Card image cap

Voorkom ‘overschatting’ van antibioticagebruik

12 maart 2020

De wet schrijft voor dat geleverde antibiotica moeten worden geregistreerd in CRA, en dus niet de gebruikte antibiotica. Met hulp van uw dierenarts zijn er drie mogelijkheden om de registraties accurater te maken.

Card image cap

Jaarrapportage antibioticagebruik pluimveesector 2019 gepubliceerd

12 maart 2020

Jaarlijks rapporteert de pluimveesector het antibioticagebruik van de verschillende (deel)sectoren. De uitkomsten zijn samengevat.

Card image cap

Nieuwe indeling antibioticagebruik voor vleeskuikens

11 oktober 2019

De werkgroep antibiotica heeft uitvoerig gesproken over de waarden die moeten gelden voor vleeskuikenbedrijven. Daarbij is gesproken over zowel de korte als lange termijn.