Card image cap

IKB PSB: Facturatie jaarlijkse deelnemersbijdrage

27 september 2022

In september/oktober 2022 vindt de facturatie van de deelnemersbijdrage IKB PSB plaats.

Card image cap

IKB PSB: Wijzigingen certificatieschema per 1 september 2022

15 juli 2022

Per 1 september 2022 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in IKB PSB. Lees hier meer over de wijzigingen.

Card image cap

IKB PSB: Wijziging uitvoeringsbesluit IKB PSB Corona en Vogelgriep

15 juli 2022

Het uitvoeringsbesluit ten aanzien van Corona en vogelgriep is geactualiseerd. Lees hier de wijzigingen.

Card image cap

IKB PSB: Informatiebijeenkomst IKB PSB 29 juni a.s. vanaf 13:30

7 juni 2022

Op 29 juni a.s. vindt er een informatiebijeenkomst plaats voor IKB PSB deelnemers.

Card image cap

IKB PSB: Volledigheid werkbon en opdrachtbevestiging

7 juni 2022

De opdrachtbevestiging stuurt u voor aanvang van uw werkzaamheden naar uw klant. Hiermee geeft u uw klant vooraf duidelijkheid over het moment en de aard van uw werkzaamheden. Om uw klant gemakkelijk zekerheid te geven over de werkzaamheden die u heeft uitgevoerd geeft uw na afloop van uw werkzaamheden uw werkbon af.  Als IKB PSB

Card image cap

Dringend verzoek: hygiëne bij stalbezoek

11 februari 2022

Mocht u knelpunten ervaren bij de naleving van de hygiëneprotocollen, zoals het niet beschikbaar zijn van bedrijfskleding of onvoldoende schone douches op het pluimveebedrijf? Wij vragen u om deze situaties te melden bij het Meldpunt IKB, dit kan ook anoniem.

Card image cap

IKB PSB: Jaarplannen en deelnemersbijdrage IKB PSB 2022

7 december 2021

De deelnemersbijdrage in 2022 blijft gelijk aan de bijdrage van 2021 en bedraagt €750,- (excl. BTW) per certificaat.
Met de deelnemersbijdrage kunnen we invulling geven aan de plannen in het jaarplan IKB PSB 2022.

Card image cap

IKB PSB: Wijzigingen certificatieschema per 1 februari 2022

7 december 2021

In overleg met de Adviescommissie IKB PSB is een aantal wijzigingen in het certificatieschema IKB PSB voorbereid.
Per 1 februari 2022 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in IKB PSB.

Card image cap

IKB PSB: Ontwikkelingen vogelgriep

10 november 2021

Lees hier wat de ontwikkelingen zijn op het gebied van vogelgriep.

Card image cap

IKB PSB: Wat kunt u doen tegen de verspreiding van vogelgriep

10 november 2021

Lees hier wat u kunt doen om de verspreiding van vogelgriep tegen te gaan.