Card image cap

Monstername Salmonella met veegdoekjes

30 augustus 2023

De Nederlandse pluimveesector zet zich in voor veilig voedsel. Daarom neemt u als pluimveehouder monsters voor de verplichte monitoring op zoönotische Salmonella, of u laat deze nemen door bijvoorbeeld uw dierenarts.

Card image cap

Intrekkingsdatum beperkingsgebied Biddinghuizen

18 augustus 2023

Met ingang van 25 augustus 2023 wordt het beperkingsgebied rond Biddinghuizen ingetrokken.

Card image cap

Afvoermogelijkheden beperkingsgebied Biddinghuizen

27 juli 2023

Vanaf heden is afvoer van consumptie-eieren en vleeskuikens uit het beperkingsgebied Biddinghuizen weer mogelijk.

Card image cap

Belang bioveiligheidsmaatregelen

27 juli 2023

Voor een goede preventie en bestrijding is het van het grootste belang dat bioveiligheidsmaatregelen in acht worden genomen. Dat geldt voor bedrijven waar pluimvee binnen wordt gehouden, maar evenzeer voor uitloopbedrijven, ook al is dat voor de buitenuitloop natuurlijk lastig.

Card image cap

Vogelgriep vastgesteld bij biologische leghennen in Biddinghuizen (24 juli 2023)

25 juli 2023

Het ministerie van LNV meldt dat in Biddinghuizen (gemeente Dronten, provincie Flevoland) vogelgriep is vastgesteld op een biologisch legpluimveebedrijf.

Card image cap

Vervolgonderzoek windbreekgaas: hoe fijner het gaas, hoe meer AI-virus inlaat wordt tegengehouden

18 juli 2023

Het plaatsen van windbreekgaas heeft een duidelijk verlagend effect op het risico op vogelgriepbesmettingen via de luchtinlaten. Uit vervolgonderzoek blijkt: hoe fijner het gaas, hoe sterker het verlagende effect is op de hoeveelheid virus in aerosolvorm (zeer kleine vochtdruppeltjes) dat wordt doorgelaten.

Card image cap

Antibioticumgebruik 2022: rapport SDa

18 juli 2023

De Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit (SDa) heeft haar rapport over het gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren in 2022 gepubliceerd. De SDa meldt dat de verkoop van antibiotica aan landbouwhuisdieren in 2022 met 22,9% is gedaald.

Card image cap

Verificatieonderzoek Salmonella terug in een nieuw jasje via veldproef

18 juli 2023

AVINED is blij om te kunnen melden dat het Salmonellaverificatieonderzoek als pilot terug is in een nieuw jasje, namelijk via een veldproef.

Card image cap

Nieuwe benchmarkwaarden antibiotica voor kalkoenbedrijven

18 juli 2023

In 2021 is na overleg een gefaseerd voor het gebruik van antibiotica in de kalkoensector vastgesteld.

Card image cap

Stand van zaken vogelgriep (11 juli 2023)

17 juli 2023

Op 6 juli 2023 is een Stand van zakenbrief over vogelgriep gepubliceerd door het ministerie van LNV. Ondanks dat de laatste uitbraak met hoogpathogene vogelgriep (HPAI) op een commerciële pluimveehouderij was op 26 januari, worden er in verschillende regio’s in Nederland nog steeds besmette wilde vogels gevonden.