Nieuws

Onderzoeksvragen of ideeën? Laat het AVINED weten

Uw mening als ondernemer in de pluimveesector telt. Niemand weet beter welke ontwikkelingen nodig zijn om (toekomstige) uitdagingen de baas te zijn. Dus, mocht u ideeën of interessante kennisvragen hebben, laat dit vooral weten via onze website.

Facturatie maart 2023

In de week van 20 maart worden de facturen van ADB en AVV verzonden.

Omschakeling van Bio naar Scharrel

Regelmatig krijgt AVINED vragen van legpluimveehouders die willen omschakelen van biologische houderijvorm naar houderijvorm scharrel of vrije uitloop. Graag informeren wij u over de stappen die hierbij komen kijken.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Jaarrapportage antibioticagebruik pluimveesector 2019 gepubliceerd

12 maart 2020

De jaarlijkse antibioticarapportage van AVINED is weer gepubliceerd. Jaarlijks rapporteert de pluimveesector namelijk het antibioticagebruik van de verschillende (deel)sectoren. De gegevens zijn afkomstig van de databases CRA en KIP. Het rapport is opgesteld door de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) in opdracht van AVINED. Onderstaand een overzicht van de uitkomsten.

Vleeskuikensector

  • Het gebruik van antibiotica op vleeskuikenbedrijven in 2019 was 9,56 DDDAS. Dit is een daling van 5% ten opzichte van 2018. Het gebruik van derde keus middelen in 2019 was 0,10 DDDAS, dit was 0,11 DDDAS in 2018.
  • Bij de productie fok- en vermeerderingsdieren in de vleeskuikensector blijft het gebruik van antibiotica relatief laag. Het gebruik in 2019 daalde ten opzichte van 2018 met 17% en bedroeg 2,33 DDDAS. Het derde keus middelen gebruik daalde ten opzichte van 2018 tot 0,13 DDDAS.
  • Het gebruik van antibiotica bij opfok fok- en vermeerderingsdieren in de vleeskuikensector in 2019 was 13,64 DDDAS. Dit is een daling van 11% t.o.v. 2018. Het derde keus middelen gebruik bij opfok fok- en vermeerderingsdieren is aanzienlijk gedaald. In 2019 bedroeg dit 0,25 DDDAS. Dit is een daling van 49% ten opzichte van 2018 en 84% ten opzichte van 2016.

Legsector

  • Het gemiddelde gebruik van antibiotica op alle pluimveebedrijven in de legsector is laag: 1,81 DDDAS in 2019.
  • Het gebruik van antibiotica is in 2019 toegenomen bij leghennen (van 1,27 in 2018 naar 1,57 DDDAS in 2019). Bij alle andere type pluimveebedrijven in de legsector is het gebruik afgenomen.
  • Het gebruik bedraagt bij opfok leghennenbedrijven 2,04 DDDAS, bij productie fok- en vermeerderingsdieren 4,78 DDDAS en bij opfok fok- en vermeerderingsdieren 7,54 DDDAS.
  • Het gebruik van derde keus middelen in de gehele legsector in 2019 was nagenoeg nul DDDAS.

Kalkoensector

  • Het gebruik van antibiotica op de kalkoenbedrijven in 2019 was 20,01 DDDAS. Dit is een daling van 2% ten opzichte van 2018. Ten opzichte van 2011 is er een reductie van 70%, gerekend in de oude sectormethode (DD/DJ). Het derde keus middelen gebruik liet in 2019 een stijging zien van 46%, en bedraagt 1,72 DDDAS.

Vervolgstappen

AVINED evalueert de komende maanden het ‘plan van aanpak 2016 – 2020’ in samenwerking met de verschillende (deel)sectoren. Dit doet AVINED via drie werkgroepen, namelijk de werkgroep antibiotica pluimveesector, de werkgroep antibiotica-aanpak kalkoensector en de werkgroep antibiotica legsector.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het antibioticagebruik in 2019 van de pluimveesector? Bekijk dan het rapport. Hierin vindt u meer informatie over het antibioticagebruik bij de bedrijven in de vleeskuikensector, de legsector en de kalkoensector. En waar mogelijk de trends van de afgelopen jaren. Voor vragen kunt u contact opnemen met AVINED (088 – 998 43 40, info@avined.nl).