Card image cap

Top 5 veelvoorkomende tekortkomingen IKB PSB-controles 2020

3 juni 2021

De Certificerende Instantie Kiwa VERIN stelt na afloop van elk kalenderjaar een overzicht samen met daarin de veel voorkomende tekortkomingen tijdens IKB PSB controles.

Card image cap

Nieuwe benchmarkwaarden antibiotica voor kalkoenbedrijven

1 juni 2021

AVINED heeft nieuwe benchmarkwaarden voor het gebruik van antibiotica voor kalkoenbedrijven vastgesteld.

Card image cap

HOSOWO | Facturatie eenmalige bedrage e-learning ‘bemonsteren pluimveestallen’

28 mei 2021

Uiterlijk begin juni wordt de eenmalige startbijdrage voor deelnemers aan de e-learning ‘Bemonsteren pluimveestallen’ gefactureerd.

Card image cap

HOSOWO | E-learning sinds 1 februari verplicht voor nieuwe monsternemers en bij jaarlijkse opfrisdag

28 mei 2021

Het doel van de e-learning is om de kwaliteit van het monsternemen verder te verbeteren, door onder meer het bereiken van een uniforme werkwijze.

Card image cap

Geen intrekking ophokplicht (28 mei 2021)

28 mei 2021

Het ministerie van LNV heeft na advies van de deskundigengroep dierziekten besloten dat er (nog) geen intrekking komt van de landelijke ophokplicht.

Card image cap

Update vogelgriep Weert (26 mei 2021)

28 mei 2021

Naar aanleiding van de vogelgriep uitbraak in Weert op 22 mei jl. is een 10 km-gebied ingesteld met diverse vervoersverboden.

Card image cap

Änderungen im IKB Kip-Zertifizierungssystem ab 1. Juni 2021

27 mei 2021

Die Änderungen im IKB Kip-Zertifizierungssystem treten zum 1. Juni 2021 in Kraft. In diesem Newsletter werden der wichtigsten Änderungen noch einmal ernannt.

Card image cap

Amendments IKB Kip per 1 June 2021

27 mei 2021

The amendments to the IKB Kip certification scheme will take effect on 1 June 2021. In this digital newsletter, we would like to point out the main changes in the regulations.

Card image cap

Klärung Änderung Salmonellenproben für Aufzuchtbetriebe

27 mei 2021

Im Schreiben und in die neue Vorschriften wurde angegeben dass Aufzuchtbetriebe die Salmonellenproben 14 Tage vor der Umstallung von einem Tierarzt oder tiermedizinischen Fachangestellten nehmen lassen müssen (Vorschrift H10). Dies sollte maximal 14 Tage vor der Umstallung gewesen sein. Die Änderung im Vorschriften ist nur wer die Salmonellenproben nehmen muss, nicht wann (Vorschrift H10 und

Card image cap

Clarification amendment Salmonella samples for rearing farms

27 mei 2021

In the letter and in the new regulations it was stated that rearing farms must have the salmonella sample taken by a veterinarian or para-veterinary worker 14 days before transfer (regulation H10). This has to be within 14 days before transfer. In the regulations the only change was who has to take the sample, not