Nieuws

Afvoermogelijkheden beperkingsgebied Abbega en Nijkerk

Vanaf heden is afvoer van consumptie-eieren en vleeskuikens uit de beperkingsgebieden Abbega en Nijkerk weer mogelijk.

Vogelgriep vastgesteld bij vermeerderingsbedrijf voor eenden in Nijkerk (26 januari 2023)

Het ministerie van LNV meldt dat in Nijkerk (gemeente Nijkerk, provincie Gelderland) vogelgriep is vastgesteld op een vermeerderingsbedrijf voor eenden.

Einde 16-weken-termijn

De 16-weken-termijn is geëindigd op 25 januari 2023. Dat wil zeggen dat eieren als vrije-uitloopei verkocht mogen worden tot en met 25 januari.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Aanpassing benchmarkwaarden antibioticumgebruik vleeskuikenbedrijven

24 januari 2023

AVINED verstrekt enkele keren per jaar een individueel antibioticumrapport aan alle vleeskuikenbedrijven. In die rapporten wordt het gebruik van uw bedrijf afgezet tegen het gemiddelde gebruik en tegen benchmarkwaarden. De benchmarkwaarden voor vleeskuikens per 1 januari 2023 verlaagd.

De verlaging is onderdeel van een afspraak die de pluimveesector heeft gemaakt het ministerie van LNV in 2018 om de waarden stapsgewijs te verlagen. De AVINED-werkgroep antibiotica pluimveesector heeft positief over de haalbaarheid van deze verlaging geadviseerd. De waarden voor reguliere kuikens waren 14 en 26 DDDA en voor trager groeiende kuikens 8 en 15 DDDA en zijn nu 12 en 24 DDA, respectievelijk 8 en 12 DDDA.

Vleeskuikenbedrijven die deelnemen aan IKB Kip worden twee keer per jaar beoordeeld op het antibioticumgebruik. Bedrijven worden ingedeeld in een groene, oranje of rode categorie, op basis van de benchmarkwaarden. Bedrijven die niet in het groene gebied zitten ondernemen acties om de daling in antibioticagebruik (verder) door te zetten. Binnen IKB Kip worden vanaf nu de gewijzigde benchmarkwaarden gehanteerd bij de indeling van bedrijven naar hoogte van het antibioticumgebruik.

De nieuwe antibiotica categorieën zijn:

Type bedrijf Streefgebied Signaleringsgebied Actiegebied
Vleeskuikenbedrijf regulier* ≤ 12 DDDA >12 ≤ 24 DDDA >24 DDDA
Vleeskuikenbedrijf trager groeiend* ≤ 8 DDDA >8 ≤12 DDDA >12 DDDA

* voor bedrijven die in één jaar trager groeiende kuikens én reguliere kuikens hebben, worden de waarden aangepast naar rato van het aantal dagen dat de verschillende categorieën vleeskuikens op het bedrijf waren.