Nieuws

Vogelgriep op Duits pluimveebedrijf - beperkingsgebied in Nederland (02-07-24)

Op een legpluimveebedrijf In Bad Bentheim net over de grens in Duitsland is vogelgriep vastgesteld.  Duitsland heeft een beperkingszone ingesteld dat deels in Nederland valt.

EU-doelstelling legsector in 2023 overschreden

De EU stelt doelstellingen voor het maximaal percentage Salmonella besmette koppels in een lidstaat. Op onze website kunt u lezen naar welke serotypes gekeken wordt voor de verschillende schakels. Dankzij uw inzet en betrokkenheid bij de aanpak van Salmonella, lag het aantal Salmonellabesmettingen in de Nederlandse legsector al jaren onder de doelstelling van de EU.

Salmonellabesmettingen in de legsector, wat kunt u doen?

Sinds de zomer van 2023 is er sprake van een stijging in het aantal Salmonellabesmettingen (m.n. Salmonella Enteritidis; S.E.) op legpluimveebedrijven. Zoals in dit bericht te lezen is, heeft dit geleid tot het overschrijden van de EU doelstelling van 2%. Hoewel deze overschrijding geen directe gevolgen heeft voor de monitoring van Salmonella, is het belangrijk

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Jaarplannen en deelnemersbijdrage IKB PSB 2023

17 januari 2023

De deelnemersbijdrage in 2023 blijft gelijk
Dit heeft het AVINED-bestuur op 29 november 2022 besloten. Met de huidige begroting en hoogte van de deelnemersbijdrage kunnen we invulling geven aan de plannen in het jaarplan 2023.
De deelnemersbijdrage 2023 bedraagt  €750,- (excl. BTW) per certificaat. Een stijging van de bijdrage in verband met de inflatie is voorkomen.

Jaarplan 2023 IKB PSB
Het jaarplan voor 2023 is door de Adviescommissie IKB PSB (en het AVINED-bestuur) goedgekeurd. Op deze wijze geeft de keten zelf richting aan IKB PSB.

IKB PSB zet in 2023 in op:

  1. IKB PSB – Optimaal gebruik sectorkennis in uitvoering schemabeheer
  2. IKB PSB – Leveren van kwaliteit en ontzorging afnemers, aantonen van meerwaarde IKB PSB
  3. IKB PSB – Verdere samenwerking IKB Ei en IKB Kip
  4. IKB PSB – Inspelen op toekomstige voorwaarden

IKB PSB – Zichtbaarder/transparanter naar deelnemers