Card image cap

Nieuwe website, nieuwe navigatie

17 februari 2021

De website van IKB Kip heeft een nieuw uiterlijk. Hierbij hoort ook een nieuwe manier van zoeken die wij graag uitleggen.

Card image cap

Pilot letsel vleeskuikens binnenkort van start

17 februari 2021

De pilot letsel vleeskuikens gaat binnenkort van start. U wordt hier mogelijk voor benaderd.

Card image cap

NIEUW: e-learning ‘bemonsteren pluimveestallen’

15 februari 2021

De e-learning is een onderdeel van het kwalificatieproces van (nieuwe) medewerkers. HOSOWO-instanties die pluimveestallen bemonsteren zijn verplicht om hun monsternemers de e-learning te laten volgen. Het doel van de e-learning is om de kwaliteit van het monsternemen verder te verbeteren door onder meer het bereiken van een uniforme werkwijze.

Card image cap

Einde 16-weken-termijn

12 februari 2021

Vanaf 12 februari moeten vrije uitloop-eieren als scharrelei (code 2) worden verkocht.

Card image cap

Monitoringsschema beschikbaar voor ziekten bij pluimvee

5 februari 2021

De monitoringsschema’s voor ziekten bij pluimvee zijn recent geactualiseerd voor de eier- en vleessector.

Card image cap

Benchmarkrapporten antibiotica vernieuwd

5 februari 2021

Jaarlijks ontvangt u van AVINED een benchmarkrapport over het antibioticagebruik op uw bedrijf. AVINED heeft deze rapportages vernieuwd.

Card image cap

Nieuwe werkwijze register IKB erkende pluimveeservicebedrijven

5 februari 2021

Dit jaar is IKB PSB gestart met een nieuwe werkwijze rondom de publicatie van het register met erkende IKB PSB-deelnemers.

Card image cap

Nog steeds hoge dreiging vogelgriep; controle op naleving hygiëneprotocol PSB

5 februari 2021

De dreiging voor hoog pathogene vogelgriep is nog altijd hoog tot zeer hoog. KB PSB heeft signalen ontvangen dat het hygiëneprotocol pluimveeservicebedrijven niet altijd goed wordt nageleefd.

Card image cap

Risico introductie vogelgriep nog altijd hoog tot zeer hoog

1 februari 2021

De deskundigengroep dierziekten HPAI beschouwt het risico op besmetting met HPAI vanuit wilde vogels nog altijd op hoog tot zeer hoog.

Card image cap

Stand van zaken vogelgriep in Europa (26 januari 2021)

26 januari 2021

Het vogelgriepvirus blijft nog steeds in de landen om ons heen opduiken. Zo zijn er wederom meldingen gemaakt van nieuwe uitbraken in Duitsland, Frankrijk, Zweden en Polen.