Nieuws

Vogelgriep op Duits pluimveebedrijf - beperkingsgebied in Nederland (02-07-24)

Op een legpluimveebedrijf In Bad Bentheim net over de grens in Duitsland is vogelgriep vastgesteld.  Duitsland heeft een beperkingszone ingesteld dat deels in Nederland valt.

EU-doelstelling legsector in 2023 overschreden

De EU stelt doelstellingen voor het maximaal percentage Salmonella besmette koppels in een lidstaat. Op onze website kunt u lezen naar welke serotypes gekeken wordt voor de verschillende schakels. Dankzij uw inzet en betrokkenheid bij de aanpak van Salmonella, lag het aantal Salmonellabesmettingen in de Nederlandse legsector al jaren onder de doelstelling van de EU.

Salmonellabesmettingen in de legsector, wat kunt u doen?

Sinds de zomer van 2023 is er sprake van een stijging in het aantal Salmonellabesmettingen (m.n. Salmonella Enteritidis; S.E.) op legpluimveebedrijven. Zoals in dit bericht te lezen is, heeft dit geleid tot het overschrijden van de EU doelstelling van 2%. Hoewel deze overschrijding geen directe gevolgen heeft voor de monitoring van Salmonella, is het belangrijk

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Salmonellabesmettingen in de legsector, wat kunt u doen?

13 juni 2024

Sinds de zomer van 2023 is er sprake van een stijging in het aantal Salmonellabesmettingen (m.n. Salmonella Enteritidis; S.E.) op legpluimveebedrijven. Zoals in dit bericht te lezen is, heeft dit geleid tot het overschrijden van de EU doelstelling van 2%. Hoewel deze overschrijding geen directe gevolgen heeft voor de monitoring van Salmonella, is het belangrijk om het aantal besmettingen in de legsector weer te laten dalen. Zo kunnen we gezamenlijk de voedselveiligheid borgen en onze exportpositie en afzet-/verwerkingsmogelijkheden behouden.

Wat kan ik als pluimveehouder doen om een besmetting te voorkomen?

Salmonella kan via verschillende wegen uw stal in komen. De belangrijkste besmettingsbronnen zijn mensen, ongedierte, voer en gebruiksmateriaal (bron: GD). Door voor uw bedrijf na te gaan waar mogelijke risico’s voor insleep liggen, kunt u maatregelen nemen ter preventie van een Salmonellabesmetting. Op deze pagina van de GD kunt u enkele tips vinden voor Salmonellapreventie.

Hoe bescherm ik mijn koppel tegen Salmonella?

Naast het voorkomen van insleep, is het beschermen van de leghennen via vaccinatie ook een belangrijke maatregel. Zo bleek uit de Salmonella gegevens over 2023 dat oudere legkoppels (vanaf ca. 65 weken leeftijd) vaker besmet zijn dan jongere koppels. Hier draagt mogelijk aan bij dat de bescherming van de vaccinatie in de opfok rond die leeftijd kan afnemen.

Sinds maart 2024 is er een levend vaccin beschikbaar wat Europees en nationaal is goedgekeurd voor gebruik tijdens de legperiode, zonder wachttermijn voor de eieren (Primun Salmonella E). Bij toepassing volgens de bijsluiter kan de toepassing van dit vaccin de leghennen tot een leeftijd van ca. 95 weken beschermen tegen S.E.. Voor dit vaccin is een differentiatietest beschikbaar, om de vaccinstam te kunnen onderscheiden van de veldstam. Maakt u gebruik van het vaccin? Geef uw laboratorium dan de opdracht om een eventuele S.E. bij de GD te laten onderzoeken op de vaccinstam en de uitslag hiervan te registreren in de Salmonella databank.

Interesse in het Primun Salmonella E vaccin, of vragen over het entschema van uw legkoppel? Ga dan in gesprek met uw dierenarts.

Wat moet ik doen als er Salmonella wordt gevonden bij mijn legkoppel?

Zodra er Salmonella wordt geconstateerd bij leghennen, maar nog niet bekend is of het om S.E. of (monofasische) S. Typhimurium ((m)S.T.) gaat, krijgt het legkoppel een verdacht-status van de NVWA. De eieren die op de datum van monstername en daarna gelegd zijn, mogen niet verhandeld worden als klasse A-eieren. Blijkt dat het een ander serotype dan S.E. of (m)S.T. is, dan wordt de verdacht-status weer opgeheven. Is het wel S.E. of (m)S.T., dan wordt het koppel vanaf de datum van monstername besmet verklaard. U kunt deze positieve uitslag accepteren, of verificatieonderzoek uit laten voeren door de NVWA. Op deze pagina kunt u meer informatie vinden over de veldproef verificatieonderzoek.

Volg in het geval van een besmetting met S.E. of (m)S.T. het stroomschema voor een positieve uitslag op S.E./(m)S.T en zorg dat u de besmetting bij de juiste partijen meldt (NVWA, afnemer eieren, leverancier van het koppel, General Food Law (GFL) melding en eventueel erfbetreders). Desgewenst kunt u overleggen met uw dierenarts wat u kunt doen om de kans op een besmetting in de volgende ronde te verkleinen.