Nieuws

Officiële monstername Salmonella

De NVWA meldt in een nieuwsbericht dat officiële monstername in het kader van het Europese Nationaal Controle Programma Salmonella doorgaat.

Salmonellamonsters: Lever de juiste gegevens aan uw laboratorium

De Nederlandse pluimveesector zet zich in voor veilig voedsel. Zo vindt er bijvoorbeeld monitoring plaats op zoönotische Salmonella.

Herinnering: Salmonella subsidieregeling 2022 opengesteld voor de legsector

Graag herinneren wij u eraan dat u tot 31 januari 2023 24:00 de tijd heeft om een aanvraag voor Salmonella subsidie in te dienen.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Diervoeders

Hieronder vindt u meer informatie over de verschillende borgingssystemen voor diervoeders.

GMP+

GMP staat voor ‘Good Manufacturing Practices’ (goede wijze van produceren) en de + voor de integratie van HACCP (‘Hazard Analysis and Critical Control Points’). GMP+ bevat standaarden voor alle schakels in de diervoederketen, zoals productie van grondstoffen, producenten en handel/transport.

Alle IKB Kip deelnemers kopen diervoeder aan via GMP+ deelnemers. U kunt hier het bedrijf opzoeken op de deelnemerslijst van GMP+ (incl. waarvoor het bedrijf gecertificeerd is).
Belangrijk daarbij is dat een diervoederleverancier het juiste certificaat heeft voor de productie van diervoeder, het enkel mogen transporteren en/of opslaan voldoet dus niet.

SecureFeed voor IKB Ei deelnemers

SecureFeed ontwikkelt en beheert een gezamenlijk systeem voor risicobeoordeling en monitoring van diervoeder(grondstoffen) en de leveranciers ervan. SecureFeed deelnemers gebruiken alleen producten en leveranciers die SecureFeed heeft beoordeeld en akkoord bevonden. SecureFeed deelnemers zijn tenminste deelnemer aan GMP+. Daarnaast houden ze samen de actuele veiligheid van diervoeders in de gaten. Ze wisselen via SecureFeed resultaten van analyses naar gevaarlijke stoffen in diervoeders uit en melden bij SecureFeed als ze afwijkingen tegen komen. Die (verplichte) melding kan aanleiding zijn om aanvullende maatregelen te treffen.

U kunt dit als IKB Ei deelnemer controleren door op de afleverbon van het diervoeder te kijken of het bedrijf SecureFeed deelnemer is.
Ook kunt u het bedrijf opzoeken op de deelnemerslijst van SecureFeed, klik daarvoor op de volgende link: Deelnemerslijst SecureFeed.

VVAK

Het VVAK is een hygiënecode voor de teelt van gewassen voor het gebruik als levensmiddelen (hygiënecode food) en voor de teelt van gewassen voor het gebruik als diervoeder (hygiënecode feed). Bedrijven met het VVAK certificaat voldoen hierdoor aantoonbaar aan de Europese hygiëne-eisen voor voedsel en diervoeder.

Wanneer er sprake is van voedermiddelen van eigen teelt en/of boer-boer leveringen, dan moet uw leveranciers in het bezit zijn van een VVAK-certificaat met in de scope het geleverde product. Voor meer informatie over VVAK klik hier.