Nieuws

Afvoermogelijkheden beperkingsgebied Abbega en Nijkerk

Vanaf heden is afvoer van consumptie-eieren en vleeskuikens uit de beperkingsgebieden Abbega en Nijkerk weer mogelijk.

Vogelgriep vastgesteld bij vermeerderingsbedrijf voor eenden in Nijkerk (26 januari 2023)

Het ministerie van LNV meldt dat in Nijkerk (gemeente Nijkerk, provincie Gelderland) vogelgriep is vastgesteld op een vermeerderingsbedrijf voor eenden.

Einde 16-weken-termijn

De 16-weken-termijn is geëindigd op 25 januari 2023. Dat wil zeggen dat eieren als vrije-uitloopei verkocht mogen worden tot en met 25 januari.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Jaarplannen en deelnemersbijdrage IKB PSB 2023

17 januari 2023

De deelnemersbijdrage in 2023 blijft gelijk
Dit heeft het AVINED-bestuur op 29 november 2022 besloten. Met de huidige begroting en hoogte van de deelnemersbijdrage kunnen we invulling geven aan de plannen in het jaarplan 2023.
De deelnemersbijdrage 2023 bedraagt  €750,- (excl. BTW) per certificaat. Een stijging van de bijdrage in verband met de inflatie is voorkomen.

Jaarplan 2023 IKB PSB
Het jaarplan voor 2023 is door de Adviescommissie IKB PSB (en het AVINED-bestuur) goedgekeurd. Op deze wijze geeft de keten zelf richting aan IKB PSB.

IKB PSB zet in 2023 in op:

  1. IKB PSB – Optimaal gebruik sectorkennis in uitvoering schemabeheer
  2. IKB PSB – Leveren van kwaliteit en ontzorging afnemers, aantonen van meerwaarde IKB PSB
  3. IKB PSB – Verdere samenwerking IKB Ei en IKB Kip
  4. IKB PSB – Inspelen op toekomstige voorwaarden

IKB PSB – Zichtbaarder/transparanter naar deelnemers