Nieuws

Facturatie door AVINED op 21 april 2021

Rond 21 april worden de facturen vanuit AVINED verstuurd. Dit betekent dat u een factuur kunt verwachten voor een of meerdere van de onderstaande zaken. Mogelijk ontvangt u, als u deelnemer bent van QS, rond deze datum ook een factuur voor de QS deelnemersbijdrage 2021 (vanuit PLUIMNED). AVV onderzoeksbijdrage 2020 De onderzoeksbijdrage maakt onderzoek en

Effectiviteit ILT-vaccins onderzocht bij vleeskuikens

De GD heeft in opdracht van de pluimveesector de effectiviteit van twee commercieel beschikbare ILT-vaccins bij vleeskuikens onderzocht.

Belang goede bioveiligheid is bekend, maar vraagt wel maatwerk

De Universiteit Utrecht en de Gezondheidsdienst van Dieren (GD) voerden onderzoek uit naar mogelijke verbeteringen in bioveiligheid op (getroffen) risicobedrijven.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Toepasbaarheid hygiëneprotocollen

Vanwege de zorgelijke vogelgriepsituatie zijn er verschillende hygiëneprotocollen actief. Zo kan er bijvoorbeeld onder specifieke omstandigheden en voorwaarden toch vervoer plaatsvinden. Daarom heeft AVINED een overzicht gemaakt over welk protocol wanneer van toepassing is. Het is echter een dynamisch overzicht, die regelmatig wordt bijgewerkt met de actuele informatie. De protocollen zijn op de website van de NVWA te raadplegen.

Landelijk van toepassing1 In (beschermings- en) toepassingsgebieden van toepassing2
Bezoekers pluimveebedrijven Ja, van toepassing Ja, van toepassing
Vervoer tussen commerciële pluimveebedrijven Van toepassing voor vervoer van pluimvee, met uitzondering van eendagskuikens, waar pluimvee commercieel gehouden wordt Van toepassing, mits ontheffing voor vervoer verleend door NVWA. Momenteel geldt er namelijk een vervoersverbod.
Vervoer pluimvee naar slachthuis Van toepassing voor eenden- en kalkoenbedrijven naar slachthuis Van toepassing voor vervoer pluimvee, mits ontheffing voor vervoer verleend door NVWA. Momenteel geldt er namelijk een vervoersverbod.
Eiervervoer Uitsluitend van toepassing naar een inrichting met commercieel gehouden eenden of kalkoenen Van toepassing, mits verlening van ontheffing. Momenteel geldt een vervoersverbod.
Vervoer broedeieren en eendagskuikens Uitsluitend van toepassing voor eendagskuikens naar een inrichting met commercieel gehouden eenden of kalkoenen Van toepassing, mits verlening van ontheffing. Momenteel geldt een vervoersverbod.
Laden en lossen vee op een primair bedrijf, m.u.v. pluimvee Uitsluitend van toepassing naar een inrichting met commercieel gehouden eenden of kalkoenen Ja, van toepassing
Aanbrengen strooisel eenden en kalkoenbedrijven Ja, van toepassing voor eenden Ja, van toepassing
NZO hygiëneprotocol dierziekten (zuivelsector) Uitsluitend van toepassing naar een inrichting met commercieel gehouden eenden of kalkoenen Ja, van toepassing
Reinigen en ontsmetten van transportmiddelen voor vervoer diervoeder Uitsluitend van toepassing naar een inrichting met commercieel gehouden eenden of kalkoenen Ja, van toepassing
Vervoer van mest Uitsluitend van toepassing naar een inrichting met commercieel gehouden eenden of kalkoenen Ja, van toepassing
Pluimveeservicebedrijven Ja, van toepassing Ja, van toepassing

1 Regeling ministerie van LNV: landelijke regeling én gewijzigde regeling
2 Regelingen ministerie van LNV: website van LNV

Hoewel bovenstaande tabel ‘Verduidelijking actieve hygiëneprotocollen’ met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is opgesteld, kunnen hier geen rechten aan worden ontleend en kunnen gebruikers geen aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud.