de voorkeur van de dieren zelf ligt en hoe dit past bij een optimale productie en dierenwelzijn.

Tijdens eerdere onderzoeken is tot 10 weken leeftijd gekeken naar voorkeur van witte en bruine opfok leghennen voor verschillende lichtintensiteiten en UVa licht. Hieruit bleek dat de meeste kuikens bij 100 lux zitten, maar dat er altijd ook kuikens bij andere intensiteiten zitten (5, 20 en 50 lux). Er lijkt dus geen unieke voorkeur te zijn voor een bepaalde intensiteit. Ook voor UVa licht zagen we geen duidelijke voorkeur.

Op basis hiervan gaat de voorkeur uit naar het starten van een praktijkproef waarbij een egale lichtintensiteit in de stal wordt vergeleken met het aanbieden van keuzes voor de dieren. Die keuzes bestaan dan uit verschillende lichtintensiteiten (hoog en laag, bijv. 100 en 5 lux) in de stal, zodat de dieren zelf hun voorkeursplek kunnen kiezen. Het doel is om te kijken naar effecten van deze licht behandelingen op het gedrag van de dieren, maar ook op productiekenmerken (o.a. groei) en welzijn tijdens de opfok legperiode.

Gezocht
Voor deze praktijkproef zoeken we opfoklegbedrijven met witte en/of bruine opfokleghennen. Idealiter zoeken we stallen met meerdere compartimenten/afdelingen zodat we voldoende data kunnen verzamelen.

Mocht u als opfoklegpluimveehouder belangstelling hebben kunt u contact opnemen met:
Jerine van der Eijk, jerine.vandereijk@wur.nl

Dit onderzoek zal bijdragen aan functionele lichtprogramma’s voor opfok leghennen die natuurlijk gedrag stimuleren en zorgen voor optimale productie en dierenwelzijn. Functilight opfok leghennen wordt gefinancierd door Avined, Big Dutchmann, Lohmann en het Ministerie van LNV.