Nieuws

Afvoermogelijkheden beperkingsgebied Abbega en Nijkerk

Vanaf heden is afvoer van consumptie-eieren en vleeskuikens uit de beperkingsgebieden Abbega en Nijkerk weer mogelijk.

Vogelgriep vastgesteld bij vermeerderingsbedrijf voor eenden in Nijkerk (26 januari 2023)

Het ministerie van LNV meldt dat in Nijkerk (gemeente Nijkerk, provincie Gelderland) vogelgriep is vastgesteld op een vermeerderingsbedrijf voor eenden.

Einde 16-weken-termijn

De 16-weken-termijn is geëindigd op 25 januari 2023. Dat wil zeggen dat eieren als vrije-uitloopei verkocht mogen worden tot en met 25 januari.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Cijfers gebruik antibiotica pluimveesector in 2022

24 januari 2023

AVINED heeft het jaarlijkse rapport over het antibioticumgebruik in de pluimveesector gepubliceerd en een korte samenvatting hiervan. Beide treft u onderaan dit bericht. Het rapport is opgesteld door de Gezondheidsdienst voor Dieren in opdracht van AVINED.

Vleeskuikensector
Het gebruik van antibiotica bij vleeskuikens is gedaald in 2022. Ook bij opfok (groot)ouderdieren en bij de productie (groot)ouderdieren is het gebruik in 2022 afgenomen. Bij vleeskuikens is het antibioticumgebruik sinds het begin van de antibiotica-aanpak in 2009 gedaald met 82%.

Legsector

  • Het antibioticumgebruik in de legsector is erg laag en is in 2022 licht gedaald. De trend varieerde in de verschillende deelsectoren. Er was een daling bij leghennen, een toename bij opfok leg, een daling bij productie (groot)ouderdieren en stijging bij opfok (groot)ouderdieren.
  • De pluimveesector is enkele jaren geleden gestart met een aanpak om het gebruik van middelen met colistine te verlagen. In 2020 en 2021 is het gebruik van colistine al gedaald. In 2022 was de daling van het gebruik van colistine ten opzichte van 2021 bijna 40%.

 Kalkoensector
In de kalkoensector is het gebruik van antibiotica gestegen in 2021 en 2022. Ook het derde keus middelen gebruik is in 2022 in de kalkoensector toegenomen. Het gebruik van antibiotica ligt wel 80% lager dan de sectorcijfers uit 2011.

 

 

 

 

Downloads

Antibioticumgebruik pluimveesector in 2022
Infografic antibiotica gebruik pluimveesector 2022