Nieuws

Stand van zaken vogelgriep in Europa (14 januari 2021)

Het vogelgriepvirus blijft nog steeds in de landen om ons heen opduiken. Zo meldt de OIE de afgelopen dagen nieuwe besmettingen in Duitsland, Hongarije en Italië.

Voortzetting collectief onderzoek in 2021

Op verzoek van de sector is voor de periode 2021-2027 een nieuwe algemeen verbindend verklaring (AVV) aangevraagd bij het ministerie van LNV.

Vogelgriep en IKB PSB - uitvoeringsbesluit ingesteld

Wij hebben u eerder al geïnformeerd over de situatie rondom vogelgriep. Aangezien de dreiging van vogelgriep groot blijft en de vogeltrek nog niet is voltooid, willen wij nogmaals enkele punten benadrukken.

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Toepasbaarheid hygiëneprotocollen

Vanwege de zorgelijke vogelgriepsituatie zijn er verschillende hygiëneprotocollen actief. Zo kan er bijvoorbeeld onder specifieke omstandigheden en voorwaarden toch vervoer plaatsvinden. Daarom heeft AVINED een overzicht gemaakt over welk protocol wanneer van toepassing is. Het is echter een dynamisch overzicht, die regelmatig wordt bijgewerkt met de actuele informatie. De protocollen zijn op de website van de NVWA te raadplegen.

Landelijk van toepassing1 In (beschermings- en) toepassingsgebieden van toepassing2
Bezoekers pluimveebedrijven Ja, van toepassing Ja, van toepassing
Vervoer tussen commerciële pluimveebedrijven Van toepassing voor vervoer van pluimvee, met uitzondering van eendagskuikens, waar pluimvee commercieel gehouden wordt Van toepassing, mits ontheffing voor vervoer verleend door NVWA. Momenteel geldt er namelijk een vervoersverbod.
Vervoer pluimvee naar slachthuis Van toepassing voor eenden- en kalkoenbedrijven naar slachthuis Van toepassing voor vervoer pluimvee, mits ontheffing voor vervoer verleend door NVWA. Momenteel geldt er namelijk een vervoersverbod.
Eiervervoer Uitsluitend van toepassing naar een inrichting met commercieel gehouden eenden of kalkoenen Van toepassing, mits verlening van ontheffing. Momenteel geldt een vervoersverbod.
Vervoer broedeieren en eendagskuikens Uitsluitend van toepassing voor eendagskuikens naar een inrichting met commercieel gehouden eenden of kalkoenen Van toepassing, mits verlening van ontheffing. Momenteel geldt een vervoersverbod.
Laden en lossen vee op een primair bedrijf, m.u.v. pluimvee Uitsluitend van toepassing naar een inrichting met commercieel gehouden eenden of kalkoenen Ja, van toepassing
Aanbrengen strooisel eenden en kalkoenbedrijven Ja, van toepassing voor eenden Ja, van toepassing
NZO hygiëneprotocol dierziekten (zuivelsector) Uitsluitend van toepassing naar een inrichting met commercieel gehouden eenden of kalkoenen Ja, van toepassing
Reinigen en ontsmetten van transportmiddelen voor vervoer diervoeder Uitsluitend van toepassing naar een inrichting met commercieel gehouden eenden of kalkoenen Ja, van toepassing
Vervoer van mest Uitsluitend van toepassing naar een inrichting met commercieel gehouden eenden of kalkoenen Ja, van toepassing
Pluimveeservicebedrijven Niet van toepassing Van toepassing, mits o.a. ontheffing verplaatsing opfokkoppels

1 Regeling ministerie van LNV: landelijke regeling én gewijzigde regeling
2 Regelingen ministerie van LNV: website van LNV

Hoewel bovenstaande tabel ‘Verduidelijking actieve hygiëneprotocollen’ met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is opgesteld, kunnen hier geen rechten aan worden ontleend en kunnen gebruikers geen aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud.