Nieuws

EU-doelstelling legsector in 2023 overschreden

De EU stelt doelstellingen voor het maximaal percentage Salmonella besmette koppels in een lidstaat. Op onze website kunt u lezen naar welke serotypes gekeken wordt voor de verschillende schakels. Dankzij uw inzet en betrokkenheid bij de aanpak van Salmonella, lag het aantal Salmonellabesmettingen in de Nederlandse legsector al jaren onder de doelstelling van de EU.

Salmonellabesmettingen in de legsector, wat kunt u doen?

Sinds de zomer van 2023 is er sprake van een stijging in het aantal Salmonellabesmettingen (m.n. Salmonella Enteritidis; S.E.) op legpluimveebedrijven. Zoals in dit bericht te lezen is, heeft dit geleid tot het overschrijden van de EU doelstelling van 2%. Hoewel deze overschrijding geen directe gevolgen heeft voor de monitoring van Salmonella, is het belangrijk

Teleurstellende uitspraak CBb over vangen van pluimvee

Ondanks de inzet vanuit AVINED in een collectieve juridische procedure heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in haar uitspraak van 4 juni 2024 aangegeven dat pluimvee niet aan de poten mag worden opgetild om ze in een krat of container te plaatsen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Verificatieonderzoek Salmonella terug in een nieuw jasje via veldproef

18 juli 2023

Sinds 2020 en 2021 vindt er geen Salmonellaverificatieonderzoek meer plaats in de vermeerderings- en legsector (respectievelijk). Dat betekent dat dergelijke koppels sindsdien op basis van één positief monster met een relevant serotype* besmet worden verklaard, met de gevolgen van dien. Uit het verleden blijkt echter dat verificatieonderzoek een Salmonellabesmetting niet altijd bevestigt. Daarom heeft de sector, via AVINED, sinds 2020 richting Nederlandse en Europese overheden verschillende acties ondernomen om de voormalige werkwijze terug te krijgen. AVINED is blij om te kunnen melden dat het Salmonellaverificatieonderzoek als pilot terug is in een nieuw jasje, namelijk via een veldproef.

Veldproef verificatieonderzoek Salmonella
Vanwege de heersende vragen rondom Salmonellaverificatieonderzoek heeft de Europese Commissie toestemming gegeven aan Nederland om te onderzoeken in welke mate positieve Salmonella-uitslagen voor de leg- en fok-/vermeerderingssectoren (inclusief opfok) kunnen worden bevestigd met verificatieonderzoek. Daarnaast geeft het verificatieonderzoek de mogelijkheid om deelnemende koppels weer verdacht-af te verklaren. De veldproef gaat per direct van start en wordt uitgevoerd door de NVWA en het WBVR. Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) is een onderdeel van Wageningen University & Research en zal op basis van de resultaten uit dit onderzoek beoordelen wat het nut en de noodzaak is van het uitvoeren van verificatieonderzoek. AVINED hoopt dat bedrijven willen deelnemen, zodat de pluimveehouders perspectief hebben voor hun koppel en WBVR input verkrijgt voor haar onderzoek.

Wat betekent dit?
Dit betekent dat er vanaf heden een uitgebreid verificatieonderzoek uitgevoerd kan worden, na een positieve uitslag bij (opfok) leghennen of (opfok) (groot)ouderdieren. Dit verificatieonderzoek is een stuk uitgebreider opgezet dan het verificatieonderzoek wat voor de afschaffing gebruikelijk was. Dat is bewust gedaan om een goede wetenschappelijke onderbouwing te hebben voor de uit te voeren beoordeling.

Hoe kan ik meedoen aan het onderzoeksprogramma?
Wanneer er een relevant Salmonellaserotype* wordt geconstateerd op een (opfok) leg- of (opfok) (groot)ouderdierenbedrijf zal de NVWA contact met de houder opnemen met aanvullende informatie. U heeft altijd de keuze om de besmetting te accepteren of mee te doen aan het verificatieonderzoek. Indien u deelneemt aan het verificatieonderzoek gelden enkele voorwaarden, waaronder dat u het volledige verificatieonderzoek doorloopt. Meer informatie over de veldproef zal binnenkort worden toegevoegd aan deze webpagina.

*Voor (opfok) leg gaat het om S. Enteritidis en S. Typhimurium (incl. monofasische ST).
Voor (opfok) (groot)ouderdieren gaat het om S. Enteritidis, S. Typhimurium (incl.
monofasische ST), S. Hadar, S. Virchow en S. Infantis. Bij de voorschakels in de
vleessector wordt ook S. Java meegenomen