Nieuws

Vogelgriep op Duits pluimveebedrijf - beperkingsgebied in Nederland (02-07-24)

Op een legpluimveebedrijf In Bad Bentheim net over de grens in Duitsland is vogelgriep vastgesteld.  Duitsland heeft een beperkingszone ingesteld dat deels in Nederland valt.

EU-doelstelling legsector in 2023 overschreden

De EU stelt doelstellingen voor het maximaal percentage Salmonella besmette koppels in een lidstaat. Op onze website kunt u lezen naar welke serotypes gekeken wordt voor de verschillende schakels. Dankzij uw inzet en betrokkenheid bij de aanpak van Salmonella, lag het aantal Salmonellabesmettingen in de Nederlandse legsector al jaren onder de doelstelling van de EU.

Salmonellabesmettingen in de legsector, wat kunt u doen?

Sinds de zomer van 2023 is er sprake van een stijging in het aantal Salmonellabesmettingen (m.n. Salmonella Enteritidis; S.E.) op legpluimveebedrijven. Zoals in dit bericht te lezen is, heeft dit geleid tot het overschrijden van de EU doelstelling van 2%. Hoewel deze overschrijding geen directe gevolgen heeft voor de monitoring van Salmonella, is het belangrijk

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Lager gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren in 2021

22 juni 2022

De Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit (SDa) rapporteert jaarlijks over het gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren. Enkele conclusies uit het rapport over het jaar 2021 zijn:

  • De verkoopcijfers van antibiotica voor veterinair gebruik zijn in 2021 gedaald en waren 70,8% lager dan in het 2009 (het jaar dat de antibiotica aanpak in de veehouderij is gestart).
  • Het antibioticagebruik bij vleeskuikens en varkens is het laagst sinds de start van de monitoring van het gebruik.
  • Van de vier sectoren, die in 2009 zijn gestart met de antibiotica aanpak heeft de vleeskuikensector de grootste daling bereikt met 83%, gevolgd door de varkenssector (63%), vleeskalveren 55% (en 61% t.o.v. 2007) en melkvee (43%).
  • Bij vleeskuikens was het gebruik van antibiotica in 2021 31,7% lager dan in 2020.
  • Het antibioticagebruik bij andere pluimveesectoren, zoals legpluimvee en (groot)ouderdieren van de leg- en vleeskuikensector ligt stabiel op een laag niveau.
  • Het gebruik van colistine in de legsector neemt af. De SDa verwacht dat voortzetting van de aanpak om het gebruik van colistine te verlagen tot een verdere afname zal leiden.
  • De SDa vraagt de sectoren in te zetten op een verdere verlaging van het aantal structureel hoog gebruikers.

Rapport SDa