Nieuws

Screening en kadaverbemonstering in plaats van preventief ruimen

In de plaats van preventief ruimen komt een dagelijkse screening en een kadaverbemonstering in een 3 km-zone rond het besmette bedrijf in het pluimveedichte gebied.

Niet meer (standaard) preventief ruimen bij vogelgriep in pluimveedichte gebieden

Het ministerie van LNV heeft het beleid van preventief ruimen van bedrijven bij vogelgriepbesmettingen gewijzigd.

Intrekking ophokplicht in regio 19 en versoepeling verbod bezoek pluimveestallen (30-08-23)

Het ministerie van LNV heeft besloten de ophokplicht met ingang van 31 augustus 2023 ook in regio 19 (De Peel) in te trekken.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Voorkom ‘overschatting’ van antibioticagebruik

12 maart 2020

Als een grote verpakking antibiotica wordt geleverd op uw bedrijf, dan wordt de gehele verpakking geregistreerd in CRA door uw dierenarts. De wet schrijft namelijk voor dat geleverde antibiotica moeten worden geregistreerd in CRA, en dus niet de gebruikte antibiotica. Ook betekent het mogelijk dat een deel van het sectorale antibioticagebruik niet wordt ingezet, maar wel geregistreerd. Met hulp van uw dierenarts zijn er drie mogelijkheden om de registraties accurater te maken.

1. Retour nemen

De registratie van de leveringen kan worden gewijzigd in CRA, als restanten van de geleverde antibiotica door dierenartspraktijken (DAP) worden teruggenomen of vernietigd. Hierbij is van belang om de levering te registreren en de hoeveelheden retour genomen later aan te passen. De dierenarts dient zelf de registratie van afgeleverde en retour genomen hoeveelheden aan te passen in het praktijkmanagementsysteem. Aanvullende tips voor dierenartsen:

  • tekst in het opmerkingenveld bij de levering in CRA wordt niet meegenomen in de rekensystematiek, maar kan door de dierenarts zelf gebruikt worden als hulpmiddel bij de verantwoording van de voorraad.
  • als melddatum van de levering wordt de datum van eerste invoer aangehouden, niet de mutatiedatum.
  • in CRA is er de mogelijkheid om registraties per stal en per ronde in te voeren. In het geval van verschillende leverdata of verschillende geboortedata per stal, registreer leveringen dan per stal, zodat bij pluimveetypes waarvoor van een groeicurve wordt uitgegaan in de rekensystematiek het juiste behandelgewicht wordt afgeleid.

2. Uitponden

Uitponden is het leveren van passende hoeveelheden voor de te behandelen aantallen dieren. Idealiter kiest een dierenarts voor een product in passende verpakkingsgrootte. Deze verpakkingen zijn soms niet beschikbaar. Er is de mogelijkheid tot uitponden door de dierenarts. Dat wil zeggen dat de dierenarts zelf de juiste hoeveelheid verpakt. In de praktijk blijkt aan deze optie voor de dierenarts veel nadelen te zitten.

3. Restanten later inzetten

Als restanten antibiotica op het bedrijf worden achtergelaten, is het wettelijk toegestaan het restant later opnieuw in te zetten. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden, namelijk een  klinische inspectie van de dieren door de dierenarts en het goed administreren van de inzet. In CRA wordt dan wel de volledige verpakking vastgelegd op de leverdatum. Hierdoor zullen de antibioticagetallen voor het pluimveebedrijf (o.b.v. de levering) in de tijd afwijken van de daadwerkelijk gebruikte antibiotica. Omdat u het restant opnieuw inzet, wordt de overschatting van het algehele gebruik van antibiotica op uw bedrijf beperkt.

U kunt uw dierenarts op deze mogelijkheden attenderen. Zo zorgen we gezamenlijk voor een accurate antibioticaregistratie.