Nieuws

EU-doelstelling legsector in 2023 overschreden

De EU stelt doelstellingen voor het maximaal percentage Salmonella besmette koppels in een lidstaat. Op onze website kunt u lezen naar welke serotypes gekeken wordt voor de verschillende schakels. Dankzij uw inzet en betrokkenheid bij de aanpak van Salmonella, lag het aantal Salmonellabesmettingen in de Nederlandse legsector al jaren onder de doelstelling van de EU.

Salmonellabesmettingen in de legsector, wat kunt u doen?

Sinds de zomer van 2023 is er sprake van een stijging in het aantal Salmonellabesmettingen (m.n. Salmonella Enteritidis; S.E.) op legpluimveebedrijven. Zoals in dit bericht te lezen is, heeft dit geleid tot het overschrijden van de EU doelstelling van 2%. Hoewel deze overschrijding geen directe gevolgen heeft voor de monitoring van Salmonella, is het belangrijk

Teleurstellende uitspraak CBb over vangen van pluimvee

Ondanks de inzet vanuit AVINED in een collectieve juridische procedure heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in haar uitspraak van 4 juni 2024 aangegeven dat pluimvee niet aan de poten mag worden opgetild om ze in een krat of container te plaatsen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

IKB PSB: Terugblik informatiebijeenkomst IKB PSB

27 september 2022

Op woensdagmiddag 29 juni vond de informatiebijeenkomst IKB PSB plaats in Heteren. Het doel van deze middag was om de aanwezige deelnemers enerzijds te informeren over de belangrijkste resultaten van de afgelopen twee jaar en anderzijds de kansen en uitdagingen voor de komende periode met elkaar te bespreken. Daarnaast was er ook voldoende ruimte om van deelnemers te horen welke knelpunten er spelen en waar mogelijkheden liggen voor het IKB PSB schema. Er was een fijne interactie tussen deelnemers en het schemabeheer.

Enkele belangrijke gesprekspunten waren:

  • De aanwezigen zien graag meer aandacht voor de IKB Kip en Ei-controle omtrent PSB activiteiten: het doorvragen tijdens de controle op punten zoals de PSB-activiteiten in eigen beheer en de aanwezigheid van schone douches en bedrijfskleding op het pluimveebedrijf.
  • Vanuit de zaal werd concreet aangegeven dat in de IKB Kip en Ei-controle meer focus op de controle van de administratie zou kunnen liggen, bijvoorbeeld een verdergaande controle van de boekhouding bij de controle op uitvoering/uitbesteding van pluimveeservice gerelateerde werkzaamheden.
  • Eerste ervaringen met de nieuwe controlesystematiek IKB PSB. Kiwa VERIN voert de administratie/werkzaamheden controle uit en Bureau Cicero voert de financiële controle uit. De aanwezige deelnemers vinden het vervelend dat er een controle is bijgekomen, een meerderheid ziet echter ook dat de kennis van de CI/CO nu optimaal benut wordt en dat dit de kwaliteit van het kwaliteitsschema IKB PSB ten goede komt.
  • Meer benadrukken van de meerwaarde van IKB (IKB Ei, IKB Kip en IKB PSB) in de keten. IKB moet zich sterker positioneren in de markt door bijvoorbeeld vaker aanwezig te zijn op bijeenkomsten met deelnemers en stakeholders en de meerwaarde van IKB uit te dragen en te vergroten.

Algemene conclusie

De aanwezige deelnemers zien meerwaarde in onder meer de nieuwe controlesystematiek en uitvoering van onaangekondigde controles mits hiermee de vooraf vastgestelde doelstellingen van het schema worden behaald. Daarnaast is er noodzaak dat IKB Ei en IKB Kip meer aandacht besteden aan de genoemde kritische punten.