Nieuws

Onderzoeksvragen of ideeën? Laat het AVINED weten

Uw mening als ondernemer in de pluimveesector telt. Niemand weet beter welke ontwikkelingen nodig zijn om (toekomstige) uitdagingen de baas te zijn. Dus, mocht u ideeën of interessante kennisvragen hebben, laat dit vooral weten via onze website.

Facturatie maart 2023

In de week van 20 maart worden de facturen van ADB en AVV verzonden.

Omschakeling van Bio naar Scharrel

Regelmatig krijgt AVINED vragen van legpluimveehouders die willen omschakelen van biologische houderijvorm naar houderijvorm scharrel of vrije uitloop. Graag informeren wij u over de stappen die hierbij komen kijken.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

IKB PSB: Terugblik informatiebijeenkomst IKB PSB

27 september 2022

Op woensdagmiddag 29 juni vond de informatiebijeenkomst IKB PSB plaats in Heteren. Het doel van deze middag was om de aanwezige deelnemers enerzijds te informeren over de belangrijkste resultaten van de afgelopen twee jaar en anderzijds de kansen en uitdagingen voor de komende periode met elkaar te bespreken. Daarnaast was er ook voldoende ruimte om van deelnemers te horen welke knelpunten er spelen en waar mogelijkheden liggen voor het IKB PSB schema. Er was een fijne interactie tussen deelnemers en het schemabeheer.

Enkele belangrijke gesprekspunten waren:

  • De aanwezigen zien graag meer aandacht voor de IKB Kip en Ei-controle omtrent PSB activiteiten: het doorvragen tijdens de controle op punten zoals de PSB-activiteiten in eigen beheer en de aanwezigheid van schone douches en bedrijfskleding op het pluimveebedrijf.
  • Vanuit de zaal werd concreet aangegeven dat in de IKB Kip en Ei-controle meer focus op de controle van de administratie zou kunnen liggen, bijvoorbeeld een verdergaande controle van de boekhouding bij de controle op uitvoering/uitbesteding van pluimveeservice gerelateerde werkzaamheden.
  • Eerste ervaringen met de nieuwe controlesystematiek IKB PSB. Kiwa VERIN voert de administratie/werkzaamheden controle uit en Bureau Cicero voert de financiële controle uit. De aanwezige deelnemers vinden het vervelend dat er een controle is bijgekomen, een meerderheid ziet echter ook dat de kennis van de CI/CO nu optimaal benut wordt en dat dit de kwaliteit van het kwaliteitsschema IKB PSB ten goede komt.
  • Meer benadrukken van de meerwaarde van IKB (IKB Ei, IKB Kip en IKB PSB) in de keten. IKB moet zich sterker positioneren in de markt door bijvoorbeeld vaker aanwezig te zijn op bijeenkomsten met deelnemers en stakeholders en de meerwaarde van IKB uit te dragen en te vergroten.

Algemene conclusie

De aanwezige deelnemers zien meerwaarde in onder meer de nieuwe controlesystematiek en uitvoering van onaangekondigde controles mits hiermee de vooraf vastgestelde doelstellingen van het schema worden behaald. Daarnaast is er noodzaak dat IKB Ei en IKB Kip meer aandacht besteden aan de genoemde kritische punten.