Card image cap

Vogelgriep vastgesteld bij leghennen in Renswoude (11 november 2023)

13 november 2023

Het ministerie van LNV meldt dat in Renswoude (gemeente Renswoude, provincie Utrecht) vogelgriep is vastgesteld op een leghennenbedrijf met uitloop.

Card image cap

Opheffing ophokplicht regio’s 7 en 10 (Gelderse Vallei)

6 november 2023

De minister van LNV heeft besloten om de afscherm- en ophokplicht in de regio’s 7 en 10 op te heffen.

Card image cap

Podcasts en E-Learning over bioveilighed

19 oktober 2023

ZLTO heeft 4 podcasts geproduceerd over bioveiligheid. Beluister de podcasts op YouTube kanaal van NetPoulSafe:

Card image cap

Meld elke verplaatsing binnen 5 werkdagen in KIP

19 oktober 2023

Nog steeds worden veel verplaatsingen van pluimvee te laat gemeld in Mijn AVINED (KIP). De wettelijke termijn hiervoor is vijf werkdagen.

Card image cap

Kunnen insecten veilig groeien op vleeskuikenmest?

11 oktober 2023

Dat is een vraag die centraal staat in de PPS Safe Insects. In dit project wordt onderzocht of het haalbaar is om insecten te kweken op reststromen.

Card image cap

Screening en kadaverbemonstering in plaats van preventief ruimen

26 september 2023

In de plaats van preventief ruimen komt een dagelijkse screening en een kadaverbemonstering in een 3 km-zone rond het besmette bedrijf in het pluimveedichte gebied.

Card image cap

Niet meer (standaard) preventief ruimen bij vogelgriep in pluimveedichte gebieden

6 september 2023

Het ministerie van LNV heeft het beleid van preventief ruimen van bedrijven bij vogelgriepbesmettingen gewijzigd.

Card image cap

Intrekking ophokplicht in regio 19 en versoepeling verbod bezoek pluimveestallen (30-08-23)

31 augustus 2023

Het ministerie van LNV heeft besloten de ophokplicht met ingang van 31 augustus 2023 ook in regio 19 (De Peel) in te trekken.

Card image cap

Onderzoek AVV: drie nieuw opkomende ziektekiemen

30 augustus 2023

De afgelopen jaren is er een stijging te zien in het aantal bacteriële aandoeningen bij pluimvee. Om deze aandoeningen aan te kunnen gaan pakken heeft de Royal GD in opdracht van AVINED drie bacteriegroepen onderzocht:

Card image cap

Facturatie door AVINED

30 augustus 2023

Deze week worden de facturen van NPR (Nationaal Plan Residuen) en AVV onderzoeksbijdrage verzonden.