Nieuws

Wijzigingen certificatieschema IKB PSB per 1 maart 2024

Per 1 maart 2024 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in IKB PSB. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd om het schema actueel te houden met nieuwe wet- en regelgeving.

Jaarplannen en deelnemersbijdrage

De deelnemersbijdrage 2024 bedraagt  €750,- (excl. BTW) per certificaat. Een stijging van de bijdrage in verband met de gestegen kosten is voorkomen.

Wie oft machen Sie von der Dusche Gebrauch?

Der Geflügelsektor wird unter anderem mit der Geflügelpest konfrontiert und verfügt nur über ein begrenztes Potenzial zur Prävention. Aus diesem Grund möchten wir nochmals auf die Bedeutung des Duschens hinweisen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

IKB PSB: Terugblik informatiebijeenkomst IKB PSB

27 september 2022

Op woensdagmiddag 29 juni vond de informatiebijeenkomst IKB PSB plaats in Heteren. Het doel van deze middag was om de aanwezige deelnemers enerzijds te informeren over de belangrijkste resultaten van de afgelopen twee jaar en anderzijds de kansen en uitdagingen voor de komende periode met elkaar te bespreken. Daarnaast was er ook voldoende ruimte om van deelnemers te horen welke knelpunten er spelen en waar mogelijkheden liggen voor het IKB PSB schema. Er was een fijne interactie tussen deelnemers en het schemabeheer.

Enkele belangrijke gesprekspunten waren:

  • De aanwezigen zien graag meer aandacht voor de IKB Kip en Ei-controle omtrent PSB activiteiten: het doorvragen tijdens de controle op punten zoals de PSB-activiteiten in eigen beheer en de aanwezigheid van schone douches en bedrijfskleding op het pluimveebedrijf.
  • Vanuit de zaal werd concreet aangegeven dat in de IKB Kip en Ei-controle meer focus op de controle van de administratie zou kunnen liggen, bijvoorbeeld een verdergaande controle van de boekhouding bij de controle op uitvoering/uitbesteding van pluimveeservice gerelateerde werkzaamheden.
  • Eerste ervaringen met de nieuwe controlesystematiek IKB PSB. Kiwa VERIN voert de administratie/werkzaamheden controle uit en Bureau Cicero voert de financiële controle uit. De aanwezige deelnemers vinden het vervelend dat er een controle is bijgekomen, een meerderheid ziet echter ook dat de kennis van de CI/CO nu optimaal benut wordt en dat dit de kwaliteit van het kwaliteitsschema IKB PSB ten goede komt.
  • Meer benadrukken van de meerwaarde van IKB (IKB Ei, IKB Kip en IKB PSB) in de keten. IKB moet zich sterker positioneren in de markt door bijvoorbeeld vaker aanwezig te zijn op bijeenkomsten met deelnemers en stakeholders en de meerwaarde van IKB uit te dragen en te vergroten.

Algemene conclusie

De aanwezige deelnemers zien meerwaarde in onder meer de nieuwe controlesystematiek en uitvoering van onaangekondigde controles mits hiermee de vooraf vastgestelde doelstellingen van het schema worden behaald. Daarnaast is er noodzaak dat IKB Ei en IKB Kip meer aandacht besteden aan de genoemde kritische punten.