Nieuws

Wijzigingen certificatieschema IKB PSB per 1 maart 2024

Per 1 maart 2024 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in IKB PSB. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd om het schema actueel te houden met nieuwe wet- en regelgeving.

Jaarplannen en deelnemersbijdrage

De deelnemersbijdrage 2024 bedraagt  €750,- (excl. BTW) per certificaat. Een stijging van de bijdrage in verband met de gestegen kosten is voorkomen.

Wie oft machen Sie von der Dusche Gebrauch?

Der Geflügelsektor wird unter anderem mit der Geflügelpest konfrontiert und verfügt nur über ein begrenztes Potenzial zur Prävention. Aus diesem Grund möchten wir nochmals auf die Bedeutung des Duschens hinweisen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

IKB Kip – Jaarplan en deelnemersbijdrage 2024

1 december 2023

Het jaarplan IKB Kip 2024 is goedgekeurd door de sectordeskundigen van het Centraal College van Deskundigen IKB Kip (CCvD) en vastgesteld door het AVINED-bestuur. Het doel van IKB Kip is het versterken van de license to produce van de deelnemende bedrijven. Daarbij draait het om het vertrouwen van marktpartijen en de maatschappij in IKB Kip en in de deelnemers. In 2024 richten we ons, samen met het CCvD onder andere op de volgende punten:

  1. KB Kip, een systeem om trots op te blijven, o.a. door het versterken van de brede basis.
  2. IKB Kip als efficiënt en effectief schema, o.a. door prestaties van deelnemers te monitoren, om te zien waar verbetering mogelijk is.
  3. Schema en schemabeheer, op goede en eerlijke werkwijze, samen met het CCvD.
  4. Ondersteuning van deelnemers, o.a. via communicatie en IT-tools.

Deze werkzaamheden worden bekostigd vanuit de deelnemersbijdrage IKB Kip. Hieronder treft u de tarieven voor 2024 aan. De tarieven voor 2024 zijn verhoogd t.o.v. 2023. Hiermee worden de gestegen kosten (inflatie) deels gedekt.

 Omschrijving  Tarief 2024 (€)
 Primair bedrijf  320
 Broederij, slachterij of uitsnijderij  900
 Multisites  2.950 plus 40 per sublocatie