Nieuws

Wijzigingen certificatieschema IKB PSB per 1 maart 2024

Per 1 maart 2024 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in IKB PSB. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd om het schema actueel te houden met nieuwe wet- en regelgeving.

Jaarplannen en deelnemersbijdrage

De deelnemersbijdrage 2024 bedraagt  €750,- (excl. BTW) per certificaat. Een stijging van de bijdrage in verband met de gestegen kosten is voorkomen.

Wie oft machen Sie von der Dusche Gebrauch?

Der Geflügelsektor wird unter anderem mit der Geflügelpest konfrontiert und verfügt nur über ein begrenztes Potenzial zur Prävention. Aus diesem Grund möchten wir nochmals auf die Bedeutung des Duschens hinweisen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Lager gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren in 2021

22 juni 2022

De Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit (SDa) rapporteert jaarlijks over het gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren. Enkele conclusies uit het rapport over het jaar 2021 zijn:

  • De verkoopcijfers van antibiotica voor veterinair gebruik zijn in 2021 gedaald en waren 70,8% lager dan in het 2009 (het jaar dat de antibiotica aanpak in de veehouderij is gestart).
  • Het antibioticagebruik bij vleeskuikens en varkens is het laagst sinds de start van de monitoring van het gebruik.
  • Van de vier sectoren, die in 2009 zijn gestart met de antibiotica aanpak heeft de vleeskuikensector de grootste daling bereikt met 83%, gevolgd door de varkenssector (63%), vleeskalveren 55% (en 61% t.o.v. 2007) en melkvee (43%).
  • Bij vleeskuikens was het gebruik van antibiotica in 2021 31,7% lager dan in 2020.
  • Het antibioticagebruik bij andere pluimveesectoren, zoals legpluimvee en (groot)ouderdieren van de leg- en vleeskuikensector ligt stabiel op een laag niveau.
  • Het gebruik van colistine in de legsector neemt af. De SDa verwacht dat voortzetting van de aanpak om het gebruik van colistine te verlagen tot een verdere afname zal leiden.
  • De SDa vraagt de sectoren in te zetten op een verdere verlaging van het aantal structureel hoog gebruikers.

Rapport SDa