Nieuws

Afvoermogelijkheden beperkingsgebied Abbega en Nijkerk

Vanaf heden is afvoer van consumptie-eieren en vleeskuikens uit de beperkingsgebieden Abbega en Nijkerk weer mogelijk.

Vogelgriep vastgesteld bij vermeerderingsbedrijf voor eenden in Nijkerk (26 januari 2023)

Het ministerie van LNV meldt dat in Nijkerk (gemeente Nijkerk, provincie Gelderland) vogelgriep is vastgesteld op een vermeerderingsbedrijf voor eenden.

Einde 16-weken-termijn

De 16-weken-termijn is geëindigd op 25 januari 2023. Dat wil zeggen dat eieren als vrije-uitloopei verkocht mogen worden tot en met 25 januari.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Lager gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren in 2021

22 juni 2022

De Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit (SDa) rapporteert jaarlijks over het gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren. Enkele conclusies uit het rapport over het jaar 2021 zijn:

  • De verkoopcijfers van antibiotica voor veterinair gebruik zijn in 2021 gedaald en waren 70,8% lager dan in het 2009 (het jaar dat de antibiotica aanpak in de veehouderij is gestart).
  • Het antibioticagebruik bij vleeskuikens en varkens is het laagst sinds de start van de monitoring van het gebruik.
  • Van de vier sectoren, die in 2009 zijn gestart met de antibiotica aanpak heeft de vleeskuikensector de grootste daling bereikt met 83%, gevolgd door de varkenssector (63%), vleeskalveren 55% (en 61% t.o.v. 2007) en melkvee (43%).
  • Bij vleeskuikens was het gebruik van antibiotica in 2021 31,7% lager dan in 2020.
  • Het antibioticagebruik bij andere pluimveesectoren, zoals legpluimvee en (groot)ouderdieren van de leg- en vleeskuikensector ligt stabiel op een laag niveau.
  • Het gebruik van colistine in de legsector neemt af. De SDa verwacht dat voortzetting van de aanpak om het gebruik van colistine te verlagen tot een verdere afname zal leiden.
  • De SDa vraagt de sectoren in te zetten op een verdere verlaging van het aantal structureel hoog gebruikers.

Rapport SDa