Nieuws

Nieuw convenant Diergezondheidsfonds (26 april 2024)

De pluimveesector heeft samen met de andere veehouderijsectoren nieuwe afspraken gemaakt met het ministerie van LNV over het Diergezondheidsfonds (DGF) voor de periode 2025 t/m 2029.

Wijzigingen IKB Kip certificatieschema per 1 juni 2024

In overleg met het Centraal College van Deskundigen (CCvD) IKB Kip is een aantal wijzigingen in het certificatieschema IKB Kip voorbereid. De wijzigingen gaan over verschillende onderwerpen. Zo zijn onder andere wijzigingen doorgevoerd om aan te sluiten bij de gewijzigde wet- en regelgeving rondom nood- en alarmsystemen. Meer informatie leest u in deze nieuwsbrief.

Gebruik hygiëneprotocol bij bezoek pluimveestallen (25 april 2024)

Het ministerie van LNV heeft op 24 april 2024 de bezoekersregeling voor pluimveestallen aangepast. Bezoek van pluimveestallen is weer toegestaan.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Cijfers gebruik antibiotica pluimveesector in 2022

24 januari 2023

AVINED heeft het jaarlijkse rapport over het antibioticumgebruik in de pluimveesector gepubliceerd en een korte samenvatting hiervan. Beide treft u onderaan dit bericht. Het rapport is opgesteld door de Gezondheidsdienst voor Dieren in opdracht van AVINED.

Vleeskuikensector
Het gebruik van antibiotica bij vleeskuikens is gedaald in 2022. Ook bij opfok (groot)ouderdieren en bij de productie (groot)ouderdieren is het gebruik in 2022 afgenomen. Bij vleeskuikens is het antibioticumgebruik sinds het begin van de antibiotica-aanpak in 2009 gedaald met 82%.

Legsector

  • Het antibioticumgebruik in de legsector is erg laag en is in 2022 licht gedaald. De trend varieerde in de verschillende deelsectoren. Er was een daling bij leghennen, een toename bij opfok leg, een daling bij productie (groot)ouderdieren en stijging bij opfok (groot)ouderdieren.
  • De pluimveesector is enkele jaren geleden gestart met een aanpak om het gebruik van middelen met colistine te verlagen. In 2020 en 2021 is het gebruik van colistine al gedaald. In 2022 was de daling van het gebruik van colistine ten opzichte van 2021 bijna 40%.

 Kalkoensector
In de kalkoensector is het gebruik van antibiotica gestegen in 2021 en 2022. Ook het derde keus middelen gebruik is in 2022 in de kalkoensector toegenomen. Het gebruik van antibiotica ligt wel 80% lager dan de sectorcijfers uit 2011.

 

 

 

 

Downloads

Antibioticumgebruik pluimveesector in 2022
Infografic antibiotica gebruik pluimveesector 2022