Nieuws

Ophokplicht grotendeels ingetrokken (26 maart 2024)

Het ministerie van LNV meldt dat de ophok- en afschermplicht voor pluimvee per direct is ingetrokken voor bijna heel Nederland. De ophokplicht blijft voorlopig nog van kracht in de Gelderse Vallei en de Limburgse Peel (de regio’s 7, 10 en 19) vanwege de pluimveedichtheid in deze regio’s.

Wijzigingen certificatieschema IKB PSB per 1 maart 2024

Per 1 maart 2024 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in IKB PSB. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd om het schema actueel te houden met nieuwe wet- en regelgeving.

Jaarplannen en deelnemersbijdrage

De deelnemersbijdrage 2024 bedraagt  €750,- (excl. BTW) per certificaat. Een stijging van de bijdrage in verband met de gestegen kosten is voorkomen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Wijzigingen certificatieschema per 1 februari 2023

17 januari 2023

In overleg met de Adviescommissie IKB PSB is een aantal wijzigingen in het certificatieschema IKB PSB voorbereid.
Per 1 februari 2023 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in IKB PSB. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd om controles uit te kunnen blijven voeren in tijden van vogelgriep en het bezoekersverbod en om het schema actueel te houden met nieuwe wet- en regelgeving.

Bijlage 0. Algemene Voorwaarde IKB PSB

  • Aan Artikel 1 definities is ‘Controle op afstand’ toegevoegd en in Artikel 22 zijn de voorwaarde voor de controle op afstand toegevoegd. Hiermee is de mogelijkheid tot een controle op afstand opgenomen in IKB PSB en komt het uitvoeringsbesluit op termijn te vervallen.

Bijlage 1.1. Voorschriften IKB PSB

  • Voorschrift D03: voorschrift is aangepast zodat het voor alle IKB PSB plaagdierbeheersingsbedrijven verplicht wordt om een geldig IPM knaagdierbeheersing certificaat te hebben en ingeschreven te staan in het KPMB register voor de module ‘IPM Knaagdierbeheersing’.
  • Er zijn nieuwe voorschriften toegevoegd (B15, C12c en D11): voor ent-, laad-, en plaagdierbeheersingsbedrijven. Medewerkers van de IKB PSB deelnemer volgen een werkinstructie met daarin het meest recente hygiëneprotocol voor bezoekers aan pluimveebedrijven en hygiëneprotocol pluimveeservicebedrijven (voor vang- en laadbedrijven) opgesteld door AVINED en goed gekeurd door de autoriteit (NVWA). Klik hier om het meest recente hygiëneprotocol voor bezoekers aan pluimveebedrijven te bekijken.

Verwijderd door overlap met IPM Knaagdierbeheersing:

  • I.v.m. overlap met IPM Knaagdierbeheersing zijn voorschriften D01, D02, D06 en D08 verwijderd uit Bijlage 1.1D: Voorschriften IKB PSB Plaagdierenbeheersingsbedrijf.

Bijlage 2. Certificatiecriteria IKB PSB

  • Aan artikel 6 lid 1 is de mogelijkheid tot een controle op afstand toegevoegd.

Aan artikel 6 lid 2 zijn twee stukken toegevoegd om te waarborgen dat de gebruikte beelden bij een controle op afstand waarheidsgetrouw en actueel zijn.