Nieuws

Jaarplan en deelnemersbijdrage IKB Kip 2023

We nemen u alvast mee in het jaarplan 2023 voor IKB Kip.

Doe de middelencheck voor uw drinkwaterleidingen

Als u zelf of als u een bedrijf inhuurt om uw drinkwaterleidingen te reinigen/ontsmetten, dan bent u als voedselproducent eindverantwoordelijk dat de toegestane middelen op de juiste manier en met de juiste dosering worden toegepast. Wij hebben een aantal aandachtspunten op een rij gezet.

Plaagdierbeheersing vanaf 1 januari 2023

Vanaf 1 januari 2023 gaan een aantal zaken veranderen rondom plaagdierbeheersing. Lees hier meer.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Traject verantwoord antibioticagebruik van start in de kalkoensector (aanmelden kan!)

8 juni 2020

Sinds 2011 heeft de kalkoensector het antibioticagebruik succesvol verlaagd. De afgelopen drie jaar is het antibioticagebruik echter stabiel gebleven (19,68 DDDA (2017), 20,51 DDDA (2018) en 19,70 DDDA (2019)). Het gebruik van derde keus middelen is erg hoog in de kalkoensector, zeker in vergelijking met andere sectoren (1,66 DDDA kalkoensector, 0,10 DDDA vleeskuikens en 0,00 DDDA leghennen in 2019). Om de kans op antibioticaresistentie bij mens en dier te verkleinen, is een lager antibioticagebruik in de kalkoensector belangrijk. Dit zorgt namelijk voor minder risico’s voor de volks- en diergezondheid. Daarom starten ZLTO en Wageningen University & Research een traject voor kalkoenhouders met een hoog antibioticagebruik en/of hoog derde keus middelen gebruik op zijn of haar bedrijf.

De LTO/NOP kring kalkoenhouders, de afzetvereniging B.A.V. en AVINED ondersteunen het traject. Als u interesse heeft, meldt u zich dan aan bij AVINED (info@avined.nl | 088 998 43 40). Zo zetten we samen stappen in het verlagen van het antibioticagebruik.

Antibiotica-aanpak op maat

Het verlagen van het antibioticagebruik is geen eenvoudige opgave. Er zijn verschillende factoren die een invloed hebben op het gebruik. Op sommige factoren heeft u invloed, op sommige niet. Het verlagen van het gebruik vraagt om een aanpak op maat. Een aanpak die zich richt op de factoren die voor uw bedrijf bepalend zijn voor een laag antibioticagebruik.

Samen met dierenarts, voeradviseur én coach

Voor het opstellen van een goede aanpak is de kennis en ervaring van uw dierenarts en voeradviseur ook van belang. Daarom is het belangrijk dat u deelneemt samen met uw dierenarts en uw voeradviseur. De begeleiding is in handen van een externe, onafhankelijke en ervaren coach. Mocht u het prettig vinden om een extra medewerker of andere adviseur toe te voegen aan het team, dan is dat geen probleem. Het spreekt voor zich dat alle gesprekken in vertrouwen plaatsvinden.

Begeleiding voor een periode van 1 tot 1,5 jaar

Er zijn geen kosten verbonden aan de begeleiding. Mogelijk dat uw dierenarts en voervoorlichter wel kosten rekenen voor hun inzet. Het realiseren van een antibioticaverlaging kost tijd. Daarom wordt u voor een periode van 1 tot 1,5 jaar begeleid door de coach. Hij of zij is aanwezig bij ongeveer vijf bijeenkomsten.

Aanmelden via AVINED

Wilt u aan de slag met het antibioticagebruik op uw bedrijf? Meld u dan aan bij AVINED via de e-mail of telefoon (info@avined.nl of 088 998 43 40). U bent niet de enige die deelneemt aan het traject. Enkele collega’s hebben zich al aangemeld. Bespreek deelname ook gerust met uw dierenarts, indien gewenst. Alle dierenartsen zijn namelijk op de hoogte. Tot slot, LTO/NOP Kring Kalkoenhouders, B.A.V. én AVINED roepen u op om mee te doen en u aan te melden voor dit traject.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het traject? Neem ook dan contact op met AVINED (info@avined.nl of 088 998 43 40). Dit traject maakt onderdeel uit van een groot Europees project, genaamd ROADMAP. Samen met een andere Europese partners gaan ZLTO en de WUR aan de slag met het verlagen van het antibioticagebruik. Via deze Engelse website vindt u meer informatie over het Europese project.