Nieuws

Nieuw convenant Diergezondheidsfonds (26 april 2024)

De pluimveesector heeft samen met de andere veehouderijsectoren nieuwe afspraken gemaakt met het ministerie van LNV over het Diergezondheidsfonds (DGF) voor de periode 2025 t/m 2029.

Wijzigingen IKB Kip certificatieschema per 1 juni 2024

In overleg met het Centraal College van Deskundigen (CCvD) IKB Kip is een aantal wijzigingen in het certificatieschema IKB Kip voorbereid. De wijzigingen gaan over verschillende onderwerpen. Zo zijn onder andere wijzigingen doorgevoerd om aan te sluiten bij de gewijzigde wet- en regelgeving rondom nood- en alarmsystemen. Meer informatie leest u in deze nieuwsbrief.

Gebruik hygiëneprotocol bij bezoek pluimveestallen (25 april 2024)

Het ministerie van LNV heeft op 24 april 2024 de bezoekersregeling voor pluimveestallen aangepast. Bezoek van pluimveestallen is weer toegestaan.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Aanpassing benchmarkwaarden antibioticumgebruik vleeskuikenbedrijven

24 januari 2023

AVINED verstrekt enkele keren per jaar een individueel antibioticumrapport aan alle vleeskuikenbedrijven. In die rapporten wordt het gebruik van uw bedrijf afgezet tegen het gemiddelde gebruik en tegen benchmarkwaarden. De benchmarkwaarden voor vleeskuikens per 1 januari 2023 verlaagd.

De verlaging is onderdeel van een afspraak die de pluimveesector heeft gemaakt het ministerie van LNV in 2018 om de waarden stapsgewijs te verlagen. De AVINED-werkgroep antibiotica pluimveesector heeft positief over de haalbaarheid van deze verlaging geadviseerd. De waarden voor reguliere kuikens waren 14 en 26 DDDA en voor trager groeiende kuikens 8 en 15 DDDA en zijn nu 12 en 24 DDA, respectievelijk 8 en 12 DDDA.

Vleeskuikenbedrijven die deelnemen aan IKB Kip worden twee keer per jaar beoordeeld op het antibioticumgebruik. Bedrijven worden ingedeeld in een groene, oranje of rode categorie, op basis van de benchmarkwaarden. Bedrijven die niet in het groene gebied zitten ondernemen acties om de daling in antibioticagebruik (verder) door te zetten. Binnen IKB Kip worden vanaf nu de gewijzigde benchmarkwaarden gehanteerd bij de indeling van bedrijven naar hoogte van het antibioticumgebruik.

De nieuwe antibiotica categorieën zijn:

Type bedrijf Streefgebied Signaleringsgebied Actiegebied
Vleeskuikenbedrijf regulier* ≤ 12 DDDA >12 ≤ 24 DDDA >24 DDDA
Vleeskuikenbedrijf trager groeiend* ≤ 8 DDDA >8 ≤12 DDDA >12 DDDA

* voor bedrijven die in één jaar trager groeiende kuikens én reguliere kuikens hebben, worden de waarden aangepast naar rato van het aantal dagen dat de verschillende categorieën vleeskuikens op het bedrijf waren.