Nieuws

Salmonellabesmettingen Nederland onder EU-doelstellingen

Dankzij uw inzet en betrokkenheid bij de aanpak van Salmonella, heeft de Nederlandse pluimveesector alle doelstellingen van de EU voor 2022 gehaald. Daarvoor willen wij u bedanken!

Wijziging bemonsteringsfrequentie Salmonella (groot)ouderdierbedrijven per 1 juli 2023

De wettelijke bemonsteringsfrequentie voor Salmonella bij (groot)ouderdierbedrijven keert terug naar driewekelijks voor regulier onderzoek en twee keer per ronde voor officieel onderzoek.

Terugkijken: Webinar "Ontsmettten drinkwater(leiding) in pluimveestallen, waar moet ik op letten?"

Op 10 mei 2023 hebben ZLTO, AVINED (IKB Ei & IKB Kip) en SecurEggFarmer een webinar voor pluimveehouders en erfbetreders georganiseerd over ‘Ontsmetten drinkwater(leiding) in pluimveestallen’.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Jaarplannen en deelnemersbijdrage IKB PSB 2023

17 januari 2023

De deelnemersbijdrage in 2023 blijft gelijk
Dit heeft het AVINED-bestuur op 29 november 2022 besloten. Met de huidige begroting en hoogte van de deelnemersbijdrage kunnen we invulling geven aan de plannen in het jaarplan 2023.
De deelnemersbijdrage 2023 bedraagt  €750,- (excl. BTW) per certificaat. Een stijging van de bijdrage in verband met de inflatie is voorkomen.

Jaarplan 2023 IKB PSB
Het jaarplan voor 2023 is door de Adviescommissie IKB PSB (en het AVINED-bestuur) goedgekeurd. Op deze wijze geeft de keten zelf richting aan IKB PSB.

IKB PSB zet in 2023 in op:

  1. IKB PSB – Optimaal gebruik sectorkennis in uitvoering schemabeheer
  2. IKB PSB – Leveren van kwaliteit en ontzorging afnemers, aantonen van meerwaarde IKB PSB
  3. IKB PSB – Verdere samenwerking IKB Ei en IKB Kip
  4. IKB PSB – Inspelen op toekomstige voorwaarden

IKB PSB – Zichtbaarder/transparanter naar deelnemers