Nieuws

Wijzigingen certificatieschema IKB PSB per 1 maart 2024

Per 1 maart 2024 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in IKB PSB. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd om het schema actueel te houden met nieuwe wet- en regelgeving.

Jaarplannen en deelnemersbijdrage

De deelnemersbijdrage 2024 bedraagt  €750,- (excl. BTW) per certificaat. Een stijging van de bijdrage in verband met de gestegen kosten is voorkomen.

Wie oft machen Sie von der Dusche Gebrauch?

Der Geflügelsektor wird unter anderem mit der Geflügelpest konfrontiert und verfügt nur über ein begrenztes Potenzial zur Prävention. Aus diesem Grund möchten wir nochmals auf die Bedeutung des Duschens hinweisen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Jaarplannen en deelnemersbijdrage IKB PSB 2023

17 januari 2023

De deelnemersbijdrage in 2023 blijft gelijk
Dit heeft het AVINED-bestuur op 29 november 2022 besloten. Met de huidige begroting en hoogte van de deelnemersbijdrage kunnen we invulling geven aan de plannen in het jaarplan 2023.
De deelnemersbijdrage 2023 bedraagt  €750,- (excl. BTW) per certificaat. Een stijging van de bijdrage in verband met de inflatie is voorkomen.

Jaarplan 2023 IKB PSB
Het jaarplan voor 2023 is door de Adviescommissie IKB PSB (en het AVINED-bestuur) goedgekeurd. Op deze wijze geeft de keten zelf richting aan IKB PSB.

IKB PSB zet in 2023 in op:

  1. IKB PSB – Optimaal gebruik sectorkennis in uitvoering schemabeheer
  2. IKB PSB – Leveren van kwaliteit en ontzorging afnemers, aantonen van meerwaarde IKB PSB
  3. IKB PSB – Verdere samenwerking IKB Ei en IKB Kip
  4. IKB PSB – Inspelen op toekomstige voorwaarden

IKB PSB – Zichtbaarder/transparanter naar deelnemers