Nieuws

Niet meer (standaard) preventief ruimen bij vogelgriep in pluimveedichte gebieden

Het ministerie van LNV heeft het beleid van preventief ruimen van bedrijven bij vogelgriepbesmettingen gewijzigd.

Intrekking ophokplicht in regio 19 en versoepeling verbod bezoek pluimveestallen (30-08-23)

Het ministerie van LNV heeft besloten de ophokplicht met ingang van 31 augustus 2023 ook in regio 19 (De Peel) in te trekken.

Onderzoek AVV: drie nieuw opkomende ziektekiemen

De afgelopen jaren is er een stijging te zien in het aantal bacteriële aandoeningen bij pluimvee. Om deze aandoeningen aan te kunnen gaan pakken heeft de Royal GD in opdracht van AVINED drie bacteriegroepen onderzocht:

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

IKB PSB: Top 5 veelvoorkomende tekortkomingen IKB PSB-controles 2022

20 juni 2023

Wat kunt u doen om deze te voorkomen?

De Certificerende Instantie Kiwa VERIN stelt na afloop van elk kalenderjaar een overzicht samen met daarin de veel voorkomende tekortkomingen tijdens IKB PSB controles. Dit betreffen veelvoorkomende tekortkomingen op de voorschriften.
Wij geven u in deze nieuwsbrief graag een aantal tips om afkeur op deze voorschriften te voorkomen. Minder tekortkomingen tijdens de controle, betekent dat u minder tijd en energie hoeft te steken in herstelmaatregelen.

  1. Het stalnummer ontbreekt regelmatig op de werkbon.
  2. Iedere medewerker van de IKB PSB deelnemer, welke de werkzaamheden, tekent voor ontvangst voor de werkinstructie.
  3. De IKB PSB-deelnemer beschikt over een NEN 4400 erkenning1.
  4. De IKB PSB-deelnemer beschikt over op schrift gestelde werkinstructies voor het uitvoeren van de werkzaamheden2.
  5. De deelnemer maakt alleen gebruik van het IKB PSB keurmerk met vermelding van de gecertificeerde activiteit(en) conform het keurmerkreglement IKB PSB3.

 

1Bij inhuur van personeel is een NEN certificering noodzakelijk.
2Werkinstructies zijn nog te algemeen en het is onduidelijk hoe daadwerkelijk gewerkt moet worden. Voorbeeld werkinstructies vindt u hier.
3Gaat om een nieuw voorschrift.