Nieuws

EU-doelstelling legsector in 2023 overschreden

De EU stelt doelstellingen voor het maximaal percentage Salmonella besmette koppels in een lidstaat. Op onze website kunt u lezen naar welke serotypes gekeken wordt voor de verschillende schakels. Dankzij uw inzet en betrokkenheid bij de aanpak van Salmonella, lag het aantal Salmonellabesmettingen in de Nederlandse legsector al jaren onder de doelstelling van de EU.

Salmonellabesmettingen in de legsector, wat kunt u doen?

Sinds de zomer van 2023 is er sprake van een stijging in het aantal Salmonellabesmettingen (m.n. Salmonella Enteritidis; S.E.) op legpluimveebedrijven. Zoals in dit bericht te lezen is, heeft dit geleid tot het overschrijden van de EU doelstelling van 2%. Hoewel deze overschrijding geen directe gevolgen heeft voor de monitoring van Salmonella, is het belangrijk

Teleurstellende uitspraak CBb over vangen van pluimvee

Ondanks de inzet vanuit AVINED in een collectieve juridische procedure heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in haar uitspraak van 4 juni 2024 aangegeven dat pluimvee niet aan de poten mag worden opgetild om ze in een krat of container te plaatsen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

IKB Kip – Jaarplan en deelnemersbijdrage 2024

1 december 2023

Het jaarplan IKB Kip 2024 is goedgekeurd door de sectordeskundigen van het Centraal College van Deskundigen IKB Kip (CCvD) en vastgesteld door het AVINED-bestuur. Het doel van IKB Kip is het versterken van de license to produce van de deelnemende bedrijven. Daarbij draait het om het vertrouwen van marktpartijen en de maatschappij in IKB Kip en in de deelnemers. In 2024 richten we ons, samen met het CCvD onder andere op de volgende punten:

  1. KB Kip, een systeem om trots op te blijven, o.a. door het versterken van de brede basis.
  2. IKB Kip als efficiënt en effectief schema, o.a. door prestaties van deelnemers te monitoren, om te zien waar verbetering mogelijk is.
  3. Schema en schemabeheer, op goede en eerlijke werkwijze, samen met het CCvD.
  4. Ondersteuning van deelnemers, o.a. via communicatie en IT-tools.

Deze werkzaamheden worden bekostigd vanuit de deelnemersbijdrage IKB Kip. Hieronder treft u de tarieven voor 2024 aan. De tarieven voor 2024 zijn verhoogd t.o.v. 2023. Hiermee worden de gestegen kosten (inflatie) deels gedekt.

 Omschrijving  Tarief 2024 (€)
 Primair bedrijf  320
 Broederij, slachterij of uitsnijderij  900
 Multisites  2.950 plus 40 per sublocatie